Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

LANBOZ

LANBOZ


BADANIA TECHNOLOGICZNE

Laboratorium wykonuje nie tylko badania technologiczne dzieł sztuki z własnej kolekcji, ale również w coraz większym stopniu realizuje badania zabytków z kolekcji innych polskich muzeów. W 2013 roku aż 45% badanych obiektów pochodziło z innych instytucji muzealnych i kolekcji prywatnych. Pracownicy Laboratorium wykonali w ostatnich latach np. badania 10 obrazów Aleksandra Gierymskiego dla Muzeum Narodowego w Warszawie, Piramidy zwierząt, Katarzyny Kozyry dla Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, oraz obrazu Portret młodzieńca, Jana Lievensa dla Zamku Królewskiego na Wawelu. Znaczącym osiągnięciem było wykonanie, pierwszy raz od 60 lat, przez zespół Polskich specjalistów, pod kierunkiem pracowników LANBOZu, kompleksowych badań pozwalających na analizę budowy technologicznej i szczegółowe określenie, a także udokumentowanie stanu zachowania warstwy malarskiej oraz drewnianego podłoża obrazu Dama z Gronostajem, Leonarda da Vinci z kolekcji XX Czartoryskich, depozytu w Muzeum Narodowym w Krakowie. Przeprowadzono badania struktury obrazu przy użyciu najnowocześniejszych nieinwazyjnych metod obrazowania instrumentalnego oraz podjęto próby ujawnienia i udokumentowania oryginalnego tła pokrytego obecnie późniejszymi przemalowaniami. 

Laboratorium podejmuje także większe tematy badawcze w zakresie badań technologicznych i proweniencyjnych. W 2013 roku zakończył się projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki "Nicolaus Haberschrack – pictor de Cracovia", w którym stworzono kompleksowe opracowanie, wyjątkowego zespołu gotyckich obrazów tablicowych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Zbadano 12 kwater, stanowiących pozostałości retabulum ołtarza głównego kościoła Augustianów p.w. Św. Katarzyny w Krakowie, jak również jeden fragment innego retabulum ołtarzowego, pozyskany z kościoła parafialnego ŚŚ. Piotra i Pawła w Niegowici. W tym samym roku w ramach realizacji projektu "Analiza warsztatu Henryka Siemiradzkiego" wykonano także szczegółowe badania obrazu, który zapoczątkował kolekcję Muzeum Narodowego w Krakowie – Pochodni Nerona. W związku z rozmiarami obrazu, aby zrobić rentgenogram malowidła wykonano, aż 260 ujęć, które później połączono cyfrowo w jeden obraz.
Wykonywanie zdjęć w światłach analitycznych podczas analizy obrazu ''Pochodnie Nerona'' na Galerii w Sukiennicach


Innym przykładem większych zagadnień w zakresie badań technologicznych są prace prowadzone w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki "Twórczość Maksymiliana Gierymskiego a sztuka polskich monachijczyków w latach 1867-1900 - badania interdyscyplinarne". Projekt ten ma na celu opracowanie jednego z kluczowych problemów sztuki polskiej XIX stulecia, jakim jest rola Maksymiliana Gierymskiego, jako inicjatora rozwoju pierwszej nowoczesnej polskiej szkoły pejzażowej, ukształtowanej w monachijskim środowisku artystycznym w latach 1867-1900. W projekcie wykorzystane są interdyscyplinarne badania z zakresu historii sztuki, archiwistyki, konserwacji oraz nauk ścisłych. Do tej pory przebadanych zostało, przy użyciu nieinwazyjnych metod, 69 obrazów z polskich i zagranicznych kolekcji muzealnych i prywatnych. Wyniki badań zaprezentowano szerokiej publiczności podczas wystawy "Maksymilian Gierymski: dzieła – inspiracje – recepcja", w Muzeum Narodowym w Krakowie w kwietniu 2014 roku, w 140. Rocznicę śmierci artysty.

Obecnie w Laboratorium realizujemy projekt "Naukowe opracowanie zespołu najstarszych monet polskich" finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Celem projektu jest ustalenie, który z władców Polski, Bolesław Chrobry czy Mieszko I, pierwszy bił monetę. Jest to jedno z najważniejszych pytań, jakie wciąż stawiają sobie historycy i archeolodzy w kwestii początków państwa polskiego. W tym celu naukowcy pracujący w Laboratorium planują przebadać 2/3 z wszystkich 250 znanych monet wczesnopiastowskich. Największa ich część – 71 monet – znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie, 36 w Muzeach Berlińskich, 9 w Muzeum Narodowym w Pradze i 16 w Muzeum Narodowym w Warszawie. Podczas realizacji tego projektu planowane jest zastosowanie najbardziej zaawansowanych metod obejmujących: fluorescencję rentgenowską, absorpcję neutronów termicznych oraz emisję promieniowania rentgenowskiego wzbudzaną wiązką protonową. Realizacja projektu możliwa będzie dzięki ścisłej współpracy z najstarszym na świecie laboratorium badań nad dziedzictwem – laboratorium Rathgena w Berlinie.

Badanie monety wczesnopiastowskiej za pomocą fluorescencji rentgenowskiej (XRF)


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję