Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Osobliwości językowe Stanisława Wyspiańskiego

Fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK

Osobliwości językowe Stanisława Wyspiańskiego

MNK Gmach Główny

al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków
11.04.2018
środa
18:00
wstęp wolny
Jednym z najważniejszych czynników decydujących o wyjątkowości dzieł dramatycznych Stanisława Wyspiańskiego jest język, nasycony słowami dziwnymi, osobliwymi, wykraczającymi poza standardy języka literackiego. Są to zwłaszcza archaizmy i dialektyzmy, ale też neologizmy, jak również słownictwo potoczne, a z drugiej strony specjalistyczne.
W wystąpieniu omówione zostaną najważniejsze klasy słownictwa osobliwego pojawiające się w dziełach pisarza. Słuchacze dowiedzą się, skąd Wyspiański zaczerpnął tę egzotyczną leksykę, w których tekstach stosował ją częściej, a w których rzadziej, jakie pełni ona funkcje artystyczne. Przekonają się też, czy zakres użycia słów osobliwych zmieniał się u Wyspiańskiego na przestrzeni lat.

Dyskusja z udziałem dr. Jakuba Bobrowskiego, dr Malwiny Jabczugi-Gębalskiej, dr Małgorzaty Kosińskiej-Zagajewskiej i dr Magdaleny Niemczyk-Jacek.

Jakub Bobrowski – językoznawca, polonista, doktor nauk humanistycznych, absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, gdzie uczestniczy w pracach nad elektronicznym Wielkim słownikiem języka polskiego. Jest autorem monografii Archaizmy leksykalne jako ewokanty dawności kulturowej i językowej w idiolekcie pisarskim Stanisława Wyspiańskiego (2015), współautorem Słownika osobliwości leksykalnych Stanisława Wyspiańskiego (2016). Opublikował również ok. 20 artykułów naukowych w czasopismach i tomach zbiorowych, a także fabularyzowaną Mitologię słowiańską (2017, z Mateuszem Wroną).

Magdalena Niemczyk-Jacek - ur. 1985, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, w 2009 roku ukończyła z wyróżnieniem studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, w roku 2014 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych, w roku akademickim 2011-2012 prowadziła zajęcia dydaktyczne z przedmiotu kultura języka, w latach 2012-2016 była członkiem zespołu badawczego opracowującego projekt naukowy Słownictwo dyferencjalne w dramatach Stanisława Wyspiańskiego – studia leksykologiczno-leksykograficzne. Autorka książki Kategoria potoczności w tekście literackim (Kraków 2015) i współautorka Słownika osobliwości językowych Stanisława Wyspiańskiego (Kraków 2016), autorka artykułów dotyczących kolokwializacji języka i stylu artystycznego (m. in. Kokokwializmy w kazaniach dla dzieci, Kraków 2010, Styl jako narzędzie kreowania postaci w dramatach Stanisława Wyspiańskiego, Kraków 2012, redaktor zbioru opowiadań Zbiór teksów współczesnych, znaczy krótkich, Kraków 2016, opublikowanych w ramach projektu Młoda Proza Krakowska). Autorka scenariuszy warsztatów językoznawczych i literackich, laureatka zespołowej Nagrody Miasta Krakowa 2017 w dziedzinie "nauka i technika" za wybitne osiągnięcia naukowe i udział w projekcie naukowym Słownictwo dyferencjalne Stanisława Wyspiańskiego.

Malwina Jabczuga-Gębalska - absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2015 r. uzyskała stopień doktora z zakresu językoznawstwa. Jej zainteresowania badawcze związane są z językiem artystycznym, leksykologią, semantyką oraz historią literatury. Jest autorką monografii poświęconej neologizmom w dramatach Stanisława Wyspiańskiego.

Małgorzata Kosińska-Zagajewska – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, laureatka V edycji ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską, członek projektu „Słownictwo dyferencjalne w dramatach Stanisława Wyspiańskiego – studia leksykologiczno-leksykograficzne”. Jej zainteresowania naukowe obejmują badania leksykologiczne, stylistyczne i tekstologiczne. Jest autorką artykułów dotyczących problematyki językowego obrazu świata, perswazji i manipulacji w publicystyce, języka tekstów prasowych i popularnonaukowych.


Dyskusja towarzyszy wystawie Wyspiański.
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję