Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Początki druku na ziemiach polskich. Pierwsi drukarze i ich książki

30.05-10.09.2023 Początki druku na ziemiach polskich. Pierwsi drukarze i ich książki

Początki druku na ziemiach polskich sięgają 2. połowy XV wieku i są związane z przybyciem wędrownych drukarzy niemieckich, którzy w poszukiwaniu nowych miejsc pracy dotarli nad Wisłę. Głównym ośrodkiem ich działalności stał się Kraków, a pierwszym znanym działającym tu drukarzem był Kasper Straube.

To właśnie w jego warsztacie w 1473 roku został wydany Almanach Cracoviense ad annum 1474 (kalendarz ścienny), uznawany za pierwszy zachowany druk wydany na ziemiach polskich. Znane są cztery druki pochodzące z jego warsztatu, z których trzy – Opus restutionum Franciszka de Platea, Expositio super toto Psalterio Jana Turrecrematy oraz Opuscula Św. Augustyna – można obejrzeć na wystawie. Są to najstarsze druki krakowskie w zbiorach Biblioteki Książąt Czartoryskich.

Książki tu eksponowane to dzieła filozoficzne, religijne, prawnicze, medyczne i muzyczne, pochodzące z krakowskich warsztatów drukarskich XV i XVI wieku. Dobór obiektów miał na celu ukazanie różnorodności stosowanych krojów pisma oraz jego rozwoju na przestrzeni ponad stu lat. Oprócz dzieł znanych znajdziemy tu tytuły rzadko występujące w bibliotekach, a także będące unikatami – Stanisław Grochowski, Szczodry dzień Je[go] Królewskiey Miłości, 1600; Stanisław Niegoszewski, Xenium in expeditionem contra Moschos, 1581; Kancjonał Puławski, 1545–1567. Ten ostatni składa się z 18 części zawierających wyjątkowe polskie pieśni religijne, z których zdecydowana większość (16) pochodzi z drukarni Łazarza Andrysowicza. Dwie pozostałe części kancjonału zostały wydane przez Hieronima Wietora i jego żonę.

Spośród zebranych na wystawie 26 obiektów uwagę zwraca też dzieło wybitnego lekarza i rektora Akademii Krakowskiej Macieja z Miechowa Contra seuam pestem regimen accuratissimu[m]. At primum ad diuos Sebastianu[m] [et] Rochum deuote premittunt orationes. Ten krótki poradnik, zawierający zalecenia dotyczące zabezpieczenia się przed dżumą, powstał w 1508 roku na prośbę Jana Hallera. Do tematu książki nawiązuje drzeworyt na stronie tytułowej, przedstawiający Chrystusa na krzyżu i stojących obok świętych Rocha i Sebastiana, chroniących od zarazy.

Jedną z najstarszych książek wydanych w języku polskim jest Żywot Pana Jezu Krysta w przekładzie Baltazara Opecia, wydrukowany przez Hieronima Wietora w 1522 roku. Utwór ten cieszył się dużą popularnością i był wielokrotnie wznawiany.                                                                                                                                 

Wystawę uzupełniają dwie mapy z widokami Krakowa pochodzące z szóstego tomu Civitates Orbis Terrarum, wydanego w 1618 roku w Kolonii przez Georga Brauna i Abrahama Hogenberga. Wszystkie przedstawione tu książki należą do kolekcji Biblioteki Książąt Czartoryskich i zostały wydane w latach 1475–1600 przez krakowskie drukarnie: Kaspra Straubego, Kaspra Hochfedera, Jana Hallera, Floriana Unglera, Hieronima Wietora, Łazarza Andrysowicza, Jana Januszowskiego, Marka i Macieja Szarffenbergów, Mateusza i Jakuba Siebeneicherów, Macieja Wirzbięty i Aleksego Rodeckiego.

Wystawa ma charakter jubileuszowy i powstała w 550. rocznicę pojawienia się druku na ziemiach polskich.

 

Kurator: Paweł Wierzbicki


Zrealizowano w ramach Projektu "Przeszłość przyszłości" remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich, Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji

 

MNK Muzeum Czartoryskich

ul. Pijarska 15, 31-015 Kraków
  • poniedziałek: NIECZYNNE
  • wtorek - niedziela: 10.00-18.00
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję