Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo

Nabór na stanowisko: Stażysta w Dziale Edukacji

Nabór na stanowisko: Stażysta w Dziale Edukacji

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko:
Stażysty w Dziale Edukacji
Miejsce pracy: Kraków

Muzeum Narodowe w Krakowie to najstarsze i największe muzeum z przymiotnikiem "narodowe" w nazwie w Polsce. Jest instytucją kultury z przeszło 140-letnią tradycją. Zbiory, nad którymi sprawujemy pieczę, liczą ponad 900 tysięcy eksponatów, a naszą misją jest upowszechnianie sztuki polskiej i zagranicznej. Zatrudniamy obecnie prawie 600 pracowników w kilkunastu oddziałach zlokalizowanych w Krakowie oraz w Zakopanem.   

Obecnie poszukujemy Stażysty do pracy w Dziale Edukacji w Muzeum Narodowym w Krakowie.

 

 

 Główne zadania na stanowisku:

 • przygotowywanie i koordynacja umów cywilno-prawnych,
 • przygotowywanie dokumentów i wniosków,
 • rozliczanie rachunków i faktur,
 • aktualizacja informacji dotyczących rozliczeń,
 • zbieranie danych frekwencyjnych i ewaluacja bieżącej działalności,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i jednostkami MNK,
 • opieka nad stałymi współpracownikami,
 • zamawianie materiałów edukacyjnych i plastycznych,
 • dbanie o przestrzenie edukacyjne,
 • aktualizacja treści edukacyjnych na stronie MNK,
 • koordynacja promocji działań Dziale Edukacji.

Wymagania:

 • status studenta,
 • mile widziane doświadczenie w kwestiach związanych z administracją publiczną oraz realizacja projektów edukacyjnych z muzeami lub innymi instytucjami kultury,
 • wysoki poziom zdolności interpersonalnych - umiejętność współpracy i komunikacji,
 • identyfikacja z celami i działalnością Działu Edukacji MNK,
 • umiejętność pracy i kontaktu z odbiorcami oferty edukacyjnej,
 • dobra organizacja pracy, pracowitość, słowność i punktualność, odpowiedzialność, asertywność,
 • dbałość o higienę i estetykę miejsca pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w dużym zespole,
 • bardzo dobra obsługa komputera i znajomość pakietu MS Office oraz dokumentów Google.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w renomowanej, państwowej instytucji kultury,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie,
 • możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego pod okiem Specjalistów w przyjaznym środowisku,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • staż w wymiarze 2-3 dni w tygodniu, w tym możliwość pracy zdalnej.

 

Aplikacje prosimy przesyłać w terminie do 11.04.2021, poprzez formularz:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=4dc49559431f48299e741af45529989e

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

Opiekun rekrutacji: Katarzyna Wilkosz, kwilkosz@mnk.plObowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO) informuję:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie
z siedzibą w Krakowie, Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, kontakt: tel.0-12 43 35 620,
email: dyrekcja@mnk.pl.

I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod nr tel. 0-12 43 35 707 lub adresem email: ppietras@mnk.pl.
II. Cele i podstawy przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 1. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, wskazanych danych kontaktowych, wykształcenia, posiadanych kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. W celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes MNK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. W celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą prawną jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/ Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IV. Okres przechowywania danych.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres o którym mówi Instrukcja kancelaryjna MNK.
V. Odbiorcy danych.
Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
VI. Podanie danych osobowych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
VII. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy Administratora danych lub Inspektora Ochrony Danych.
Słowa kluczowe: staż, dział edukacji
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję