Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Barokowa sztuka z miast górniczych w środkowej Słowacji

fot. Bartosz Cygan - Pracownia Fotograficzna MNK

Barokowa sztuka z miast górniczych w środkowej Słowacji

Wykład dr Kataríny Chmelinovej - kuratorki wystawy "Skarby baroku. Między Bratysławą a Krakowem", kuratorki Zbiorów Sztuki Dawnej Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie.

  • Wykład w j. słowackim tłumaczony na j. polski

Obszar górniczy środkowej Słowacji – ówczesnych górniczych miast Dolnych Węgier – miał ogromne znaczenie dla Habsburgów, do których należał od 1548 roku i finansował ich dwór. Jednocześnie ten technicznie i artystycznie rozwinięty region stanowił jeden z najważniejszych ośrodków artystycznych w kraju. Niewątpliwie bliskie związki z dworem wiedeńskim były odpowiedzialne za taką pozycję regionu w erze nowożytnej. Za panowania Marii Teresy nastąpiła rekatolizacja regionu.

Wykład będzie poświęcony sztuce wspieranej nie tylko przez Kościół i zakony, ale również przez rady miast i różne instytucje zarządu górniczego, z wiodącą rolą urzędu górniczego podkomorzego w Bańskiej Szczawnicy. Analizowana również będzie forma i znaczenie wizualnego przedstawiania kościoła oraz dworu w XVIII wieku. W czasach baroku region ten został zdominowany przez artystów pochodzenia tyrolskiego (Michael Anton Räsner i Johann Georg Dominik Grasmair). Nacisk zostanie położony na czas po roku 1750, kiedy to gust artystyczny zmienił się za sprawą dwóch przybyszów – wiedeńskiego malarza Antona Schmidta i Dionýzego Ignáca Staneti, rzeźbiarza pochodzenia śląskiego. Ci artyści, zwłaszcza w latach 50-tych i 60-tych XVIII wieku, realizowali praktycznie wszystkie prestiżowe zlecenia, w tym prezentowane na wystawie fragmenty dekoracji kościoła parafialnego w Kremnicy (obecnie nieistniejącego).

Prowadzenie: dr Katarína Chmelinová - absolwentka historii sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, gdzie po studiach podyplomowych pod kierunkiem prof. Marii Pötzl-Malíkovej w 2003 roku zdobyła drugi tytuł doktorski. Stypendystka w Polsce, Austrii, Czechach, Francji oraz Hiszpanii. Od 2000 roku pracuje jako kustosz zbiorów barokowych Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie, gdzie zrealizowała kilka wystaw stałych w Bratysławie, na zamku Zvolen i w pałacu Strážky. W 2001 roku rozpoczęła pracę jako asystent na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, gdzie od 2012 roku jest dyrektorem wydziału. Naukowo skoncentrowana na nowożytnej sztuce rzeźbiarskiej i malarskiej w Europie Środkowej. Autorka monografii rzeźbiarskiej rodziny Gross ze Spiskiej (2002). Ponadto autorka projektów wystawienniczo-wydawniczych, m.in. "Miesto zázrakov. Premeny barokového oltára" (2005) oraz "Ars inter Arma. Umenie a kultúra raného novoveku na východnom Slovensku" (2009). W latach 2010-2011 kurator wystawy "Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16.–18. storočí" oraz redaktorem towarzyszącej jej publikacji. Jest współautorką książki "Pamiatky františkánskeho rádu v 19. storočí na Slovensku a Konrád Švestka" (2013) oraz wystawy "Nestex" w Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie (2014). Była także redaktorem czasopisma ARS wydawanego przez Instytut Historii Sztuki Słowackiej Akademii Nauk (wydanie nr. 2/2013) oraz książki "Thurzo-sprievodca po pamiatkach rodu" (2016).


Wykład towarzyszy wystawie "Skarby baroku. Między Bratysławą a Krakowem", którą tworzy niemal 150 eksponatów z ponad 20 instytucji. Jest to pierwsza w Polsce, obszerna prezentacja sztuki barokowej z terenów dzisiejszej Słowacji. Ekspozycji towarzyszy polsko-angielski katalog.