Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo
Cykl: Z Pegazem w tle - wykłady

"Męczennicy" Józefa Mehoffera

Cykl: Z Pegazem w tle - wykłady
"Męczennicy" Józefa Mehoffera

MNK Mehoffer

ul. Krupnicza 26, 31-123 Kraków
18.11.2016
piątek
18:00
wstęp wolny
"Męczennicy" to niewątpliwie najwybitniejszy spośród fryburskich witraży Józefa Mehoffera.

Złoty medal, którym został nagrodzony na Światowej Wystawie w Paryżu w roku 1900, znacząco ugruntował pozycję artysty, jako twórcy monumentalnych projektów malarskich.

Wyobrażeni na nim święci – Sebastian, Maurycy, Katarzyna i Barbara – to chrześcijańscy męczennicy z III oraz z przełomu III i IV wieku n.e., z czasu panowania cesarzy Dioklecjana i Maksymiana. Historię ich męczeństwa Mehoffer opisał niezwykle syntetycznie, znacząco redukując narracyjne sceny środkowej strefy witraża. Cała, ogromna dramaturgia tych kompozycji kumuluje się w wizerunkach świętych, w wyrazie ich  twarzy i oszczędnych gestach. Stan ich ducha w momencie podjęcia decyzji o dobrowolnym wyborze śmierci jest ideowym centrum dzieła.

Ze scenami partii środkowej ściśle zespolone są kompozycje w dolnej części witraża o niezwykłej, znamiennej dla symbolizmu aurze – z  ekspresyjnymi wyobrażeniami ciał męczenników wśród rozrośniętych, nadnaturalnie wielkich kwiatów.

Prowadzenie: Beata Studziżba-Kubalska - historyk sztuki, kustosz MNK, Dom Józefa Mehoffera. Autorka publikacji i wystaw z zakresu sztuki polskiej XIX i XIX/ XX wieku.

"Z Pegazem w tle" to cykl wykładów, których tematem jest twórczość Józefa Mehoffera w szerokim kontekście sztuki polskiej i europejskiej końca XIX oraz pierwszej połowy wielu XX, jak również jego działalność artystyczna i kolekcjonerska.