Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Zasób

Zasób

Archiwum Muzeum Narodowego w Krakowie posiada ponad 600 mb akt. Jego zasób obejmuje całość dokumentacji dotyczącej działalności Muzeum od początku istnienia instytucji aż do czasów współczesnych.


Do najcenniejszych zbiorów Archiwum MNK zaliczają się dokumenty wytworzone przez kancelarie dwóch pierwszych dyrektorów: Władysława Łuszczkiewicza (z lat 1879-1901) oraz Feliksa Koperę (z lat 1901-1949). Znakomitymi materiałami są także: gromadzona od założenia instytucji – kolekcja wycinków prasowych dotyczących działalności Muzeum, czy akta Komitetu Budowy Muzeum Narodowego w Krakowie i Związku Muzeów Polskich.

Archiwum MNK przechowuje ponadto istotne dla historii numizmatyki polskiej materiały Towarzystwa Numizmatycznego w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Archeologicznego Oddział w Krakowie, czy Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Krakowie. Do bezcennych należą spuścizny wybitnych polskich numizmatyków jak: Władysława Bartynowskiego (1832-1918) – udostępniona w całości online, Antoniego Ryszarda (1841-1894), Mariana Gumowskiego (1881-1974), czy Ryszarda Kiersnowskiego (1925-2006).

W Archiwum MNK gromadzone są również spuścizny pracowników, uznanych artystów, dokumenty instytucji i organizacji powiązanych z Muzeum oraz wybitnych kolekcjonerów. Niesłabnącym zainteresowaniem wśród badaczy cieszy się spuścizna Feliksa Jasieńskiego (1861-1929), krytyka i kolekcjonera sztuki, nieprzecenionego darczyńcy Muzeum.

Na dokumentację standardową składają się materiały dotyczące organizacji wystaw, działalności naukowej, konserwatorskiej, wydawniczej i edukacyjnej. W zasobie znajdują się też akta odnoszące się do spraw kadrowych, administracyjnych oraz finansowych. Zbiorami uzupełniającymi i pozwalającymi na całościowe poznanie działalności Muzeum są księgi pamiątkowe wystaw, plakaty, afisze, fotografie oraz materiały audio i video.

Ponadto od początku 2011 roku w Archiwum MNK rozpoczęto kompleksowe gromadzenie dokumentacji audiowizualnej prezentującej najważniejsze osiągnięcia instytucji (Mediateka MNK).

Zasób Archiwum MNK stale się powiększa.

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję