Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Sztuka romańska

Kościół pw. św. Mikołaja w Wysocicach, fot. Tomasz Świerkot

Sztuka romańska

MNK Ciołek

ul. Kanonicza 17, 31-002 Kraków
07.03.2018
środa
18:00
wstęp wolny
Szereg zjawisk w architekturze i sztukach plastycznych od końca XI w. określa się wymyślonym w początkach XIX w. terminem "romanizm".
Określenie to w swoim źródłosłowie odwołuje się do Cesarstwa Rzymskiego i w trafny sposób charakteryzuje tendencje estetyczne a przede wszystkim rosnące zapotrzebowanie na odwołania do rzymskich tradycji artystycznych. W owych czasach symbolizowały one nie tylko polityczną zależność od tradycji imperialnej, ale też kościelną więź z papiestwem. Do fundamentów estetyki romańskiej należało wznoszenie budowli z precyzyjnie obrobionych kamiennych bloków, wprowadzanie antycznych porządków czy stopniowy powrót do tradycji głębokiego reliefu a nawet rzeźby statuarycznej. Z lokalnej tradycji "wieków ciemnych" wywodziło się podporządkowanie tego reliefu architekturze (tzw. prawo ram) czy rozpowszechnienie nieznanych w starożytności kapiteli z dekoracją narracyjną. Cechą szczególną owej epoki jest szybka unifikacja form i pomysłów na polu sztuki, dokonująca się dzięki wzmożonej aktywności ludzkiej. To czas pielgrzymek i wypraw krzyżowych a wśród pątników i krzyżowców byli architekci i artyści wszystkich specjalności. Po raz pierwszy od czasów upadku Rzymu pojawiły się też wielkie skupiska ludzi połączonych wspólnymi prawami - miasta, z których część bogaciła się bardzo prędko na handlu.

Prowadzenie: dr hab. Marek Walczak – wykładowca Instytutu Historii Sztuki UJ. Jego specjalizacją jest europejska sztuka gotycka, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki doby Piastów i Jagiellonów w Krakowie. Innym przedmiotem jego badań jest ikonografia chrześcijańska, przede wszystkim hagiograficzna, oraz wizerunki hierarchów kościelnych. Członek Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności, autor i redaktor licznych publikacji.
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję