Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo

Jak ustanawiać granice interpretacji sztuki? - Szkoła Interpretacji

Jak ustanawiać granice interpretacji sztuki? - Szkoła Interpretacji

Galeria Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach

Rynek Główny 3, 31-042 Kraków
26.03.2019
wtorek
16:00 - 20:00
bilety

Jak ustanawiać granice interpretacji sztuki? - Szkoła Interpretacji

Zapraszamy na kolejne szkolenie z cyklu "Szkoła Interpretacji".
Z okazji kolejnej rocznicy wybuchu insurekcji kościuszkowskiej spotykamy się w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, aby porozmawiać o idei równości - Tadeusz Kościuszko był wielkim zwolennikiem równości wszystkich obywateli wobec prawa.

W czasie szkolenia chcemy zapytać także o równość wobec dzieła sztuki. Czy każdy ma prawo do dowolnej jego interpretacji? Czy można być nieprzygotowanym do odbioru dzieła sztuki? Jak po partnersku rozmawiać o sztuce? Wreszcie: jaką rolę może spełniać w tej kwestii szkoła, a jaką muzeum?

PLAN SZKOLENIA
  • 16:00-16:15 Rejestracja (kasa na parterze)
  • 16:15-17:30 Wykład: „Interpretuję, więc jestem. Sztuka interpretacji jako główny cel edukacji kulturowej”
W czasie wykładu zostanie podjęta refleksja o potrzebie kształcenia umiejętności interpretacji tekstów kultury, co stanowi przygotowanie do aktywnego myślowo w niej uczestnictwa. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania: co to znaczy poprawna interpretacja? Jakie są granice interpretacji? Przy okazji zostaną przywołane najważniejsze szkoły interpretacyjne i proponowane przez nie drogi interpretacyjne.

Prowadzenie: dr Ewa Nowak
  • 17:30-17:45 Przerwa kawowa
  • 17:45-20:00 Warsztaty  pt. „Co artysta miał na myśli?”  

Warsztaty rozpoczniemy krótką prezentacją różnorodnych projektów edukacyjnych zrealizowanych przez autorkę, która podzieli się swoim doświadczeniem oraz metodami pracy z dziełem sztuki i jego odbiorcą. Następnie uczestnicy, pracując w grupach, dokonają analizy wybranych dzieł ze zbiorów Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. Wyposażeni w karty, podążać będą wskazanymi tropami interpretacyjnymi. Dzięki temu nie tylko odkryją wachlarz możliwości interpretacyjnych, ale również doświadczą perspektywy odbiorcy (np. ucznia, zwiedzającego, uczestnika warsztatów itp.).

Prowadzenie: Maria Prawelska

OSOBY PROWADZĄCE

dr Ewa Nowak – metodyk nauczania literatury i języka polskiego, wykładowca w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1998-2000 pracowała jako lektor języka polskiego na Uniwersytecie Burgundzkim w Dijon we Francji i nauczyciel języka polskiego w tamtejszym Liceum Europejskim. Pełni funkcję pełnomocnika Dziekana Wydziału Polonistyki UJ do spraw praktyk pedagogicznych. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli polonistów na terenie całej Polski. Jest współautorką kilku serii podręczników do szkoły podstawowej, gimnazjalnej, liceum. Seria do gimnazjum „Myśli i słowa” została uhonorowana srebrnym medalem konkursu Belma (Best European Learning Materials Awards) na targach książki we Frankfurcie (październik 2016) w kategorii książka edukacyjna.

Maria Prawelska – absolwentka grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Studium Pedagogicznego. Współpracowała z wieloma instytucjami kultury (m. in. Muzeum Narodowym w Krakowie, Galerią Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, Galerią Zderzak), gdzie prowadziła autorskie projekty edukacyjne dla różnych grup odbiorców. Od 2011 roku pracuje w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK na stanowisku specjalisty ds. edukacji. Zajmuje się ilustracją, współpracowała m. in z Biurem Literackim, Fundacją Zwierciadło, Małopolskim Instytutem Kultury i Narodowym Centrum Kultury.


CO TO JEST SZKOŁA INTERPRETACJI?
"SZKOŁA INTERPRETACJI" to coroczny cykl szkoleń dla osób zainteresowanych różnymi formami pracy z dziełem sztuki, a w szczególności dla nauczycieli, edukatorów i animatorów kultury organizowany przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie. Szkolenia prowadzone są przez zaproszonych gości, kustoszy, współpracowników i pracowników Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie.

Spotkania odbywają się co dwa miesiące w różnych dniach tygodnia w godzinach 16:00–20:00 w oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie – zarówno na wystawach stałych, jak i czasowych. Każde szkolenie składa się ze spotkania z zaproszonym gościem, oprowadzania po wystawie oraz warsztatów edukacyjnych. W przerwie przewidziany jest poczęstunek.

KOGO ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA?
Zapraszamy osoby pracujące edukacyjnie z odbiorcami, przede wszystkim więc nauczycieli, edukatorów i animatorów kultury.
Zapraszamy nauczycieli, aby dowiedzieli się, jak wykorzystywać muzeum do pracy dydaktycznej.
Zapraszamy edukatorów, aby doskonalili swój warsztat edukacyjny w oparciu o nowe konteksty.
Zapraszamy animatorów kultury i studentów kierunków humanistycznych, aby nauczyli się, co sztuka zgromadzona w muzeum może powiedzieć o nas samych.

O CZYM JEST TEGOROCZNA EDYCJA SZKOLEŃ?
Niepodległość to wolność. Wolne mogą być państwa, ale i przekonania, stwierdzenia, jednostki i grupy. A czy wolne mogą być dzieła sztuki? Co mogłoby je zniewalać? Jak je uwalniać? Czy z dziełami sztuki wolno robić wszystko? Czy o wolność trzeba walczyć? Jaki jest związek między wolnością a równością? A między wolnością i braterstwem?

Zapraszamy na szkolenia do Muzeum Narodowego w Krakowie po łyk wolności i świeżości w spojrzeniu na dzieła sztuki. Inspiracją będą dla nas jak zawsze ekspozycje stałe i wystawy czasowe prezentowane w oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie.

CENA
Opłata za pojedyncze szkolenie wynosi 50 zł.
Zachęcamy do zakupu karnetu na wszystkie pięć szkoleń w cenie 200 zł (jedno spotkanie gratis!).

JAK SIĘ ZAPISAĆ?
Bilety: www.bilety.mnk.pl
Informacja: Centrum Informacji i Rezerwacji MNK: rezerwacja@mnk.pl lub tel. 12 433 57 44 (czynne w godz. 9.00-16.00 w dni powszednie).
Słowa kluczowe: Szkoła interpretacji
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję