Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Praktyki studenckie w MNK

fot. Łukasz Wojciechowski, wernisaż Galerii Sztuki Polskiej XX i XXI wieku w Gmachu Głównym MNK (2021)

Praktyki studenckie w MNK

Bądź z nami, kiedy się zmieniamy! W roku akademickim 2021-2022 Muzeum Narodowe w Krakowie proponuje ciekawy model praktyk studenckich dla kierunków humanistycznych (historia sztuki, ochrona dóbr kultury, historia, dziennikarstwo, edytorstwo). Wsparcie działań zespołów MNK zajmujących się edukacją i komunikacją to uczestnictwo w ważnych procesach: muzeum widziane od wewnątrz z tej perspektywy jest dynamicznym i zmieniającym się miejscem.
Uczestnicy i uczestniczki praktyk, pod opieką koordynatorek, wezmą udział w nowych projektach, związanych z promocją sztuki i historii w internecie. Dzięki praktykom zwiększą swoje kompetencje cyfrowe oraz znajomość specyfiki instytucji kultury. Zakończą współpracę bogatsi o wiedzę na temat kreatywnego wykorzystania możliwości, jakie stwarza działanie w takim miejscu. 

W ramach programu praktyk studenci i studentki uczestniczyć będą w prowadzonych przez Muzeum projektach związanych z popularyzacją wiedzy o historii i sztuce. Umożliwi to im pogłębienie znajomości zasobów naszej instytucji - to niemal milionowy zbiór dzieł z różnych epok, wykonanych w wielu technikach, związanych z różnymi kręgami kulturowymi. Poznają możliwości wykorzystania tych zasobów do stworzenia wciągającej, popularyzującej sztukę narracji.

Jednym z pytań, na które chcemy sobie odpowiedzieć, jest: co zrobić, żeby muzeum było miejscem dla wszystkich? Współpraca praktykantów i praktykantek z partnerami Muzeum Narodowego przyczyni się do rozbudowy dostępnych w internecie zasobów wiedzy. Słowami-kluczami, które będziemy odmieniać w różnych konfiguracjach są wolny dostęp i Creative Commons

Poszerzone, uzupełnione i zweryfikowane treści, publikowane w internecie dzięki naszym działaniom, mogą wyrównać szanse edukacyjne tych odbiorców sztuki, dla których dotarcie do muzeum jest w jakiś sposób utrudnione. Nowością, której wymagają od nas ostatnie czasy, jest wykorzystywanie narzędzi w sieci w edukacji szkolnej. Spodziewamy się, że umiejętności, które zdobędą nasi praktykanci i praktykantki mogą być pomocne w przyszłej pracy, niezależnie od tego, czy przyszłymi odbiorcami będą dzieci i młodzież, czy dorośli.

Program praktyk ustalamy indywidualnie, z nastawieniem na wykorzystanie i poszerzenie kompetencji związanych z kierunkami studiów uczestników i uczestniczek praktyk. Zadania dotyczyć będą procesów zdobywania informacji, pisania i redagowania tekstów popularnonaukowych oraz ich publikacji na platformach internetowych, takich jak Google Arts & Culture czy Wikimedia Commons. W ciągu pracy nad poszczególnymi materiałami, uczestnicy i uczestniczki praktyk zapoznają się z zasadami obsługi muzealnej bazy danych, podejmą współpracę z Działami Naukowymi Muzeum Narodowego, poznają historię i specyfikę kolekcji, równocześnie obserwując proces przygotowania wystaw i wydarzeń, służących promocji zbiorów. Przy wsparciu zespołu Działu Marketingu MNK przygotują i przeprowadzą wydarzenia w obszarze współpracy z partnerami Muzeum. 

Co jest potrzebne do odbycia praktyk?
  • skierowanie lub zgoda ze szkoły/uczelni na odbycie praktyki
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki
Co trzeba zrobić?

Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej, pod adresem: https://mnk.pl/staze-i-praktyki