Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Nominacje MKiDN dla dyrektorów Andrzeja Betleja i Andrzeja Szczerskiego

źródło: MKiDN

Nominacje MKiDN dla dyrektorów Andrzeja Betleja i Andrzeja Szczerskiego


poniedziałek
Dziś o godz. 12. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński – Minister Kultury – powołał dr. hab. Andrzeja Betleja, prof. UJ na dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu i dr. hab. Andrzeja Szczerskiego na dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie. Kadencję obecnego dyrektora MNK Andrzeja Betleja zwieńczy otwarcie Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich, które odbędzie się 20 grudnia 2019 roku.
Zamek Królewski na Wawelu to jedna z najważniejszych instytucji kulturalnych w Polsce, stanowiąca wielkie wyzwanie – mówi dr hab. Andrzej Betlej. Ponowne otwarcie Muzeum Książąt Czartoryskich, uroczyście wieńczące kadencję dyrektora MNK, to najważniejsze wydarzenie w Muzeum w tym roku. Dzięki zakupowi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 29 grudnia 2016, kolekcja Książąt Czartoryskich stała się integralną częścią Muzeum. Od 20 grudnia 2019 roku w 21 salach ekspozycyjnych, na dwóch piętrach wyremontowanego Pałacu, będzie można zobaczyć ponad 300 tysięcy obiektów z kolekcji Czartoryskich.

***

Dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ, jest historykiem sztuki, w latach 2012-2016 był dyrektorem Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Uniwersytecie Jagiellońskim pracuje od 1999 roku, od 2019 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Stypendysta zagraniczny Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2002; w Zentralinstitute fur Kunstgeschichte w Monachium); Kościuszko Foundation (2003, w The Getty Research Institute w Los Angeles), wielokrotnie Fundacji Lanckorońskich z Brzezia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Departamentu Stanu USA (w ramach The International Visitor Leadership Program). Dwukrotnie otrzymał granty badawcze Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Ekspert Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.  Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach sztuki nowożytnej, a szczególnie architektury i rzeźby XVII i XVIII stulecia na obszarach Rzeczypospolitej - w kontekście sztuki zachodnioeuropejskiej. Jest autorem ponad 170 artykułów i 10 książek oraz redaktorem serii wydawniczych.

Dr hab. Andrzej Szczerski jest historykiem i krytykiem sztuki, wykładowcą i kierownikiem muzealniczych studiów kuratorskich (2005–2011) w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładał także na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem (2003) i na Uniwersytecie St. Andrews w Wielkiej Brytanii (2004). Stypendysta zagranicznych uczelni i instytutów badawczych, m.in. Uniwersytetu Oksfordzkiego, Zentralinstitut für Kunstgeschichte w Monachium, Universita per Stanieri w Perugii. Uzyskał także stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz granty Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Laureat Nagrody Miasta Krakowa (1996) i Nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2018 roku otrzymał doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii „Ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Oprac. UW