Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo
Zmierz się z kulturą

Zmierz się z kulturą

fot. Magdalena Guzik

Zmierz się z kulturą

Współpraca MNK ze szkołami ponadpodstawowymi. Nabór szkół i klas patronackich rok szkolny 2018/2019

Podobnie jak w roku ubiegłym zapraszamy do współpracy przy realizacji projektów edukacyjnych szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z całej Polski. Program zakłada możliwość realizacji autorskich projektów edukacyjnych, uwzględniających wykorzystanie zasobów i przestrzeni Muzeum Narodowego w Krakowie.

Mamy nadzieję, że w ten sposób zachęcimy Państwa do korzystania z przestrzeni Muzeum, kolekcji muzealnej, jak również wiedzy i doświadczenia kadry edukatorów muzealnych.

Udział w programie jest bezpłatny. Obejmuje bezpłatne wstępy dla uczniów i ich opiekunów na wszystkie wystawy stałe i czasowe prezentowane w Muzeum, a także konsultacje, wsparcie merytoryczne i dydaktyczne pracowników Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie dla nauczycieli, biorących udział w programie.

W poprzedniej edycji program „Zmierz się z kulturą 2017-2018” realizowaliśmy następujące projekty:
- "Zmierz się z historią" autorstwa pani Bożeny Balcerak, skierowany do uczniów IV LO im. Bolesława Chrobrego z Bytomia.
- "Projekt Wyspiański" autorstwa pani Agnieszki Foryś i pana Michała Zakrzewskiego z VII LO im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie.
- "The art speaks of... love, respect, eternity, bravery, holiness” autorstwa pani Melanii Gurgul z LO im. Jana Matejki w Wieliczce.
- "Uchwycić istotę rzeczywistości... Sztuka wobec prawdy" autorstwa pani Anny Sapielak z I LO im Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie.
- Projekt autorstwa pani Doroty Klimek z Zespołu Szkół Zawodowych HTS S.A w Krakowie.
- Projekt autorstwa Barbary Michalec-Nowak ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.

Co zapewniamy?

 • honorowy patronat Muzeum Narodowego w Krakowie nad klasą/ grupą uczniów, biorącą udział w projekcie
 • umowę o współpracy z MNK na czas trwania, obejmująca bezpłatne wstępy na wstawy czasowe i stałe (max. 10 w ciągu roku szkolnego).
 • opiekę merytoryczną i organizacyjną ze strony pracowników Działu Edukacji MNK.
 • możliwość przeprowadzenia bezpłatnych zajęć w ramach działań projektowych (pogadanki, szkolenia, wykładu, prezentacji, warsztatów, lekcji muzealnej). Maksymalnie 10 zajęć w czasie trwania projektu, w tym część zajęć (min. 1 max. 3) przeprowadzona samodzielnie przez nauczyciela w przestrzeniach Muzeum.
 • Muzeum zastrzega sobie możliwość modyfikacji harmonogramu projektu po wcześniejszych konsultacjach z nauczycielem – koordynatorem projektu.
 • Muzeum zastrzega sobie prawo do wykonywania dokumentacji fotograficznej projektu oraz publikacji wizerunku jego uczestników na podstawie pisemnego oświadczenia prawnego opiekuna uczestnika projektu. Niniejsze oświadczenie jest warunkiem podpisania umowy o współpracy ze szkołą.Założenia programu „Zmierz się z kulturą”:
- o możliwości realizacji projektu decyduje przesłanie do 15.09.2018 poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej na adres: zmierzsiezkultura@mnk.pl
- opracowanie autorskiego projektu uwzględniającego wykorzystanie zasobów MNK (zbiorów, ekspozycji, wystaw stałych i czasowych (warto pamiętać o możliwości skorzystania z innych przestrzeni Muzeum, np. placów, ogrodów, tarasów itp.)
- projekt powinien zakładać min. 5 max. 10 wizyt w Muzeum, zaplanowanych w ciągu roku szkolnego 2017/2018 (od 20.09.2018 do 30.06.2019), w godzinach otwarcia oddziałów i galerii Muzeum Narodowego w Krakowie.
- projekt może, choć nie musi, uwzględniać tematy lekcji muzealnych dostępne w stałej ofercie MNK.
- grupa uczniów/uczestników zajęć realizowanych w ramach projektu nie powinna liczyć więcej niż 30 os.
- realizacji projektu powinna towarzyszyć dokumentacja fotograficzna oraz raport końcowy.
- liczba szkół przyjętych do programu jest ograniczona.
- zapraszamy na konsultacje projektów z pracownikiem Działu Edukacji po uprzednim umówieniu się: mailowo zmierzsiezkultura@mnk.pl lub telefonicznie 12 43 35 541.

Informacje praktyczne:

 • Nabór odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: zmierzsiezkultura@mnk.pl
 • Termin nadsyłania wniosków: od ogłoszenia naboru do 15.09.2018
 • Termin konsultacji i rozpatrywania wniosków: 6.09.2018 – 14.09.2018
 • Ogłoszenie zakwalifikowanych projektów: 18.09.2018 (informacja zostanie przesłana e-mailem)
 • Termin realizacji projektu w Muzeum: 20.09.2018 – 30.06.2019 (z możliwością przedłużenia)
 • Podstawą do realizacji autorskiego projektu w ramach programu „Zmierz się z kulturą” jest zakwalifikowanie do programu oraz podpisana umowa o współpracy.


Kontakt:
Chętnie wyjaśnimy wszelkie wątpliwości albo pomożemy Państwu wypełnić formularz. Prosimy o kontakt z koordynatorem programu „Zmierz się z kulturą”:
Anna Grzelak, Dział Edukacji MNK
tel. 12 43 35 541, mail: zmierzsiezkultura@mnk.pl

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję