Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo
Mars krwawy. Starodruki militarne w zbiorach MNK 02.09.2014-04.01.2015 Mars krwawy. Starodruki militarne w zbiorach MNK

Wystawa obejmuje ponad 80 obiektów, powstałych w okresie od XVI do XVIII wieku, wybranych ze zbioru liczącego ok. 36 tysięcy starodruków i obiektów kartograficznych. Bezcenne egzemplarze eksponowane są w Pałacyku Czapskich, w pomieszczeniu XIX-wiecznej prywatnej biblioteki - jednej z nielicznych bibliotek zachowanych z całym wyposażeniem.

Chociaż wojna to przede wszystkim zniszczenie i śmierć, jest to także czas nowych dokonań technicznych, literackich i artystycznych. Na przekór krwawemu panowaniu Marsa, boga wojny, muzy odpowiedzialne za rozwój techniki i historiografii nie zawsze milczały wśród szczęku oręża. Dawne kroniki polskie poza opisami bitew przekazują też ekspresyjne, graficzne przedstawienia scen batalistycznych, często wiernie oddające topografię pola walki. 

Broni palnej używano na ziemiach polskich już w XIV wieku, ale dopiero wiek XVII zaowocował licznymi teoretycznymi opracowaniami, dotyczącymi budowy armat różnych kalibrów, stosowania rozmaitych pocisków, technicznych szczegółów ciężkiego transportu koniecznego do wydźwigania dział na mury obronne.


Liczne europejskie wojny doprowadziły do wykształcenia odrębnej dziedziny architektury: budownictwa obronnego - wznoszenia warownych twierdz i murów oraz drewniano–ziemnych umocnień. Na potrzeby planowania ruchów wojsk i wyboru dogodnych pól bitew sporządzano dokładne plany i mapy poszczególnych obszarów, a historycy na mapach przedstawiali teatr opisywanej wojny. Udział w bitwie, zwłaszcza zwycięskiej, osobista odwaga i zdolności strategów były tematem licznych panegiryków charakterystycznych dla okresu staropolskiego, w których przedstawiano rycerskie czyny Sarmatów. Tytuł wystawy zaczerpnięto z jednego z takich utworów.

Wystawie towarzyszy katalog autorstwa Agnieszki Perzanowskiej - kuratora wystawy, starszego kustosza w Dziale Starych Druków, Rękopisów i Kartografii MNK.

Autor: Katarzyna Bik

Muzeum  im. Emeryka Hutten-Czapskiego

ul. Piłsudskiego 12, 31-109 Kraków parter
  • poniedziałek: nieczynne
  • wtorek: 10.00-18.00
  • środa-niedziela: 10.00-16.00
Plan oblężenia Torunia przez Szwedów w 1658 r.
Miedzioryt wg. Isidoro Affaiti, Gdańsk, po 1658 r.
Starodruki militarne w zbiorach MNK
Bitwa Polaków z Tatarami, drzeworyt, (za:) Maciej z Miechowa, Descriptio Sarmatiae, Kraków 1521 r.
Starodruki militarne w zbiorach MNK
Bitwa Polaków z Tatarami.
Drzeworyt, (za:) Maciej z Miechowa, Descriptio Sarmatiae, Kraków 1521 r.
Starodruki militarne w zbiorach MNK
Szczegóły techniczne budowy armat.
Miedzioryt z: Kazimierz Siemienowicz, Artis Magnae Artilleriae. Amsterdam, 1650 r.
Starodruki militarne w zbiorach MNK
Bitwa z Tatarami pod Wiśniowcem w 1512 roku.
Drzeworyt z: Joachim Bielski, Kronika Polska Marcina Bielskiego. Kraków, 1597.
Starodruki militarne w zbiorach MNK
Schemat budowy różnych rodzajów umocnień i obwarowań.
Miedzioryt z: Ignacy Bogatko, Scientia Artium Militarium. Lwów 1747 r.
Starodruki militarne w zbiorach MNK
Starodruki militarne w zbiorach MNK
Król Władysław Łokietek w zbroi rycerskiej.
Drzeworyt z: Maciej z Miechowa, Chronica Polonorum. Kraków 1521 r.
Starodruki militarne w zbiorach MNK
/ fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK
Mars Krwawy - przestrzeń wystawy
/ fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK
Mars Krwawy - przestrzeń wystawy
/ fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK
Mars Krwawy - przestrzeń wystawy
/ fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK
Mars Krwawy - przestrzeń wystawy
/ fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK
Mars Krwawy - przestrzeń wystawy
/ fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK
Mars Krwawy - przestrzeń wystawy
/ fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK
Mars Krwawy - przestrzeń wystawy
Starodruki militarne w zbiorach MNK
Starodruki militarne w zbiorach MNK
Mars Krwawy - przestrzeń wystawy
Mars Krwawy - przestrzeń wystawy