Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

Sztuka w okresie wędrówek ludów

Sztuka w okresie wędrówek ludów

Pałac Biskupa Erazma Ciołka

ul. Kanonicza 17, 31-002 Kraków
06.12.2017
środa
18:00

Sztuka w okresie wędrówek ludów

Kres imperium starożytnego Rzymu położyły nie tyle spektakularne wydarzenia polityczne, ile stopniowy proces erozji jego struktur pod wpływem najazdów plemion koczowniczych ze stepów Azji.
To zetknięcie diametralnie odmiennych cywilizacji spowodowało zanik tradycyjnych od wieków wzorców kulturowych. Kluczowy dla sztuki klasycznej antropocentryzm ustąpił w ciągu mniej więcej dwustu lat nieprzepartej predylekcji do ornamentu. W sztuce chrześcijańskiej VII w. poza Bizancjum nie potrafiono już przedstawiać człowieka w sposób realistyczny, oparty na obserwacji natury.

Rzecz jasna nomadzi nie wznosili też monumentalnych budowli, choć z czasem, po osiedleniu się w granicach cesarstwa i przyjęciu chrześcijaństwa, rozwinęli własne tradycje architektoniczne. Te odmienności nie usprawiedliwiają jednak traktowania dzieł sztuki tworzonych przez „barbarzyńców” jako prymitywnych.

Pod względem technologicznym, a przede wszystkim estetycznym, są to częstokroć prawdziwe arcydzieła. Gdy chodzi o smak w kształtowaniu nawet najbardziej skomplikowanych, abstrakcyjnych ornamentów nikt nie mógł się z nimi równać.

Prowadzenie: dr hab. Marek Walczak – wykładowca Instytutu Historii Sztuki UJ. Jego specjalizacją jest europejska sztuka gotycka, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki doby Piastów i Jagiellonów w Krakowie. Innym przedmiotem jego badań jest ikonografia chrześcijańska, przede wszystkim hagiograficzna, oraz wizerunki hierarchów kościelnych. Członek Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności, autor i redaktor licznych publikacji.
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję