Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo
Geniusz baroku. Szymon Czechowicz (1689–1775) 16.10.2020-21.02.2021 Geniusz baroku. Szymon Czechowicz (1689–1775) Przypomnij o wydarzeniu Dodaj do planera
Powiększ tekst Powiększ tekst Drukuj

Twórczość Szymona Czechowicza – Polaka, który swym talentem zrównał się z najlepszymi włoskimi malarzami swego czasu— nigdy jeszcze nie była przedmiotem osobnej wystawy monograficznej. Wielka prezentacja jego dorobku — ponad 200 obrazów i rysunków — to niezwykła okazja do spotkania z wielką sztuką późnego baroku.

Kolebką baroku był Rzym. Artyści z całej Europy gromadzili się tutaj, by w słynnej Akademii św. Łukasza rozwijać talent. Jednym z nielicznych Polaków w ich gronie był Szymon Czechowicz, który swe rzymskie studia rozpoczął około 1710 roku. Malarstwo barokowe Rzymu odznaczało się w tym czasie klasyczną stylizacją form i monumentalizmem. Biegłość w rysunku, wysmakowany koloryt, ulotna wrażeniowość i umiejętność komponowania rozbudowanych, efektownych scen, w których sfera ziemska przenika się ze sferą niebios zaludnianych przez gromady aniołów, charakteryzowały ówczesną sztukę Wiecznego Miasta. Czechowicz pozostał w nim przez około 20 lat i gdy po 1730 roku wrócił do kraju, był już dojrzałym malarzem, który przez resztę swego długiego i pracowitego życia pozostał wierny ideałom rzymskiego późnego baroku. Szybko zyskał sobie wyjątkową renomę, gdyż nie było u nas w owym czasie żadnego artysty, który mógłby mu dorównać. Możnowładcy, biskupi, zakony zamawiali u niego liczne obrazy do wystroju kościołów na całym rozległym terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wiele z tych dzieł przepadło, wiele jednak istnieje do dziś i świadczy o wybitnym talencie swego twórcy. Wystawa w Muzeum Narodowym jest pierwszą próbą szerokiego ukazania artyzmu Czechowicza i przypomnienia jego dokonań, dziś niesłusznie zapomnianych. Można na niej obejrzeć dzieła mistrza sprowadzone z bardzo wielu muzeów i kościołów z Polski, Francji, Litwy, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Włoch. Tylko nieliczne z blisko 200 eksponatów gościły kiedykolwiek w salach muzealnych, a sporo jest zupełnie nieznanych.

Kurator: dr Tomasz Zaucha
Projekt aranżacji wystawy: Luiza Berdak
Koordynator: Katarzyna Pawłowska

Słowa kluczowe:

Szymon Czechowicz, Barok

Gmach Główny

al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków
  • pon: nieczynne
  • wtorek: 10.00 - 18.00
  • środa-sobota: 10.00-17.00
  • niedziela: 10.00-16.00
Szymon Czechowicz (1689-1775), Chrystus ukazujący się apostołom po zmartwychwstaniu
1758, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Krakowie / fot. Pracownia Fotograficzna MNK
Geniusz baroku. Szymon Czechowicz (1689–1775)
Szymon Czechowicz ( 1689-1775), Męczeństwo św. Floriana
ok. 1750
Muzeum Narodowe w Warszawie / © Copyright by Maciuk Piotr/Muzeum Narodowe w Warszawie
Geniusz baroku. Szymon Czechowicz (1689–1775)
Szymon Czechowicz (1689-1775), Męczeństwo św. Wawrzyńca
1740
kościół OO. Kapucynów pw. św. Wawrzyńca, Lubartów / fot. Maciej Plewiński
Geniusz baroku. Szymon Czechowicz (1689–1775)
Szymon Czechowicz (1689-1775) według Camilla Rusconiego (1658-1728)
1725-1730
Alegoria lata
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Rycin / fot. Oddział Rozwoju Zasobów Elektronicznych, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Geniusz baroku. Szymon Czechowicz (1689–1775)
Szymon Czechowicz (1689-1775), Cudowne rozmnożenie chleba
ok. 1737-1739
kościół parafialny pw. Trójcy Przenajświętszej, Ciechanowiec / fot. Maciej Plewiński
Geniusz baroku. Szymon Czechowicz (1689–1775)
Szymon Czechowicz (1689-1775), Wizja św. Kazimierza
ok. 1741
kolegiata akademicka pw. św. Anny, Kraków / fot. Maciej Plewiński
Geniusz baroku. Szymon Czechowicz (1689–1775)
Szymon Czechowicz (1689-1775), Tobiasz z aniołem
ok. połowy XVIII w.
Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Г. Возницького, Львів -Lwowska Narodowa Galeria Sztuki im. Borysa G. Woźnickiego, Lwów / fot. Illa Lewin / Lwowska Narodowa Galeria Sztuki im. B.G. Woźnickiego
Geniusz baroku. Szymon Czechowicz (1689–1775)
Marco Benefial (1684-1764), Odpoczynek Świętej Rodziny w drodze do Egiptu - ze św. Janem Ewangelistą
ok. 1710
Palazzo Chigi, Ariccia / fot. Ariccia, Palazzo Chigi, photographic archive
Geniusz baroku. Szymon Czechowicz (1689–1775)
Szymon Czechowicz (1689-1775), Św. Elżbieta Portugalska
1750
kościół parafialny pw. Trójcy Przenajświętszej, Tykocin / fot. Damian Kwiecień / GOREK RESTAURO
Geniusz baroku. Szymon Czechowicz (1689–1775)
Szymon Czechowicz (1689-1775), Imaginacyjny portret protoplasty rodziny Ossolińskich
1731-1734
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej / fot. Andrzej Ring / Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum
Geniusz baroku. Szymon Czechowicz (1689–1775)
Szymon Czechowicz (1689–1775), Św. Gertruda z Helfty
1758–1759
Lietuvos dailės muziejus, Vilnius - Litewskie Muzeum Sztuki, Wilno / fot. Antanas Lukšėnas
Geniusz baroku. Szymon Czechowicz (1689–1775)
PALAZZO CHIGI W ARICCIA K. RZYMU
Dr Tomasz Zaucha i dyr. Francesco Petrucci nad gablotą z kluczami, którymi członkowie rodziny Chigi pełniący funkcję marszałków konklawe zamykali kaplicę Sykstyńską. / FOT. M. TARNOWSKA-RESZCZYŃSKA
PRZYGOTOWANIA DO WYSTAWY „GENIUSZ BAROKU. SZYMON CZECHOWICZ (1689-1775)”
PRACOWNIA KONSERWACJI W PAŁACU BISKUPA ERAZMA CIOŁKA
Dr Monika Tarnowska-Reszczyńska przy obrazach z klasztoru wizytek w Warszawie. / FOT. E. SŁOCZYŃSKA
PRZYGOTOWANIA DO WYSTAWY „GENIUSZ BAROKU. SZYMON CZECHOWICZ (1689-1775)”
LWOWSKA NARODOWA GALERIA SZTUKI, LWÓW
Podpisywanie umów użyczenia eksponatów na wystawę do Krakowa; od lewej: dr hab. Rafał Quirini-Popławski, wicedyrektor MNK ds. programowych, dr Tomasz Zaucha, kurator wystawy, prof. Andrzej Szczerski, dyrektor MNK, i p. Taras Wozniak, dyrektor generalny galerii lwowskiej. / FOT. M. TARNOWSKA-RESZCZYŃSKA
PRZYGOTOWANIA DO WYSTAWY „GENIUSZ BAROKU. SZYMON CZECHOWICZ (1689-1775)”
KOŚCIÓŁ WIZYTEK W WARSZAWIE
Pakowanie obrazów z klasztoru do transportu do Krakowa. / FOT. T. ZAUCHA
PRZYGOTOWANIA DO WYSTAWY „GENIUSZ BAROKU. SZYMON CZECHOWICZ (1689-1775)”
KOŚCIÓŁ BERNARDYNÓW W KOLE
Dr Tomasz Zaucha za ołtarzem św. Anny. / FOT. M. TARNOWSKA-RESZCZYŃSKA
PRZYGOTOWANIA DO WYSTAWY „GENIUSZ BAROKU. SZYMON CZECHOWICZ (1689-1775)”
KOŚCIÓŁ POLSKI SAN STANISLAO DEI POLACCHI W RZYMIE
Demontaż obrazu Św. Jadwiga przed konserwacją przygotowującą dzieło do ekspozycji w Krakowie. / FOT. M. TARNOWSKA-RESZCZYŃSKA
PRZYGOTOWANIA DO WYSTAWY „GENIUSZ BAROKU. SZYMON CZECHOWICZ (1689-1775)”
KOŚCIÓŁ W SIEMIATYCZACH
Dr Tomasz Zaucha i Natalia Koziara przy ołtarzu z obrazem św. Wincentego a Paulo przypisywanym Szymonowi Czechowiczowi. / FOT. M. TARNOWSKA-RESZCZYŃSKA
PRZYGOTOWANIA DO WYSTAWY „GENIUSZ BAROKU. SZYMON CZECHOWICZ (1689-1775)”
MUZEUM DIECEZJALNE W DROHICZYNIE
Dr Tomasz Zaucha, Krzysztof Zięba, muzealny kierowca, i Natalia Koziara w trakcie oględzin portretu Franciszka Maksymiliana Ossolińskiego. / FOT. M. TARNOWSKA-RESZCZYŃSKA
PRZYGOTOWANIA DO WYSTAWY „GENIUSZ BAROKU. SZYMON CZECHOWICZ (1689-1775)”
MUZEUM DZIEDZICTWA SAKRALNEGO W WILNIE
Przed obrazem Ukrzyżowanie w ołtarzu dawnego kościoła św. Michała. / FOT. M. TARNOWSKA-RESZCZYŃSKA
PRZYGOTOWANIA DO WYSTAWY „GENIUSZ BAROKU. SZYMON CZECHOWICZ (1689-1775)”
FRANCISZKAŃSKI KLASZTOR ŚW. BONAWENTURY NA PALATYNIE W RZYMIE
Natalia Koziara i dr Tomasz Zaucha razem z o. Sidival Fila, gwardianem, oglądają obrazy Czechowicza na korytarzu klasztornym. / FOT. M. TARNOWSKA-RESZCZYŃSKA
PRZYGOTOWANIA DO WYSTAWY „GENIUSZ BAROKU. SZYMON CZECHOWICZ (1689-1775)”
ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA W RZYMIE
Dr Tomasz Zaucha i Natalia Koziara w trakcie kwerendy w bibliotece Akademii. / FOT. M. TARNOWSKA-RESZCZYŃSKA
PRZYGOTOWANIA DO WYSTAWY „GENIUSZ BAROKU. SZYMON CZECHOWICZ (1689-1775)”
KOŚCIÓŁ W CIECHANOWCU
Dr Monika Tarnowska-Reszczyńska, konserwatorka, ocenia stan zachowania obrazu „Cudowne rozmnożenie chleba” w ołtarzu bocznym. / FOT. T. ZAUCHA
PRZYGOTOWANIA DO WYSTAWY „GENIUSZ BAROKU. SZYMON CZECHOWICZ (1689-1775)”
KATEDRA W KIELCACH
Janusz Feluś, montażysta, w trakcie oględzin obrazu w ołtarzu głównym. / FOT. M. TARNOWSKA-RESZCZYŃSKA
PRZYGOTOWANIA DO WYSTAWY „GENIUSZ BAROKU. SZYMON CZECHOWICZ (1689-1775)”
KOŚCIÓŁ KAPUCYNÓW W LUBARTOWIE
Dr Tomasz Zaucha, kurator wystawy, przy ołtarzu pw. św. Antoniego. / FOT. M. TARNOWSKA-RESZCZYŃSKA
PRZYGOTOWANIA DO WYSTAWY „GENIUSZ BAROKU. SZYMON CZECHOWICZ (1689-1775)”
fot. AMS
AMS - przystanek Geniusz baroku. Szymon Czechowicz (1689–1775)
fot. AMS
AMS - przystanek Geniusz baroku. Szymon Czechowicz (1689–1775)
Geniusz baroku. Szymon Czechowicz (1689–1775)
Geniusz baroku. Szymon Czechowicz (1689–1775)
PRZYGOTOWANIA DO WYSTAWY „GENIUSZ BAROKU. SZYMON CZECHOWICZ (1689-1775)”
PRZYGOTOWANIA DO WYSTAWY „GENIUSZ BAROKU. SZYMON CZECHOWICZ (1689-1775)”
AMS - przystanek Geniusz baroku. Szymon Czechowicz (1689–1775)
AMS - przystanek Geniusz baroku. Szymon Czechowicz (1689–1775)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Krakowa prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego

Partnerzy Wystawy

Mecenas Muzeum Narodowego w Krakowie

Partner Strategiczny Muzeum Narodowego w Krakowie

PARTNER MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE

Patroni medialni

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję