Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo
Kolekcja Emeryka Hutten-Czapskiego 29.06.2013-01.03.2015 Kolekcja Emeryka Hutten-Czapskiego

Imponująca kolekcja przedmiotów zgromadzonych przez Emeryka Hutten-Czapskiego (1828–1896) to przede wszystkim unikatowe zabytki numizmatyczne: monety, banknoty i medale. Ten wybitny uczony, kolekcjoner i bibliofil pozostawił jednak również interesujące zbiory grafiki, militariów, tkanin, odznak, ceramiki, złotnictwa, gliptyki i szkła oraz bardzo bogaty księgozbiór.

Od 1903 roku kolekcja Emeryka Hutten-Czapskiego, którą jego spadkobiercy przekazali Miastu Kraków, włączona została do zbiorów Muzeum Narodowego. Część obiektów z kolekcji oglądać można na co dzień w Galerii Rzemiosła Artystycznego oraz Galerii „Broń i Barwa w Polsce” w Gmachu Głównym Muzeum.

Na wystawie prezentowane były zabytki z kolekcji magazynowych pokazywane wcześniej wyjątkowo na tematycznych i specjalistycznych wystawach czasowych.

Ekspozycję otwierały dwie gabloty, w których znajdował się ubiór szlachecki i zestaw jedwabnych pasów kontuszowych. Uszyte z jedwabnej tafty kontusz i żupan pochodzą z lat 60. XVIII wieku. Kolejne dwie gabloty zawierały wybór biżuterii i akcesoriów związanych z polskim ubiorem narodowym. Uzupełnieniem prezentacji elementów ubioru były dwa pasy tzw. przeworskie zrobione ze skórzanego rzemienia (paska).


Odrębny dział w kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego stanowi zbiór szkła pochodzącego w większości z terenów Rzeczypospolitej (Huta Kryształowa, Naliboki, Urzecz). Na uwagę zasługują dwa zabytki tworzące część kompletu: szklanka i kieliszek z Huty Kryształowej – czynnej na obszarze starostwa lubaczowskiego od przełomu roku 1717 i 1718 do końca XVIII wieku. Oprócz szkieł polskich w kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego znajdują się przykłady szkieł powstałych w Saksonii, m.in. z herbami Wettinów, oraz saskie wyroby eksportowane na dwór carów. Na wystawie towarzyszył im, pochodzący również z Saksonii, najwcześniejszy zabytek ceramiczny w kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego – dzban fajansowy z malowanym kobaltem monogramem AR (Augustus Rex), którego cynowa pokrywa zawiera wprawiony medal z wizerunkiem Augusta II Mocnego.

W kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego znajdują się również odznaczenia nadane przedstawicielom rodziny oraz jemu samemu, zarówno w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej, jak i pod panowaniem zaborcy. Po dziadku kolekcjonera Michale Obuchowiczu zachowała się brosza z miniaturami gwiazd i odznaczeń Orderu Orła Białego i Orderu św. Stanisława z 2. połowy XVIII wieku (il. 7).


Wśród pamiątek masońskich ważną grupę w kolekcji stanowią fartuszki obrzędowe, szarfy z klejnotami oraz zespół odznak poszczególnych lóż. Ta część kolekcji była kształtowana etapami: część zabytków zgromadził Emeryk Hutten-Czapski, inne, równie ważne, pozyskała jego żona Elżbieta, m.in. dzięki zakupom oraz dużej darowiźnie Ludwiki Gropplerowej ze spuścizny po Krzysztofie i Henryku Anastazym Gropplerach.

Wystawę zamykały zbierane przez Emeryka Hutten-Czapskiego wizerunki postaci historycznych – królów, książąt, bohaterów narodowych oraz osób publicznych związanych bezpośrednio lub pośrednio z historią Polski.

Kurator: Alicja Kilijańska
Współpraca: Magdalena Czubińska, Bożena Kostuch, Joanna Kowalska
Koordynator: Mateusz Woźniak
Aranżacja wystawy: Ewa Morzyniec

Autor: Alicja Kilijańska

Muzeum  im. Emeryka Hutten-Czapskiego

ul. Piłsudskiego 12, 31-109 Kraków sala wystaw zmiennych, I piętro
  • poniedziałek: nieczynne
  • wtorek: 10.00-18.00
  • środa-niedziela: 10.00-16.00
Kolekcja Emeryka Hutten-Czapskiego
Kolekcja Emeryka Hutten-Czapskiego
Kolekcja Emeryka Hutten-Czapskiego
Kolekcja Emeryka Hutten-Czapskiego
Kolekcja Emeryka Hutten-Czapskiego
Kolekcja Emeryka Hutten-Czapskiego
Kolekcja Emeryka Hutten-Czapskiego
Kolekcja Emeryka Hutten-Czapskiego
Kolekcja Emeryka Hutten-Czapskiego