Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

Praktyki studenckie w MNK

fot. Łukasz Wojciechowski, wernisaż Galerii Sztuki Polskiej XX i XXI wieku w Gmachu Głównym MNK (2021)

Praktyki studenckie w MNK

Bądź z nami, kiedy się zmieniamy! W roku akademickim 2021-2022 Muzeum Narodowe w Krakowie proponuje ciekawy model praktyk studenckich dla kierunków humanistycznych (historia sztuki, ochrona dóbr kultury, historia, dziennikarstwo, edytorstwo). Wsparcie działań zespołów MNK zajmujących się edukacją i komunikacją to uczestnictwo w ważnych procesach: muzeum widziane od wewnątrz z tej perspektywy jest dynamicznym i zmieniającym się miejscem.
Uczestnicy i uczestniczki praktyk, pod opieką koordynatorek, wezmą udział w nowych projektach, związanych z promocją sztuki i historii w internecie. Dzięki praktykom zwiększą swoje kompetencje cyfrowe oraz znajomość specyfiki instytucji kultury. Zakończą współpracę bogatsi o wiedzę na temat kreatywnego wykorzystania możliwości, jakie stwarza działanie w takim miejscu. 

W ramach programu praktyk studenci i studentki uczestniczyć będą w prowadzonych przez Muzeum projektach związanych z popularyzacją wiedzy o historii i sztuce. Umożliwi to im pogłębienie znajomości zasobów naszej instytucji - to niemal milionowy zbiór dzieł z różnych epok, wykonanych w wielu technikach, związanych z różnymi kręgami kulturowymi. Poznają możliwości wykorzystania tych zasobów do stworzenia wciągającej, popularyzującej sztukę narracji.

Jednym z pytań, na które chcemy sobie odpowiedzieć, jest: co zrobić, żeby muzeum było miejscem dla wszystkich? Współpraca praktykantów i praktykantek z partnerami Muzeum Narodowego przyczyni się do rozbudowy dostępnych w internecie zasobów wiedzy. Słowami-kluczami, które będziemy odmieniać w różnych konfiguracjach są wolny dostęp i Creative Commons

Poszerzone, uzupełnione i zweryfikowane treści, publikowane w internecie dzięki naszym działaniom, mogą wyrównać szanse edukacyjne tych odbiorców sztuki, dla których dotarcie do muzeum jest w jakiś sposób utrudnione. Nowością, której wymagają od nas ostatnie czasy, jest wykorzystywanie narzędzi w sieci w edukacji szkolnej. Spodziewamy się, że umiejętności, które zdobędą nasi praktykanci i praktykantki mogą być pomocne w przyszłej pracy, niezależnie od tego, czy przyszłymi odbiorcami będą dzieci i młodzież, czy dorośli.

Program praktyk ustalamy indywidualnie, z nastawieniem na wykorzystanie i poszerzenie kompetencji związanych z kierunkami studiów uczestników i uczestniczek praktyk. Zadania dotyczyć będą procesów zdobywania informacji, pisania i redagowania tekstów popularnonaukowych oraz ich publikacji na platformach internetowych, takich jak Google Arts & Culture czy Wikimedia Commons. W ciągu pracy nad poszczególnymi materiałami, uczestnicy i uczestniczki praktyk zapoznają się z zasadami obsługi muzealnej bazy danych, podejmą współpracę z Działami Naukowymi Muzeum Narodowego, poznają historię i specyfikę kolekcji, równocześnie obserwując proces przygotowania wystaw i wydarzeń, służących promocji zbiorów. Przy wsparciu zespołu Działu Marketingu MNK przygotują i przeprowadzą wydarzenia w obszarze współpracy z partnerami Muzeum. 

Co jest potrzebne do odbycia praktyk?
  • skierowanie lub zgoda ze szkoły/uczelni na odbycie praktyki
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki
Co trzeba zrobić?

Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej, pod adresem: https://mnk.pl/staze-i-praktyki
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję