Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Zmarł Stefan Gierowski (1925 – 2022)

Zmarł Stefan Gierowski (1925 – 2022)

18.08.2022
czwartek

Zmarł Stefan Gierowski (1925 – 2022)

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 14 sierpnia zmarł Stefan Gierowski, wybitny malarz i emerytowany profesor warszawskiej ASP. Urodził się w Częstochowie, w rodzinie lekarza, lecz wychował w Kielcach, dokąd przenieśli się jego rodzice przed II wojną światową. Po jej wybuchu, wraz z matką Stefanią, dołączył do struktur ZWZ, a potem AK. Działał w konspiracji pod pseudonimem „Hubert”. W 1941 roku rozpoczął podziemne kształcenie artystyczne u Andrzeja Olesia, znanego akwarelisty kieleckiego.

Po zakończeniu wojny rozpoczął studia w Krakowie na dwóch kierunkach: na Wydziale Historii Sztuki UJ i w ASP w pracowniach Zbigniewa Pronaszki i Karola Frycza. Po zakończeniu studiów wrócił do Kielc, po czym przeniósł się do Warszawy, gdzie pracował jako redaktor techniczny czasopisma „Wieś”. W 1955 roku wziął udział w II Międzynarodowej Wystawie Sztuki Młodych w Zachęcie. Jego praca uzyskała II nagrodę. W tym samym roku pokazał swoje prace na Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki „Przeciw wojnie - przeciw faszyzmowi” („Arsenał”). W 1957 roku nawiązał współpracę z Galerią Krzywe Koło i z Marianem Boguszem. W tym samym roku nastąpiły zmiany w ZPAP. Przewodniczącym związku został Jan Cybis a sekretarzem Stefan Gierowski. Pracując razem zmienili statut związku i usunęli z niego polityczne elementy. W 1960 roku pracował z Marianem Boguszem nad przygotowaniem VII Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA). W 1961 roku jego prace zostały pokazane na wystawie 15 Polish Painters w Museum of Modern Art w Nowym Jorku oraz na indywidualnej wystawie w galerii Lacloche w Paryżu.

W połowie lat 50. Odszedł od malarstwa figuratywnego i zaczął malować obrazy abstrakcyjne, inspirowane informelem i unizmem, nazywane kolejnymi liczbami zapisywanymi cyframi rzymskimi. Ważnym zagadnieniem w jego malarstwie pozostał kolor i moc jego oddziaływania.

W 1961 roku zaczął pracować na ASP prowadząc przedmiot Architektura w Malarstwie w katedrze Aleksandra Kobzdeja. Jego uczniami byli między innymi: Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk, Paweł Kowalewski, Antoni Starowieyski, Jerzy Kalina. W latach 1975 – 1981 pełnił funkcję dziekana Wydziału Malarstwa, a w 1983 roku został wybrany rektorem uczelni, czemu sprzeciwiły się władze stanu wojennego.

Od roku 1980 Gierowski był działaczem Solidarności ASP i członkiem Komitetu Organizacyjnego Kongresu Kultury Polskiej. Od 1996 r. przebywał na emeryturze.

W 1980 roku otrzymał Nagrodę im Jana Cybisa, w 2005 r. Nagrodę im. Kazimierza Ostrowskiego. W 1997 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a w 2005 r. otrzymał Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Muzeum Narodowe w Krakowie posiada reprezentatywną kolekcję prac Stefana Gierowskiego. Jego obraz jest pokazywany w stałej galerii sztuki polskiej XX+XXI.

Magdalena Czubińska

Stefan Gierowski (1925 – 2022) Obraz CCLIX, 1972 Olej na płótnie
Stefan Gierowski (1925 -2022) Obraz CDLIII, 1980 Olej na płótnie

Słowa kluczowe: Stefan Gierowski