Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

250. Rocznica Powołania Komisji Edukacji Narodowej

31.10.2023-24.03.2024 250. Rocznica Powołania Komisji Edukacji Narodowej

Wystawa upamiętnia dziedzictwo Komisji Edukacji Narodowej (KEN), pierwszej w Polsce i Europie instytucji o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty. Powołana 14 października 1773 roku, stworzyła podwaliny nowoczesnego szkolnictwa polskiego. Wprowadziła jednolity system kształcenia, opracowała nowe programy nauczania i pionierskie podręczniki. Skupiła ludzi utalentowanych i oddanych sprawie reform. Wpłynęła na kształtowanie świadomości obywatelskiej i narodowej młodego pokolenia.

Wystawa przypomina dorobek KEN w świetle zbiorów z Biblioteki Książąt Czartoryskich, wśród których znajdują się publikacje z zakresu ustawodawstwa szkolnego, prace osób wdrażających reformy oświaty, pierwsze i kolejne edycje nowatorskich podręczników szkolnych oraz korespondencja członków Komisji z królem Stanisławem Augustem.
Na uwagę zasługuje list pierwszego prezesa KEN, biskupa wileńskiego Ignacego Massalskiego do króla Stanisława Augusta w sprawie dóbr i sum pojezuickich, napisany w  sierpniu 1775 roku. Stanowi on integralną część drugiego tomu „Education Nationale”, zawierającego cenne materiały źródłowe do działalności KEN, pozyskanego przez Czartoryskich po królu Stanisławie Auguście i Tadeuszu Czackim.
Na wystawie najliczniej prezentowane są podręczniki szkolne opracowane przez Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, skupiające ludzi wykształconych, z doświadczeniem pedagogicznym. Można obejrzeć m.in. „Elementarz dla szkół parafialnych narodowych” – pracę zbiorową Grzegorza Piramowicza, Onufrego Kopczyńskiego i Andrzeja Gawrońskiego z 1785 roku. Kopczyński jest też autorem pierwszego podręcznika gramatyki języka polskiego. Jego opracowania, ze względu na wzorową metodykę, przez dziesiątki lat były używane w polskich szkołach. Nauki przyrodnicze reprezentuje Krzysztof Kluk, który stworzył podstawy polskiej botaniki i zoologii, autor „Botaniki dla szkół narodowych” z 1785 roku. W zagadnienia fizyki wprowadzają podręczniki Jana Michała Hubego: „Wstęp do fizyki dla szkół narodowych” z 1783 roku oraz „Fizyka dla szkół narodowych” z 1792 roku. Do nauki matematyki służyła opracowana przez Szymona L’Huilliera „Arytmetyka dla szkół narodowych” z 1778 roku.

Działalność KEN stanowiła największe osiągnięcie kulturalne Polski doby oświecenia. Z jej dziedzictwa czerpały kolejne pokolenia. Tegoroczny jubileusz jest okazją do przypomnienia i upamiętnienia dziedzictwa KEN.

Kurator: Jadwiga Klima


Zrealizowano w ramach Projektu "Przeszłość przyszłości" remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich, Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji

MNK Muzeum Czartoryskich

ul. Pijarska 15, 31-015 Kraków Sala Biblioteczna MNK Muzeum Czartoryskich
  • poniedziałek: NIECZYNNE
  • wtorek - niedziela: 10.00-18.00
Projekt do formy Rządu [Warszawa?], [1790]
Fragment dotyczący Komisji Edukacji Narodowej

Zrealizowano w ramach projektu dofinansowanego ze środków:

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję