Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Nowy nabytek do Domu Józefa Mehoffera

fot. Karol Kowalik - Pracownia Fotograficzna MNK

Nowy nabytek do Domu Józefa Mehoffera

Muzeum Narodowe w Krakowie pozyskało arcydzieło sztuki dekoracyjnej Józefa Mehoffera – wspaniały witraż "Wiara, Nadzieja Miłość" (Dusza u wrót raju). Obiekt można oglądać w Domu Józefa Mehoffera przy ul. Krupniczej 26.

Józef Mehoffer, Wiara, Nadzieja Miłość (Dusza u wrót raju)

Muzeum Narodowe w Krakowie zwróciło się w roku 2014 do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu MKiDN 2015 "Kolekcje – priorytet 4 - kolekcje muzealne" zakupu witraża Józefa Mehoffera "Wiara, Nadzieja, Miłość", który został zdeponowany przez prywatnego właściciela w MNK i wystawiany jest w Domu Józefa Mehoffera. Wniosek zyskał akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kompozycja witrażowa Wiara-Nadzieja-Miłość, arcydzieło sztuki dekoracyjnej Józefa Mehoffera, stała się w kwietniu 2015 własnością Muzeum.

Kompozycja "Wiara, Nadzieja, Miłość" jest repliką, drugim egzemplarzem witraża do kaplicy grobowej Grauerów w Opawie na Morawach (Czechy), zrealizowanego według projektu Józefa Mehoffera w 1901 r. Na zamówienie artysty wykonała ją warszawska firma witrażownicza Franciszka Białkowskiego i Władysława Skibińskiego. Od roku 1905, wraz z repliką innego z witraży opawskich – Caritas, stanowiła stały element wystroju kolejnych mieszkań Mehofferów.

Józef Mehoffer w roku 1901 zaprojektował do grobowej, neogotyckiej kaplicy rodziny Grauerów sześć witraży. Tworzą one ideową i stylistyczną całość, geneza zaś ich programu ikonograficznego związana jest ze śmiercią żony kupca Ignacego Grauera – Reginy. Fakt ten został przywołany w kompozycji "Wiara, Nadzieja, Miłość", w wyobrażeniu leżącej na marach kobiety, jakby skamieniałej, upodobnionej do nagrobnej rzeźby. Centralnym wątkiem tematycznym zespołu witraży opawskich jest idea nieśmiertelności duszy, która splata się z ideą miłosierdzia – miłości Boga i miłości bliźniego.

W kompozycji "Wiara, Nadzieja, Miłość", sięgając do dawnych, ikonograficznych wzorów sztuki chrześcijańskiej, Józef Mehoffer wyobraził przejście duszy ludzkiej do wieczności; symbolizuje ją nagie, uskrzydlone dziecko, które znad ciała zmarłej kieruje się ku postaciom trzech teologicznych cnót, stojących u bram raju. Właściwa dziełu dekoracyjność, dążenie do stylizacji są znamienne dla "Sztuki ok. 1900".

Aktualnie, w oknach kaplicy Grauerów znajdują się kopie witraży Mehoffera, oryginały zaś (z wyjątkiem jednego egzemplarza), przeniesiono do Muzeum Ziemi Śląskiej w Opawie.

Opracowanie: Beata Studziżba-Kubalska - kustosz Muzeum Józefa Mehoffera

Goście zwiedzający Dom Józefa Mehoffera podczas Nocy Muzeów 2015 mieli szansę bliżej poznać jego historię w trakcie specjalnego spotkania z kustoszem.

Dzieło zostało zakupione dzięki dofinansowaniu ze środków MKiDN w ramach programu "Kolekcje – priorytet 4 – Kolekcje muzealne”.

Dofinansowanie