Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo
Legiony Polskie 1914-1918 06.08.2014-30.09.2015 Legiony Polskie 1914-1918

Wystawa w stulecie wybuchu Wielkiej Wojny i Czynu Legionowego. 

6 sierpnia 2014 roku, w setną rocznicę wymarszu 1 Kompanii Kadrowej, w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie otwarta została wystawa poświęcona Legionom Polskim.

W zbiorach MNK przechowywana jest jedna z najbogatszych kolekcji sztuki legionowej, na którą złożyły się: dar Naczelnego Komitetu Narodowego z 1920 roku, obejmujący gromadzone w latach wojny prace artystów służących w Legionach, oraz dary osób prywatnych napływające zarówno w czasie wojny, jak i w okresie późniejszym. Ta ogromna kolekcja licząca setki rysunków, akwarel, obiektów falerystycznych, ale też umundurowania, oporządzenia i uzbrojenia jest zaprezentowana w Krakowie po raz pierwszy od ponad 20 lat.

Wstępem do opowieści o historii Legionów jest ogólny obraz Wielkiej Wojny. Wyeksponowane są przykłady umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia używanego przez wojska niemieckie, austro-węgierskie, rosyjskie i francuskie.

Dzięki specjalnej aplikacji multimedialnej można przeglądać atlas Wielkiej Wojny (na ekspozycji znajdzie się też jego oryginał) – wydawany w Niemczech co tydzień od 1914 do 1918 roku. Aplikacja ta pozwoli śledzić sytuację na frontach dzień po dniu.

Do armii państw zaborczych powołano około 2 milionów żołnierzy narodowości polskiej. Najwięcej, bo ponad 200 tysięcy do armii austro-węgierskiej. Walkę i życie frontowe zilustrują fotografie z albumu pamiątkowego 16 Pułku Strzelców z Krakowa powstałego w latach 1916–1917 na froncie wschodnim.


Opowieść o Legionach Polskich rozpoczyna się pamiątkami związanymi z formowaniem 1 Kompanii Kadrowej na krakowskich Oleandrach, zatem w sąsiedztwie obecnej lokalizacji Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie. Tworzenie Legionów Polskich, walczących u boku armii austro-węgierskiej przeciw Rosji, możliwe było dzięki działalności utworzonego 16 sierpnia 1914 roku w Krakowie Naczelnego Komitetu Narodowego, zaplecza politycznego i organizacyjnego tej formacji. Na wystawie znalazła się skrzynia intendentury Legionu Zachodniego, w której wystawiono wydawnictwa opracowane przez Komitet. Dochód z ich sprzedaży pomagał finansować zaopatrzenie Legionów. Pamiętać należy, że była to formacja ochotnicza.

Miejsca walk zilustrowano szkicami sytuacyjnymi i portretami wykonanymi w czasie wolnym od służby przez artystów służących w Legionach: Leopolda Gottlieba, Stanisława Janowskiego, Leona Czechowskiego, Henryka Kunzeka, Karola Maszkowskiego, Zygmunta Rozwadowskiego, Wincentego Wodzinowskiego, Józefa Świrysza-Ryszkiewicza, Franciszka Jaźwieckiego i Edwarda Rydza-Śmigłego. Wśród obrazów i rzeźb przeważają portrety legionistów oraz obrazy dokumentujące miejsca ich walk.

Pokazane są także projekty rysunkowe umundurowania dla ułanów Legionów Polskich autorstwa Stefana Filipkiewicza oraz wykonane przez Antoniego Procajłowicza projekty odznak pamiątkowych i okolicznościowych wraz z ich realizacjami.


Na wystawie zobaczyć można także karykatury Kazimierza Kostynowicza, zespół fotografii frontowych, wykonanych w latach 1914–1918 przez Stanisława Janowskiego oraz "Siwy strzelca strój" – umundurowanie Legionów Polskich.

opracowanie: Katarzyna Bik

Honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego nad obchodami 100. Rocznicy Legionowego Czynu Niepodległościowego.

Wystawa jest prezentowana w ramach centralnych uroczystości 100-lecia wybuchu I wojny światowej i legionowego czynu niepodległościowego na terenie województwa małopolskiego.

  • Kurator: Piotr Wilkosz
  • Aranżacja plastyczna: Rafał Bartkowicz
  • Koordynator: Bogusław Ruśnica
  • Organizator wystawy: Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy z Wojewodą Małopolskim
Wsparcie finansowe: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Małopolski Urząd Wojewódzki, Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

MNK Gmach Główny

al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków Galeria Broń i Barwa w Polsce
  • poniedziałek: nieczynne
  • wtorek - niedziela: 10.00-18.00
/ fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK
Wernisaż wystawy
Prezydent RP Bronisław Komorowski podczas otwarcia wystawy
/ fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK
Wernisaż wystawy
/ fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK
Wernisaż wystawy
/ fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK
Wernisaż wystawy
/ fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK
Wernisaż wystawy
/ fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK
Wernisaż wystawy
/ fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK
Wernisaż wystawy
/ fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK
Wernisaż wystawy
/ fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK
Wernisaż wystawy
/ fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK
Wernisaż wystawy
/ fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK
Wernisaż wystawy
/ fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK
Wernisaż wystawy
/ fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK
Wernisaż wystawy
/ fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK
Wystawa
/ fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK
Wystawa
/ fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK
Wystawa
/ fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK
Wystawa
/ fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK
Wystawa
/ fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK
Wystawa
/ fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK
Wystawa
/ fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK
Wystawa
/ fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK
Wystawa
Stanisław Janowski, chorąży 2. pułku ułanów II Brygady Legionów Polskich. Janowski wykonał na froncie kilka fotografii oficerów 2. pułku ułanów ubranych  w koszule nocne. Na pewno był to rodzaj żartu, ale z perspektywy blisko stu lat mamy doskonały dokument ukazujący rodzaj bielizny wojskowej noszonej na co dzień w warunkach frontowych. Wł. MNK
Z życia legionisty
Front Legionów Polskich na Wołyniu, 1916, Wł. MNK
Z życia legionisty
Obóz legionowy w Piasecznej. Rymarz szwadronowy przy pracy. Front Legionów Polskich na Wołyniu, 1916 r., Wł. MNK
Z życia legionisty
Front Legionów Polskich na Wołyniu, 1916., Wł. MNK
Z życia legionisty
Ułan karmiący konie. Obóz w Piasecznej. Front Legionów Polskich na Wołyniu, 1916, Wł. MNK
Z życia legionisty
Ułan na koniu, scena humorystyczna. Front Legionów Polskich na Wołyniu, 1916 r., Wł. MNK
Z życia legionisty
Front Legionów Polskich na Wołyniu, 1916, Wł. MNK
Z życia legionisty
Żołnierze 2. pułku ułanów na wiejskiej zabawie w Czewlu. Front Legionów Polskich na Wołyniu, 1916 r, Wł. MNK
Z życia legionisty
Codzienne zajęcia poza służbą. Obóz legionowy w Piasecznej. Front Legionów Polskich na Wołyniu, 1916. Wł. MNK
Z życia legionisty
Budowa obozu legionowego w Piasecznej przez żołnierzy 2. pułku ułanów. Front Legionów Polskich na Wołyniu, 1916, wł. MNK
Z życia legionisty
Żołnierze 2. pułku ułanów na wiejskiej zabawie w Czewlu. Front Legionów Polskich na Wołyniu, 1916 r. Wł. MNK
Z życia legionisty
Front Legionów Polskich na Wołyniu, 1916. Wł. MNK
Z życia legionisty
Uroczystość w 2. pułku ułanów w Czewlu, prawdopodobnie z okazji imienin dowódcy pułku rtm. Juliusza Ostoi Zagórskiego. Front Legionów Polskich na Wołyniu, 1916. Wł. MNK
Z życia legionisty
wł. MNK
Z życia legionisty
Kompanijna kancelaria polowa. Pisarz przy pracy. Front Legionów Polskich na Wołyniu, 1916. Wł. MNK
Z życia legionisty
Chwila odpoczynku oficerów 2. pułku ułanów przed kwaterą polową. Front Legionów Polskich na Wołyniu, 1916. Wł. MNK
Z życia legionisty
Stajnia polowa 2. pułku ułanów. Konie traktowane są na równi z ułanami. Obóz legionowy w Piasecznej. Front Legionów Polskich na Wołyniu, 1916. Wł. MNK
Z życia legionisty
Obóz legionowy w Piasecznej. Posiłek żołnierski. Na fotografii doskonale widać warunki polowe panujące na względnie spokojnym odcinku frontu, kiedy jest czas na zjedzenie ciepłego posiłku. Wł. MNK
Z życia legionisty
Front Legionów Polskich na Wołyniu, 1916, wł. MNK
Z życia legionisty
Konie 2. pułku ułanów. Front Legionów Polskich na Wołyniu, 1916, wł. MNK
Z życia legionisty
Codzienne zajęcia w obozie 2. pułku ułanów w Piasecznej. Front Legionów Polskich na Wołyniu, 1916, wł. MNK
Z życia legionisty
Ułani śpią koło koni. Obóz legionowy w Piasecznej. Front Legionów Polskich na Wołyniu, 1916, wł. MNK
Z życia legionisty
Wernisaż wystawy
Wernisaż wystawy "Legiony Polskie 1914-1918"
Wystawa
Wystawa "Legiony Polskie 1914-1918"
Z życia legionisty
Z życia legionisty

Wsparcie finansowe

Mecenas MNK

Honorowy patronat medialny

Patroni medialni

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję