Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo
Franciszek Wyspiański – krakowski rzeźbiarz 28.11.2017-29.07.2018 Franciszek Wyspiański – krakowski rzeźbiarz

Prezentujemy postać Franciszka Wyspiańskiego - utalentowanego twórcy, krakowianina i rzeźbiarza, ojca Stanisława Wyspiańskiego. Wystawa jest szkicem portretu artysty oraz próbą umieszczenia jego biografii w kontekście historycznym.

W roku 1866, w domu na ulicy Krupniczej, który kilkadziesiąt lat później stał się własnością Józefa Mehoffera, zamieszkał rzeźbiarz Franciszek Wyspiański (1836-1901). Poślubił on w 1868 córkę właściciela posesji Mateusza Rogowskiego, Marię. 15 stycznia 1869 przyszedł tu na świat Stanisław Wyspiański.

Franciszek Wyspiański zamieszkiwał wraz z rodziną w domu Rogowskich do roku 1873, by przenieść się następnie do Domu Długosza przy ulicy Kanoniczej; tu, „u stóp Wawelu”, stworzył pracownię, wspominaną później w wierszu przez syna, jako "wielką izbę białą wysklepioną,/ żyjącą figur zmarłych wielkim tłumem". To głównie dzięki ojcu Stanisław, od najmłodszych lat, kształtował się w kręgu spraw związanych ze sztuką i pojęciem twórczości.

Celem wystawy jest przypomnienie postaci Franciszka Wyspiańskiego. Będzie ona rodzajem impresji, szkicem portretu artysty, zarazem zaś próbą umieszczenia jego biografii w kontekście historycznym. Był on związany z młodą krakowską inteligencją, z grupą tzw. "przedburzowców", którzy w życiu kulturalnym ówczesnego Krakowa, w pierwszej połowie lat 1860., odegrali niezmiernie ważną, ożywczą rolę.

Wystawa w oparciu o dawne fotografie, dokumenty i dzieła malarskie opowiada o kolejnych fazach życiowej drogi Franciszka Wyspiańskiego, które związane są z takimi miejscami, jak szczególnie ważny w jej kontekście dom Mateusza Rogowskiego, pracownia rzeźbiarska w domu Długosza na ulicy Kanoniczej, dom Wyspiańskich w Bochni, czy w końcu – Dom Ubogich im. Helclów.

Centralne miejsce w ekspozycji zajmie grupa rzeźb Wyspiańskiego z różnych okresów twórczości. Zobaczymy też, związaną z domem na Krupniczej w sposób szczególny, figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem z roku 1867 – zgodnie z legendą jest ona rzeźbiarskim portretem Marii Rogowskiej.

Autor: Beata Studziżba-Kubalska

MNK Mehoffer

ul. Krupnicza 26, 31-123 Kraków
  • poniedziałek: nieczynne
  • wtorek: 10.00-18.00
  • środa-niedziela: 10.00-16.00
Stanisław Wyspiański, Portret ojca, 1900
wł. prywatna
Fot. Pracownia Fotograficzna MNK
Dzieła i dokumenty prezentowane na wystawie Franciszka Wyspiańskiego
Franciszek Wyspiański, rzeźba nagrobna z postacią dziecka z cmentarza w Rudawie pod Krakowem
1878; wapień. / Fot. Jacek Świderski, Pracownia Fotograficzna MNK
Dzieła i dokumenty prezentowane na wystawie Franciszka Wyspiańskiego
"Dwudziestu młodych przyjaciół"

Portret zbiorowy przyjaciół Artura Grottgera - artystów i literatów krakowskich - na dziedzińcu pracowni Walerego Rzewuskiego przy ul. Kopernika w Krakowie, 27.01.1865
Fot. Józef Sebald, po 1893; odbitka z fotografii Walerego Rzewuskiego z 1865
Odbitka fotograficzna czarno-biała, papier, karton.
wł. Muzeum Narodowe w Krakowie, Dom Jana Matejki
Fot. Pracownia Fotograficzna MNK

Dzieła i dokumenty prezentowane na wystawie Franciszka Wyspiańskiego
Franciszek Wyspiański wśród najbliższych (kolejno od lewej: Bronisław Wyspiański wraz z żoną Marią z Ziembów, Franciszek Wyspiański, Antoni Brunon Wyspiański, Albina Wyspiańska)
Fot. AN, [ok. 1888?]
Muzeum Narodowe w Krakowie
Odbitka albuminowa na papierze lekko błyszczącym, karton
Fot. Pracownia Fotograficzna MNK
Dzieła i dokumenty prezentowane na wystawie Franciszka Wyspiańskiego
Ulica Krupnicza w Krakowie, Fot. Awit Szubert (?), ok. 1870
Muzeum Narodowe w Krakowie, Dom Jana Matejki
Fot. Pracownia Fotograficzna MNK
Dzieła i dokumenty prezentowane na wystawie Franciszka Wyspiańskiego
Portret Stanisława Wyspiańskiego w wieku ok. sześciu lat

Fot. Awit Szubert, ok. 1875
wł. Muzeum Narodowe w Krakowie
Odbitka współczesna, fot. Pracownia Fotograficzna MNK

Dzieła i dokumenty prezentowane na wystawie Franciszka Wyspiańskiego
Fotografia przedstawiająca Stanisława Wyspiańskiego po maturze w Gimnazjum Św. Anny w Krakowie
Fot. Stanisław Bizański, ok. 1887, wł. Muzeum Narodowe w Krakowie,
Odbitka współczesna, fot. Pracownia Fotograficzna MNK
Dzieła i dokumenty prezentowane na wystawie Franciszka Wyspiańskiego
Dom Długosza, Fot. Walery Eljasz, ok. 1880-1882
Widok od strony ulicy Podzamcze z widocznymi oknami pracowni rzeźbiarskiej Franciszka Wyspiańskiego na parterze, wł. Archiwum Narodowe w Krakowie, Fot. ANK
Dzieła i dokumenty prezentowane na wystawie Franciszka Wyspiańskiego
Stanisław Wyspiański, Portret Franciszka Wyspiańskiego, ojca artysty, 1894-1895
Pastel, papier; Muzeum Narodowe w Warszawie
Fot. Piotr Ligier - MNW
Dzieła i dokumenty prezentowane na wystawie Franciszka Wyspiańskiego
Aleksander Gryglewski, Krużganki klasztoru Franciszkanów w Krakowie, ok. 1877 (?)
Olej, papier naklejony na płótno; Muzeum Narodowe w Krakowie
Fot. Pracownia Fotograficzna MNK
Dzieła i dokumenty prezentowane na wystawie Franciszka Wyspiańskiego
Stanisław Wyspiański, Widok na Wawel, 1894
Olej, płótno; Muzeum Narodowe w Warszawie
Fot. Krzysztof Wilczyński / MNW
Dzieła i dokumenty prezentowane na wystawie Franciszka Wyspiańskiego
Roman Kochanowski, Jesień, 1888
Olej, płótno; Muzeum Narodowe w Krakowie
Fot. Pracownia Fotograficzna MNK
Dzieła i dokumenty prezentowane na wystawie Franciszka Wyspiańskiego
Franciszek Michał Wyspiański, medalion z popiersiem króla Zygmunta I z północnego boku sarkofagu króla w krypcie Zygmunta Starego w katedrze na Wawelu, ok. 1874
gips, odlew;
własność: Muzeum Narodowe w Krakowie / fot. Pracownia Fotograficzna MNK
Dzieła i dokumenty prezentowane na wystawie Franciszka Wyspiańskiego
Franciszek Wyspiański, Portret Władysława Łuszczkiewicza, ok. 1875-1880?
gips, odlew;
własność: Muzeum Narodowe w Krakowie / fot. Pracownia Fotograficzna MNK
Dzieła i dokumenty prezentowane na wystawie Franciszka Wyspiańskiego
Franciszek Michał Wyspiański, posąg Kajetana Ozdoba Florkiewicza, 1877 Kościół św. św. Piotra i Pawła w Krakowie
Fot. Jacek Świderski - Pracownia Fotograficzna MNK
Dzieła i dokumenty prezentowane na wystawie Franciszka Wyspiańskiego
Franciszek Wyspiański, Portret Antoniny Dettloff, 1859 r.
gips patynowany, odlew;
własność: Muzeum Narodowe w Krakowie / fot. Pracownia Fotograficzna MNK
Dzieła i dokumenty prezentowane na wystawie Franciszka Wyspiańskiego
Franciszek Wyspiański, Portret Jana Radziwońskiego, 1869

gips, odlew;
Muzeum Narodowe w Krakowie

/ fot. Pracownia Fotograficzna MNK
Dzieła i dokumenty prezentowane na wystawie Franciszka Wyspiańskiego
Franciszek Wyspiański, Portret Jana Długosza, 1879/1880 r.
gips patynowany, odlew;
własność: Muzeum Narodowe w Krakowie
Dzieła i dokumenty prezentowane na wystawie Franciszka Wyspiańskiego
Dom przy ulicy Krupniczej 27 (nieistniejący) z figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem (1867) Franciszka Wyspiańskiego, Fot. Firma Ignacego Kriegera, (1892–1903)
Wł. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, fot. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Dzieła i dokumenty prezentowane na wystawie Franciszka Wyspiańskiego
Przestrzeń wystawy Franciszek Wyspiański - krakowski rzeźbiarz
/ fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK
Przestrzeń wystawy Franciszek Wyspiański - krakowski rzeźbiarz
Przestrzeń wystawy Franciszek Wyspiański - krakowski rzeźbiarz
/ fot. Mateusz Szczypiński - Pracownia Fotograficzna MNK
Przestrzeń wystawy Franciszek Wyspiański - krakowski rzeźbiarz
Przestrzeń wystawy Franciszek Wyspiański - krakowski rzeźbiarz
/ fot. Mateusz Szczypiński - Pracownia Fotograficzna MNK
Przestrzeń wystawy Franciszek Wyspiański - krakowski rzeźbiarz
Przestrzeń wystawy Franciszek Wyspiański - krakowski rzeźbiarz
/ fot. Mateusz Szczypiński - Pracownia Fotograficzna MNK
Przestrzeń wystawy Franciszek Wyspiański - krakowski rzeźbiarz
Przestrzeń wystawy Franciszek Wyspiański - krakowski rzeźbiarz
/ fot. Mateusz Szczypiński - Pracownia Fotograficzna MNK
Przestrzeń wystawy Franciszek Wyspiański - krakowski rzeźbiarz
Przestrzeń wystawy Franciszek Wyspiański - krakowski rzeźbiarz
/ fot. Mateusz Szczypiński - Pracownia Fotograficzna MNK
Przestrzeń wystawy Franciszek Wyspiański - krakowski rzeźbiarz
Przestrzeń wystawy Franciszek Wyspiański - krakowski rzeźbiarz
Przestrzeń wystawy Franciszek Wyspiański - krakowski rzeźbiarz
Przestrzeń wystawy Franciszek Wyspiański - krakowski rzeźbiarz
/ fot. Mateusz Szczypiński - Pracownia Fotograficzna MNK
Przestrzeń wystawy Franciszek Wyspiański - krakowski rzeźbiarz
Przestrzeń wystawy Franciszek Wyspiański - krakowski rzeźbiarz
/ fot. Mateusz Szczypiński - Pracownia Fotograficzna MNK
Przestrzeń wystawy Franciszek Wyspiański - krakowski rzeźbiarz
Przestrzeń wystawy Franciszek Wyspiański - krakowski rzeźbiarz
Przestrzeń wystawy Franciszek Wyspiański - krakowski rzeźbiarz
Przestrzeń wystawy Franciszek Wyspiański - krakowski rzeźbiarz
/ fot. Mateusz Szczypiński - Pracownia Fotograficzna MNK
Przestrzeń wystawy Franciszek Wyspiański - krakowski rzeźbiarz
Dzieła i dokumenty prezentowane na wystawie Franciszka Wyspiańskiego
Dzieła i dokumenty prezentowane na wystawie Franciszka Wyspiańskiego
Przestrzeń wystawy Franciszek Wyspiański - krakowski rzeźbiarz
Przestrzeń wystawy Franciszek Wyspiański - krakowski rzeźbiarz

Mecenas MNK

Partner Domu Józefa Mehoffera

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję