Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Bosch i boschiana

Hieronim Bosch, Niesienie krzyża, Wikimedia

Bosch i boschiana

MNK Wyspiański

pl. Sikorskiego 6, 31-115 Kraków
15.11.2016
wtorek
18:00
wstęp wolny
Grafiki inspirowane sztuką Hieronima Boscha i ich rozpowszechnianie.
Boscha lubi się teraz, Boscha lubiło się od zawsze. Antwerpscy wydawcy grafiki potrafili ten fenomen odpowiednio wykorzystać. W pół wieku po śmierci artysty na rynku pojawiły się prace wzorowane na motywach mistrza z pobliskiego ‘s-Hertogenbosch. Antwerpia należała wówczas do najważniejszych centrów grafiki europejskiej. Motywy z prac Boscha przetwarzali wówczas różni artyści od Balthasara van den Boscha, po piotra Piotra Bruegla Starszego. Ten ostatni, zapewne w porozumieniu z Hieronimem Cockiem, właścicielem oficyny Pod Czterema Wiatrami, rezygnował z sygnowania prac swoim nazwiskiem przypisując boschiana samemu Boschowi.

Prowadzenie: dr Anna Olszewska - historyk sztuki i religoznawca, adiunkt w katedrze Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego AGH. Od 2007 roku również pracownik Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN. W swoich badaniach łączy  historię kultury z historią sztuki, bada relacje pomiędzy sztuką a nauką, a ich wyniki prezentuje w formie wystaw i towarzyszących im wydawnictw. Kurator wystawy 'Tempus Fugit' w MCK-u w Krakowie.

Zobacz kolejne wykłady z cyklu