Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antycznej

Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antycznej

Muzeum  im. Emeryka Hutten-Czapskiego

ul. Piłsudskiego 12, 31-109 Kraków
21-22.10.2016
piątek-sobota
bilety
Zapraszamy studentów, doktorantów archeologii i historii, kolekcjonerów monet antycznych starożytnej Grecji i Rzymu oraz miłośników kultury antycznej na kolejną edycję Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej w Pałacu Czapskich.

Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antycznej są cyklem wykładów i zajęć praktycznych z zakresu mennictwa starożytnej Grecji i Rzymu oraz obszarów kulturowo pokrewnych lub zależnych (perskich, partyjskich, celtyckich i naśladownictw z obszaru północnego Barbaricum). Od 2014 r. fundacja "Traditio Europae" stale współpracuje z Muzeum Narodowym w Krakowie i od tego czasu edycja jesienna warsztatów organizowana jest w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie.

TERMIN:  21-22 października 2015

Organizatorzy: Muzeum Narodowe w Krakowie, Fundacja "Traditio Europae"
Patronat: Institut für Numismatik und Geldgeschichte, Universität Wien oraz Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

PROGRAM

21 października

Wykłady i zwiedzanie od godz. o 10.00 do 18.15, między modułami przerwa na obiad - od 14.00 do 15.00

 • "Moneta jako źródło archeologiczne" - 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (J. Rakoczy)
 •  "Triumf rzymski w świetle monet antycznych" - 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (K. Balbuza)
 • "Przykłady mennictwa antysenatorskiego Maksymina Traka a tradycja historiograficzna" - 45 min. wykładu + 15 min. dyskusji (M. Raszyński)
 • "Wprowadzenie w metodologię nieniszczącego badania monet. Badania składu pierwiastkowego monet prowadzone w LANBOZ MNK" – 1 godz. wykładu + 15 min. dyskusji (J. M. del Hoyo, M. Matosz)
 • zwiedzanie Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych – 1 godz.


22 października

Wykłady od godz. 9.00 do 18.15, między modułami obiad - od 14.15 do 15.15.
Od godz. 9.00 do 10.00 możliwość indywidualnego zwiedzenia ekspozycji monet w MNK w Pałacu Czapskich

 • "Mennictwo Seleukidów - cz. 5." - 1,5 godz. wykładu + ok. 30 min. dyskusji (J. Bodzek)
  "Numizmatyka przed Josephem Hilariusem Eckhelem: jak pokazywano i co wiedziano o
 • monetach antycznych w renesansie i baroku" - 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (B. Awianowicz)
 • panel dyskusyjny poświęcony aspektom prawnym związanym z numizmatyką - 1,5 godz. (P.
  Groński)
 • panel dyskusyjny poświęcony fałszerstwom monet antycznych - 1 godz. (B. Awianowicz, J.
  Bodzek)
 • zwiedzanie ekspozycji monet antycznych MNK w Pałacu Czapskich (oprowadza J. Bodzek)

Prowadzący warsztaty:

 • dr hab. Bartosz Awianowicz - filolog klasyczny, adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej UMK, prezes Toruńskiego Oddziału PTN, autor podręcznika Język łaciński z elementami epigrafiki i numizmatyki rzymskiej dla historyków i archeologów (wyd. 1. Toruń 2006, wyd. 3. Toruń 2010), kompendium legend i skrótów na monetach republikańskiego Rzymu pt. Monety Republiki Rzymskiej. Kompendium (Toruń 2010) oraz wielu artykułów z zakresu m.in. epigrafiki i numizmatyki antycznej.
 • dr hab. Katarzyna Balbuza - numizmatyczka i historyczka cesarstwa rzymskiego okresu pryncypatu, adiunkt w Instytucie Historii UAM, autorka m.in. monografii: Triumfator. Triumf i ideologia zwycięstwa w starożytnym Rzymie epoki Cesarstwa (Poznań 2005) i Aeternitas Augusti. Kształtowanie się rozwój koncepcji wieczności w (auto)prezentacji cesarza rzymskiego (od Augusta do Sewera Aleksandra) (Poznań 2014) oraz szeregu artykułów na temat mennictwa rzymskiego oraz różnych aspektów ideologii cesarskiej.
 • dr hab. Jarosław Bodzek – archeolog, kierownik Gabinetu Numizmatycznego w Muzeum Narodowym w Krakowie, adiunkt w Instytucie Archeologii UJ, redaktor "Notae Numismaticae", autor monografii ΤΑ ΣΑΤΡΑΠΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜATA. Mennictwo satrapów w okresie panowania Achemenidów (ok. 550-331 a. C.) (Kraków 2011), tomu Sylloge Nummorum Graecorum. Poland. Volume III. The National Museum in Cracow. Part 4. Sarmatia-Bosporus (Kraków 2006) oraz wielu artykułów poświęconych archeologii i numizmatyce antycznej.
 • mgr Paweł Groński – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie; do 2004 r. specjalista w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; współpracownik Kancelarii Premiera i Sejmu RP oraz Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor publikacji m. in. z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa pracy; pasjonat numizmatyki (głównie antycznej) od ponad 20 lat.
 • dr Julio M. del Hoyo-Meléndez - absolwent Universidad Politecnica de Valencia w zakresie konserwatorstwa, pracownik LANBOZ Muzeum Narodowego w Krakowie, specjalista analiz materiałowych przedmiotów muzealnych, w tym monet – współautor m.in. wraz z Martą Matosz publikacji m.in. na temat badań promieniami X monet piastowskich.
 • dr Jacek Rakoczy - archeolog, asystent w Zakładzie Archeologii Antycznej UMK, współautor Mennictwa bosporańskiego od VI do końca II wieku p.n.e. (Toruń 2012) i autor artykułów archeologicznych i numizmatycznych.
 • mgr Mateusz Raszyński - historyk i filolog klasyczny, doktorant prof. K. Balbuzy, zajmuje się ideologią i propagandą zwycięstwa, zwłaszcza w III w.

Zgłoszenia: bartosz.awianowicz@uni.torun.pl 

Prosimy o informację, czy będą Państwo uczestniczyć w całości, czy też w części przewidzianych zajęć. Jeśli przyjeżdżają Państwo jedynie na część warsztatów, prosimy o informację o konkretnych terminach.

Koszt uczestnictwa w warsztatach (w cenę wliczony obiad i materiały)

80 zł za całość
40 zł za udział w modułach jednego dnia 
Dla studentów i doktorantów udział darmowy

Prosimy o wpłaty na konto Fundacji "Traditio Europae" w Volkswagen Bank Direct: 16 2130 0004 2001 0426 1574 0001 z dopiskiem: "darowizna na cele statutowe – numizmatyka antyczna".



Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję