Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo
Napoleon Orda. Ilustrowana encyklopedia kraju 15.09-03.12.2017 Napoleon Orda. Ilustrowana encyklopedia kraju

Wystawa w Narodowym Muzeum Sztuki Republiki Białorusi w Mińsku z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie.

Napoleon Orda (1807–1883) należy do grona najciekawszych indywidualności polskiej sztuki XIX wieku. Artysta pozostawił ogromny dorobek – ponad 1000 rysunków i akwarel ukazujących widoki miejsc, które w latach 1840–1880 odwiedził podczas artystycznych podróży, najpierw po Francji, Nadrenii, Hiszpanii i Portugalii, potem po guberni grodzieńskiej, wołyńskiej, mińskiej, kowieńskiej, witebskiej, wileńskiej i mohylewskiej, a także Wielkim Księstwie Poznańskim, Prusach Zachodnich i Galicji. Dwieście sześćdziesiąt z tych prac ukazało się w Albumie widoków historycznych Polski wydanym w ośmiu seriach w latach 1873–1883.

Orda zwracał uwagę nie tylko na malowniczość portretowanych miejsc, ale przede wszystkim na znaczenie malowanych motywów, stąd w jego dorobku jest wiele widoków miejsc ważnych ze względów historycznych lub patriotycznych. Nie ograniczał się wyłącznie do architektury sakralnej, reprezentacyjnej czy malowniczych ruin, uwieczniał również obiekty przemysłowe – fabryki, cukrownie, młyny czy folusze. Zerwał także z dotychczasowym kanonem piękna wymagającym upiększania, skoncentrował się na malarskiej prawdzie i nie pomijał żadnych szpecących architekturę detali. W przemyślany sposób podchodził do kwestii kolorystyki, starając się uchwycić barwy charakterystyczne dla danego miejsca.

Przypadająca w 2017 roku 210. rocznica urodzin artysty stała się okazją do przygotowania wystawy "Napoleon Orda. Ilustrowana encyklopedia kraju”, na której zaprezentowano 110 rysunków i akwarel ukazujących widoki miejsc ważnych pod względem historycznym i uczuciowym zarówno dla Polaków, jak i Białorusinów.

Jest to pierwsza tak duża prezentacja dzieł Napoleona Ordy poza Polską i pierwsza tak obszerna jego wystawa na Białorusi. Wszystkie prace pochodzą z Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie znajduje się największa kolekcja rysunków i akwarel Napoleona Ordy.

Kuratorzy wystawy: Aliaksei Kharak i Urszula Kozakowska-Zaucha (MNK)

Wystawa zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie, Narodowe Muzeum Sztuki Republiki Białoruś i Fundację Dziedzictwa Kulturowego we współpracy z Instytutem Polskim w Mińsku.

Autor: Urszula Kozakowska-Zaucha

Narodowe Muzeum Sztuki Republiki Białoruś

ul. Lenina 20, Mińsk
Napoleon Orda, Smolany
Nagrobek Tomasza Zana. (Teka Mohilewska)
datowanie: 31.07.1877
technika: akwarela / fot. Pracownia Fotograficzna MNK
Ilustrowana encyklopedia kraju
Napoleon Orda, Mohylew
Przedmieście z kościołem pobernardyńskim, klasztorem i cerkwiami - widok od rzeki Dniepr. (Teka Mohilewska)
datowanie: 10.08.1877
technika: akwarela / fot. Pracownia Fotograficzna MNK
Ilustrowana encyklopedia kraju
Napoleon Orda, Horki
Instytut Agronomiczny. (Teka Mohilewska)
datowanie: 09.08.1877
technika: akwarela / fot. Pracownia Fotograficzna MNK
Ilustrowana encyklopedia kraju
Napoleon Orda, Homel
Pałac Paskiewiczów – widok ogólny. (Teka Mohilewska)
datowanie: [1877]
technika: akwarela / fot. Pracownia Fotograficzna MNK
Ilustrowana encyklopedia kraju
Napoleon Orda, Swojatycze
Pałac Hutten-Czapskich i kaplicza św. Magdaleny - widok od drogi dojazdowej. (Teka Mińska)
datowanie: [1876]
technika: akwarela / fot. Pracownia Fotograficzna MNK
Ilustrowana encyklopedia kraju
Napoleon Orda, Przyłuki
Pałac Czapskich - widok od rzeki Ptyczy. (Teka Mińska)
datowanie: 10.07.1876
technika: akwarela / fot. Pracownia Fotograficzna MNK
Ilustrowana encyklopedia kraju
Napoleon Orda, Nowogródek
Dwór Mickiewiczów - widok od podjazdu. (Teka Mińska)
datowanie: [1876]
technika: akwarela / fot. Pracownia Fotograficzna MNK
Ilustrowana encyklopedia kraju
Napoleon Orda, Nieśwież
Zamek Radziwiłłów - widok od bramy wjazdowej. (Teka Mińska)
datowanie: 28.07.1876
technika: akwarela / fot. Pracownia Fotograficzna MNK
Ilustrowana encyklopedia kraju
Napoleon Orda, Mińsk (Mińsk Litewski)
Katedra i zabudowania pojezuickie przy Wysokim Rynku. (Teka Mińska)
datowanie: [1864-1876]
technika: akwarela / fot. Pracownia Fotograficzna MNK
Ilustrowana encyklopedia kraju
Napoleon Orda, Grodno
Panorama miasta. (Teka Grodno)
datowanie: [1860-1877]
technika: akwarela / fot. Pracownia Fotograficzna MNK
Ilustrowana encyklopedia kraju
Napoleon Orda, Wilno
Kościół Benedyktynek p.w. św. Katarzyny – widok ogólny. (Teka Wileńska)
datowanie: [1875]
technika: akwarela / fot. Pracownia Fotograficzna MNK
Ilustrowana encyklopedia kraju
Napoleon Orda, Troki. Ruiny zamku na wyspie jeziora Galwe. (Teka Wileńska)
datowanie: [1875-1877]
technika: akwarela / fot. Pracownia Fotograficzna MNK
Ilustrowana encyklopedia kraju
Gmach Pałacu Republiki i kilometr zerowy miasta (Plac Październikowy).
/ fot. Katarzyna Pawłowska / MNK
Napoleon Orda w Mińsku
Fasada Pałacu Republiki
/ fot. Katarzyna Pawłowska / MNK
Napoleon Orda w Mińsku
Zespół fontann przy Pałacu Republiki.
/ fot. Katarzyna Pawłowska / MNK
Napoleon Orda w Mińsku
Fasada Narodowego Muzeum Sztuki Republiki Białoruś (ul. Lenina 20)
/ fot. Katarzyna Pawłowska / MNK
Napoleon Orda w Mińsku
Oficjalne otwarcie wystawy „Napoleon Orda (1807-1883). Ilustrowana encyklopedia kraju” w Narodowym Muzeum Sztuki Republiki Białoruś
Od lewej: Mateusz Adamski - Dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku, Siarhiej Wieczar - Zastępca Dyrektora Generalnego Narodowego Muzeum Sztuki Republiki Białoruś, dr Michał Laszczkowski – Prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, dr hab. Andrzej Betlej – Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, Aleksander Jacko - Zastępca Ministra Kultury Republiki Białoruś, Konrad Pawlik - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi. / fot. Katarzyna Pawłowska / MNK
Napoleon Orda w Mińsku
Wystąpienie Mateusza Adamskiego – Dyrektora Instytutu Polskiego w Mińsku, podczas ceremonii.
/ fot. Katarzyna Pawłowska / MNK
Napoleon Orda w Mińsku
Słowo wstępne Aliaksieja Fralou - założyciela i kierownika zespołu solistów „Wytoki”, przed koncertem towarzyszącym ceremonii.
/ fot. Katarzyna Pawłowska / MNK
Napoleon Orda w Mińsku
Widok na wystawę prac Napoleona Ordy w Narodowym Muzeum Sztuki Republiki Białoruś
/ fot. Katarzyna Pawłowska / MNK
Napoleon Orda w Mińsku
Widok na wystawę prac Napoleona Ordy w Narodowym Muzeum Sztuki Republiki Białoruś
/ fot. Katarzyna Pawłowska / MNK
Napoleon Orda w Mińsku
Wernisaż wystawy prac Napoleona Ordy w Narodowym Muzeum Sztuki Republiki Białoruś.
/ fot. Katarzyna Pawłowska / MNK
Napoleon Orda w Mińsku
Kasa biletowa przy Narodowym Muzeum Sztuki Republiki Białoruś (ul. Lenina 20).
/ fot. Katarzyna Pawłowska / MNK
Napoleon Orda w Mińsku
Wnętrza Narodowego Muzeum Sztuki Republiki Białoruś (ul. Lenina 20).
/ fot. Katarzyna Pawłowska / MNK
Napoleon Orda w Mińsku
Wnętrza Narodowego Muzeum Sztuki Republiki Białoruś (ul. Lenina 20).
/ fot. Katarzyna Pawłowska / MNK
Napoleon Orda w Mińsku
Ilustrowana encyklopedia kraju
Ilustrowana encyklopedia kraju
Napoleon Orda w Mińsku
Napoleon Orda w Mińsku

Dofinansowano ze środków MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Organizatorzy

Współpraca

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję