Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NIEOGRANICZONEGO KONKURSU NA WYBÓR NAJEMCY NOŚNIKA REKLAMOWEGO

wizualizacja przedmiotu najmu

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NIEOGRANICZONEGO KONKURSU NA WYBÓR NAJEMCY NOŚNIKA REKLAMOWEGO

NA ELEWACJI PÓŁNOCNEJ GMACHU GŁÓWNEGO PRZY AL. 3 MAJA 1 W KRAKOWIE

 

1. Muzeum Narodowe w Krakowie z siedziba przy al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków ogłasza konkurs ofert na najem nośnika oraz powierzchni ekspozycyjnej na północnej elewacji Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie o wymiarach 11,5 m x 16,42 m

2. Konkurs ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty na najem nośnika oraz powierzchni ekspozycyjnej na elewacji budynku Gmachu Głównego przy al. 3 Maja 1 w Krakowie.

3. Konkurs jest nieograniczony i ma charakter otwarty.

4. Termin przejęcia Przedmiotu Najmu przez nowego najemcę – do dnia 31.08.2020 r.

5. Minimalna stawka miesięcznego czynszu najmu wynosi –13000 zł netto (słownie trzynaście tysięcy netto). Do czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

6. Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.07.2020 r. (środa) godz. 14.00, pocztą na adres Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków (decyduje data wpływu do siedziby MNK) lub osobiście w Sekretariacie Głównym – pokój nr 050 z dopiskiem na kopercie „KONKURS – NAJEM NOŚNIKA REKLAMOWEGO”.

7. Ocena złożonych ofert oraz rozmowy z oferentami wyłonionymi w konkursie nastąpi do dnia 12.08.2020 r.

8. Organizator zaleca zapoznanie się z Przedmiotem Najmu przed złożeniem oferty. Dodatkowych informacji dotyczących konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (12) 433-57-41.

9. Muzeum Narodowe w Krakowie zastrzega sobie, iż warunki konkursu mogą zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn, jak również że konkurs może zostać unieważniony w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn, albo zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Regulamin

Umowa najmu

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w Konkursie

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję