Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Wilno, Vilnius, Vilne 1918–1948. Jedno miasto – wiele opowieści

24.05-03.09.2023 Wilno, Vilnius, Vilne 1918–1948. Jedno miasto – wiele opowieści

Wystawa ukazuje Wilno w wyjątkowo skomplikowanym okresie historycznym. Poznajemy miasto dzięki obrazom, grafikom, zdjęciom i innym pracom ówczesnych twórców.

 

W latach 1918–1948 Wilno przechodziło z rąk do rąk – stawało się częścią Polski i Litwy, było zajmowane przez hitlerowców i przez wojska radzieckie. Okupacje i wojny radykalnie zmieniły strukturę społeczną i populację miasta, wpłynęły też na jego architekturę i urbanistykę.

Siedmioczęściowa narracja ekspozycji pokazuje, jak artyści ówczesnego wieloetnicznego i wielokulturowego Wilna postrzegali swoje miasto. Obok przedstawicieli kultury polskiej ważną rolę w tworzeniu tego wizerunku odegrali również artyści litewscy, żydowscy i białoruscy.

Wystawa prezentuje prace wileńskich artystów przechowywane w polskich i litewskich instytucjach dziedzictwa kulturowego. Obok znanych i wielokrotnie przedstawianych dzieł klasyków wileńskiej sztuki, m.in. Ferdynanda Ruszczyca, Jana Bułhaka, Ludomira Sleńdzińskiego, Bronisława Jamontta, Michała Rouby, Jerzego Hoppena, można zobaczyć także obrazy i grafiki młodszego pokolenia artystów, do którego należeli m.in. Joanna Karpińska, Hanna Milewska, Józef Horyd czy Hadassa Gurewicz-Grodzka. Niektóre z ich dzieł są pokazywane po raz pierwszy. Przebłyski awangardy na artystycznej scenie Wilna, uchodzącej za ważny ośrodek neoklasycyzmu, są reprezentowane przez obrazy Vytautasa Kairiūkštisa i jego kolegi Władysława Strzemińskiego, zdjęcia studenta Bauhausu Mojżesza Worobiejczyka (Moї Vera), akwarele Bencjona Michtoma, a także model słynnego pomnika Adama Mickiewicza autorstwa Zbigniewa Pronaszki. Wizerunek Wilna został poszerzony o rozdział litewski, złożony z pejzaży i portretów Vladasa Drėmy, Antanasa Gudaitisa, Juozasa Mikėnasa, Algirdasa Petrulisa i Adomasa Varnasa. Zwieńczeniem narracji są dzieła zrodzone z nostalgii za utraconym Wilnem, w tym grafiki i obrazy Andrzeja Wróblewskiego, wybitnej postaci polskiej sztuki powojennej, zainspirowane doświadczeniami ze spędzonej przez niego w tym mieście młodości.

Kuratorzy: Giedrė Jankevičiūtė, Andrzej Szczerski
Koordynatorzy: Ieva Mazūraitė-Novickienė, Katarzyna Pawłowska
Projekt aranżacji wystawy: Magdalena Bujak

„Wilno, Vilnius, Vilne 1918-1948. Jedno miasto - wiele opowieści”

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Dotacja celowa na wydatki bieżące.

Zadanie: Wilno, Vilnius, Vilne 1918-1948. Jedno miasto-wiele opowieści

Kwota dofinansowania: 574 205,08 zł.

Całkowita wartość zadania: 719 224,69 zł.

Słowa kluczowe:

wystawa

MNK Gmach Główny

al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków
  • poniedziałek: nieczynne
  • wtorek - niedziela: 10.00-18.00
Leon Kosmulski (1904-1952),
Krajobraz z postaciami (praca dyplomowa), olej na płótnie, 1936, The Museum of Vilnius Academy of Arts
Wilno, Vilnius, Vilne 1918–1948. Jedno miasto – wiele opowieści
Bronisław Jamontt (1886-1957),
Krajobraz – szkic do tapiserii, tempera na papierze, 1923, The Lithuanian National Museum of Art
Wilno, Vilnius, Vilne 1918–1948. Jedno miasto – wiele opowieści
Adomas Varnas (1879-1979),
Jesienne przejaśnienie. Kościół św. Jakuba w Wilnie, olej na płótnie, 1919, The M.K. Čiurlionis National Museum of Art
Wilno, Vilnius, Vilne 1918–1948. Jedno miasto – wiele opowieści
Vytautas Kairiūkštis (1890-1961),
Kompozycja suprematystyczna, olej na papierze, 1922-1923, The Lithuanian National Museum of Art
Wilno, Vilnius, Vilne 1918–1948. Jedno miasto – wiele opowieści
Ludomir Sleńdziński (1889-1980),
Gazeciarka (Dziewczyna z gazetami), olej na płótnie, 1929, Muzeum Śląskie w Katowicach
Wilno, Vilnius, Vilne 1918–1948. Jedno miasto – wiele opowieści
Joanna Karpińska (1902-1999),
W ogródku kawiarnianym, drzeworyt barwny, papier, ok. 1934, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Wilno, Vilnius, Vilne 1918–1948. Jedno miasto – wiele opowieści

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MECENAS MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE

PARTNERZY STRATEGICZNI MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE

Współorganizatorzy

Partnerzy wystawy

Partnerzy promocyjni

Patroni medialni

Partner wernisażu