Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Archeolog i wyroby szklane

Kulawka, GRA, poł. XVIII w. fot. Pracownia Fotograficzna MNK

Archeolog i wyroby szklane

MNK Gmach Główny

al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków
10.05.2016
wtorek
10:15
bilety
Spotkanie dla seniorów w Galerii Rzemiosła artystycznego poświęcone będzie średniowiecznym i nowożytnym wyrobom szklanym.

Zapoznamy się z technologią wyrobu szkła i jego rodzajami. Prześledzimy również rozwój form naczyń szklanych oraz porozmawiamy o badaniach hut szkła.

Prowadzenie: Edyta Bochnak – absolwentka Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Pracuje w Sekcji Edukacji MNK. Prowadzi zajęcia edukacyjne skierowane do różnych grup odbiorców. Interesuje się sposobem wykorzystania źródeł archeologicznych w edukacji historycznej oraz sposobem postrzegania pracy archeologa w społeczeństwie.

Wstęp: 1 zł

ZOBACZ POZOSTAŁE SPOTKANIA DLA SENIORÓW W MNK