Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Dzień otwarty Projektu Spektrum

Dzień otwarty Projektu Spektrum

Muzeum Narodowe w Krakowie wraz z Partnerami zaprasza na konferencję w dniu otwartym Projektu Spektrum.
Będzie to podsumowanie ponad dwuletniej współpracy z partnerami z Belgii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch. Spotkania warsztatowe online, szkolenia i wizyty studyjne pomogły nam wypracować zestaw materiałów, pomocnych w dostosowaniu instytucji kultury do potrzeb odwiedzających ją osób w spektrum autyzmu. Z satysfakcją zaprezentujemy rekomendacje i narzędzia, przygotowane przez międzynarodowy zespół projektowy na podstawie doświadczenia naszych koleżanek i kolegów. 

Wydarzenie będzie połączone z prezentacją dokumentu Muzeum - Ludzie - Przyszłość, opisującego zobowiązania MNK w obszarze społecznej odpowiedzialności, dostępności, włączania i zrównoważonego zarządzania. 

Zapraszamy do udziału w konferencji i warsztatach, przygotowanych z myślą o pracownikach i pracowniczkach instytucji kultury, jednostek samorządu oraz osobach reprezentujących organizacje współpracujące z osobami w spektrum autyzmu. 

Zapraszamy do zapisów na konferencję i warsztaty za pośrednictwem formularza rejestracyjnego online.
PROGRAM WYDARZENIA
6 października 2022, 10:00-15:00 | Gmach Główny MNK, al. 3 Maja 1 / Muzeum Książąt Czartoryskich, ul. Pijarska 15, (część warsztatowa) / Kamienica Szołayskich, pl. Szczepański 9 (część warsztatowa)

  • 10:00 - Rejestracja uczestników 
  • 10:30 - Powitanie i prezentacja misji Muzeum - Ludzie - Przyszłość | T. Ostrowski (Z-ca Dyrektora MNK ds. strategii i komunikacji)
  • 11:00 - Projekt Spektrum - Jak sprawić, żeby instytucja kultury otworzyła się na osoby w spektrum autyzmu? Prezentacja efektów projektu | A. Berkowicz (MNK), B. Cichy (MNK), I. Parzyńska (MNK),  A.Vander Stichele (FARO), P. Swift (OIP), E.M. Torre (Roma Tre), A. Sanchez-Elvira (UNED)
  • 12:15 - Przerwa kawowa i dyskusja
  • 13:30-15:00: Część warsztatowa  (rejestracja
  • 13:30-15:00: Spotkanie z Anthonym Richardsem i Agatą Małodobry: Autyzm w muzeach. Od zamkniętych drzwi do otwartych dni (Perspectives on Autism in Museums. From Closed doors to Open days). Spojrzenie z perspektywy muzealnika/muzealniczki i rodzica dziecka w spektrum - wykład z rozmową (PL/EN) WARSZTATY
Szczególne zaproszenie kierujemy do pracowników i pracowniczek instytucji kultury, zaangażowanych w kwestie dostępności technicznej oraz tworzących ofertę programową dla osób o szczególnych potrzebach sensorycznych.

Dostępne Muzeum Książąt Czartoryskich
| K. Szczygieł (MNK) | warsztat w języku polskim
Muzeum Książąt Czartoryskich, ul. Pijarska 15

W trakcie spotkania w Muzeum Książąt Czartoryskich uczestnicy zapoznają się z przewodnikiem po wystawie skierowanym do osób w spektrum autyzmu. Omówimy i pokażemy przedprzewodnik ułatwiający przygotowanie do wizyty w muzeum, kopie zabytków do dotykania, tyflografiki wybranych dzieł sztuki oraz strefę wyciszenia w muzeum. Opowiemy o naszym doświadczeniu w przyjmowaniu osób ze specjalnymi potrzebami w Muzeum Książąt Czartoryskich.

Katarzyna Szczygieł – polonistka, edukatorka z wieloletnim doświadczeniem pracy z osobami ze szczególnymi potrzebami. Pracuje w Dziale Edukacji MNK jako specjalistka do spraw programu dla odbiorców z niepełnosprawnościami.

Jak praktycznie stosować “listę kontrolną”? Warsztat na przykładzie oddziału MNK
| A. Vander Stichele (FARO), B. Cichy (MNK) | warsztat w j. angielskim, tłumaczony na j. polski
Kamienica Szołayskich im. Feliksa Mangghi Jasieńskiego, pl. Szczepański 9

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, jak narzędzie “listy kontrolnej” może pomóc w kształtowaniu muzeum bardziej dostępnego dla osób w spektrum autyzmu. Opracowana lista obejmuje 6 obszarów, które pozwalają szczegółowo poznać potrzeby gości instytucji kultury. Zaprosimy uczestników i uczestniczki do wspólnego badania jednej z galerii MNK. Odpowiemy wspólnie na pytania: od czego zacząć? Jak wypełniać listę? Kogo zaangażować w proces zmian w muzeum? 

Beata Cichy – socjolożka, specjalista ds. dostępności w Muzeum Narodowym w Krakowie. Współpracuje jako ekspert z: Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów; badaczami z UJ i AGH.
Alexander Vander Stichele
 – koordynator projektów badawczych w FARO (flamandzka instytucja badająca zagadnienia dziedzictwa kulturowego), w Belgii. Inauguruje i kieruje projektami naukowymi na polu międzynarodowego dziedzictwa kulturowego. Magister psychologii, doktor nauk społecznych.
Spektrum możliwości - metody pracy z osobami w spektrum w muzeum
| C. de Medio (Roma Tre), A. Sokulska (MNK) | warsztat w j. angielskim, tłumaczony na j. polski
XX+XXI Galeria Sztuki Polskiej, Gmach Główny MNK, al. 3 Maja 1

Na warsztatach uczestnicy zapoznają się z możliwościami, jakie daje opracowany w trakcie trwania Projektu Spektrum zestaw narzędzi edukacyjnych. Pokażemy, jak można z nich korzystać. Kilka metod zastosujemy w praktyce w Galerii Sztuki Polskiej XX i XXI wieku. Damy sobie czas na twórcze działanie, wymianę doświadczeń i sprawdzenie czegoś nowego.

Carlo De Medio – doktor na Wydziale Edukacji Uniwersytetu Roma Tre w Rzymie, bada zastosowanie współczesnych technologii w interpretacji dziedzictwa kulturowego oraz w procesie społecznego włączania odbiorców i rozwijania ich zróżnicowanych umiejętności.
Anna Sokulska – edukatorka, od wielu lat współpracuje z MNK, prowadzi lekcje, warsztaty oraz autorskie działania edukacyjne, w tym projekty tworzone dla odbiorców ze szczególnymi potrzebami.

Autyzm w muzeach. Od zamkniętych drzwi do otwartych dni
Wykład i rozmowa z udziałem Anthonego Richardsa i Agaty Małodobry

Jakie działania wdrożyło Science Museum w Londynie? Jaka jest rola rodziców dzieci w spektrum autyzmu w zmianach w instystucji? Do udziału w spotkaniu zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane działaniem w instytucjach kultury z dorastającymi młodymi ludźmi i nie tylko.

Agata Małodobry – kuratorka w dziale sztuki współczesnej MNK, mama autystycznego syna, osoba z diagnozą zespołu Aspergera.
Antony Richards – muzealnik z trzydziestoletnim doświadczeniem. W Science Museum (Muzeum Nauki) w Londynie pracował jako kierownik edukacji, działań dla publiczności, dostępności i włączania, kierownik ds. obsługi zwiedzających. Jednocześnie działacz organizacji pozarządowych, zajmujących się włączaniem do kultury osób z większymi potrzebami poznawczymi. Konsultant w międzynarodowej firmie konsultingowej KCA - współpracuje m.in. z Luwrem oraz instytucjami kultury na Bliskim Wschodzie (Abu Dhabi, Egipt). Ojciec syna w spektrum autyzmu.

Spotkanie w języku angielskim i polskim, tłumaczone na język polski | 6.10., Sala AV, Gmach Główny, godz. 13:30 - 15:00 | Zapraszamy do zapisów poprzez mail: spektrum.mnk@gmail.com | możliwe uczestnictwo bez rejestracji

DZIEŃ OTWARTY PROJEKTU SPEKTRUM