Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

PRZEKROJE. GALERIA ARCHITEKTURY POLSKIEJ XX I XXI WIEKU

Eksponowane na wystawie pt. “Przekroje” zdjęcie dwóch betonowych wieżowców z zespołu mieszkalno-usługowego przy placu Grunwaldzkim we Wrocławiu. Elewację budynków wyróżniają okrągłe osłony przy oknach. Na dachach budynków są niewielkie nadbudówki. Przypomnij o wydarzeniu Dodaj do planera

Wystawa zaprezentuje historię, a także współczesne dzieje polskiej architektury przez pryzmat pytań o to, czym jest i czym może być architektura oraz w jaki sposób można opisać relacje łączące ją z użytkownikami i otoczeniem – zarówno tym naturalnym, jak i stanowiącym kontekst kulturowy czy społeczny.

Punktem wyjścia dla koncepcji merytorycznej jest wskazanie na znaczenie architektury jako dziedziny ściśle zespolonej z funkcjonowaniem człowieka w świecie, oddziałującej na różne obszary codzienności. Istotne założenie koncepcji kuratorskiej stanowi pojmowanie architektury jako dyscypliny dającej człowiekowi egzystencjalne oparcie w świecie i sytuującej go w społecznym, politycznym czy naturalnym makrokosmosie/otoczeniu. Ekspozycja zostanie podzielona na sześć sekcji odpowiadających sześciu tematom, w ramach których omówione zostaną wybrane polskie projekty i realizacje architektoniczne XX i XXI wieku. Te ścieżki – i myślowe, i przestrzenne – staną się dla publiczności drogowskazami po dziejach architektury polskiej z jej specyficznymi kontekstami oraz uwarunkowaniami powstania. Owe zagadnienia zostały tak dobrane, aby umożliwić opisanie architektury w jej codziennym funkcjonowaniu oraz oddziaływaniu na człowieka i otoczenie, a także aby przybliżyć ją odbiorcom przez zagadnienia wykraczające poza hermetyczność specjalistycznych dyskusji. Co więcej dobrane tematy będą reprezentatywne nie tylko dla kontekstualizacji architektury polskiej. Pomyślane jako uniwersalne i zasadnicze pytania, dotykające istoty architektury, mają wprowadzać w obszar refleksji nad architekturą w ogóle i pozwolić spojrzeć na architektoniczne dziedzictwo w Polsce także z perspektywy ponadczasowych i ponadregionalnych pytań.

zespół kuratorski:
Weronika Grzesiak
Małgorzata Jędrzejczyk
Kacper Kępiński

projekt aranżacji:
Agnieszka Szultk (Szultk Architecture)

koordynator projektu:
Katarzyna Pawłowska

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

nazwa zadania:
Dofinansowanie projektów „PRZEDMIOTY. Galeria Designu Polskiego XX i XXI w.” i „PRZEKROJE. Galeria Architektury Polskiej XX i XXI w.”
wartość dofinansowania:
192 760,51 zł
całkowity koszt zadania: 290 025,75 zł

Słowa kluczowe:

architektura, wystawa

MNK Szołayscy

pl. Szczepański 9, 31-011 Kraków Kamienica Szołayskich, II piętro
  • środa - niedziela: 10.00-16.00
  • poniedziałek: nieczynne
  • wtorek: 10.00-18.00
fot. Tomasz Markowski
Przekroje − przestrzeń wystawy
fot. Tomasz Markowski
Przekroje − przestrzeń wystawy
fot. Tomasz Markowski
Przekroje − przestrzeń wystawy
fot. Tomasz Markowski
Przekroje − przestrzeń wystawy
fot. Tomasz Markowski
Przekroje − przestrzeń wystawy
fot. Tomasz Markowski
Przekroje − przestrzeń wystawy

Wystawa pod Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego

MECENAS MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE

PARTNER STRATEGICZNY MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE

partner promocyjny

partnerzy galerii

Patroni medialni