Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Zmarła Natalia Lach-Lachowicz, 1937 – 2022

Zmarła Natalia Lach-Lachowicz, 1937 – 2022

17.08.2022
środa

Zmarła Natalia Lach-Lachowicz, 1937 – 2022

Natalia LL (Natalia Lach-Lachowicz, 1937 – 2022) wybitna polska artystka intermedialna, przedstawicielka konceptualizmu zmarła 12 sierpnia 2022. Zajmowała się wieloma gatunkami sztuki. Była malarką, graficzką, tworzyła performance, filmy eksperymentalne, instalacje, fotografie, rzeźby.

W latach 1957 – 1963 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W 1970 roku, razem ze Zbigniewem Dłubakiem, Andrzejem Lachowiczem i Antonim Dzieduszyckim założyła galerię i grupę Permafo (działali wspólnie do 1981 roku). W 1976 roku jej praca Sztuka konsumpcyjna została zamieszczona na okładce międzynarodowego pisma „Flash Art”. Dwa lata później została stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. Kolejne, ważne stypendium – Verein Kulturkontakte otrzymała w 1991 roku, zaś w 1994 roku stypendium fundacji Pro-Helvetia.

Natalia LL była jedną z pierwszych artystek sztuki pojęciowej. Korzystała z ikonografii zaczerpniętej z obszaru popkultury i mass mediów, szukając tożsamości współczesnego artysty i siebie samej. Często, używając kalek popkultury prowokowała, podważając nie tylko niegdysiejsze, ale i obecne normy estetyczne i moralne opatrując znakiem zapytania i tropiąc obowiązujące wzorce. Pytała o zniewolenie ekonomiczne (konsumpcjonizm), równe prawa dla kobiet i wolność jednostki. Lata 70, były dla Natalii LL wyjątkowo płodne. Powstały cykle: Sztuka postkonsumpcyjna (1975), Sztuczna fotografia (1975), Sztuka zwierzęca (1977), Śnienie (1978) i Punkty podparcia (1978). Wówczas też artystka zrealizowała filmy Rejestracja permanentna czasu (1970) i Impresje (1973).

Lata osiemdziesiąte, dekada stanu wojennego, przyniosła etyczne przewartościowania. Pojawiły się w jej sztuce wątki filozoficzne, religijne i magiczne  (m.in. Trwoga paniczna (1987), Trójkąt magiczny (1987), Głowa mistyczna (1987). W latach 90. Natalię LL absorbował problem substancjonalności zła i problem lęku. Powstały wtedy fabularyzowane filmy artystyczne (z wykorzystaniem muzyki Ryszarda Wagnera), odwołujące się do literackich mitologii (Żarłoczne koty (1994), Marzenia Brunhildy (1994).

W 2007 roku została odznaczona Srebrnym Medalem Gloria Artis, a w 2013 roku otrzymała Nagrodę im. Katarzyny Kobro. W 2018 roku uhonorowana została prestiżową Rosa Schapire Art Prize.

Muzeum Narodowe w Krakowie otrzymało w 2021 roku wyjątkowo hojny dar, trzydzieści siedem prac reprezentacyjnych dla wszystkich okresów jej twórczości. W stałej Galerii Sztuki Polskiej XX+XXI znajdują się prace Ptaki wolności jej autorstwa (1999/2000).

 

Muzeum Narodowe w Krakowie z żalem i smutkiem żegna wybitną, wiecznie poszukującą artystkę.

 

Magdalena Czubińska

Natalia LL(1937 -2022) Z cyklu Secretum et tremor, 1995 Offset, płótno Dar artystki w 2021 Natalia LL (1937 – 2022) Ptaki wolności, 1999/2000 Kredka pastelowa, karton Dar Artystki
Słowa kluczowe: Natalia Lach-Lachowicz