Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

Nabór na stanowisko: Specjalista ds. edukacji najmłodszych

Nabór na stanowisko: Specjalista ds. edukacji najmłodszych

Jeśli nie boisz się wyzwań i poszukujesz pracy, w której będziesz mógł zdobyć doświadczenie w dziale Edukacji w największym Muzeum w Polsce to znaczy, że ta praca jest dla Ciebie!
Opis stanowiska: 
 • opracowanie, organizacja, przygotowanie i koordynacja programów edukacyjnych dla młodszych odbiorców (0-12lat) i ich opiekunów
 • tworzenie społeczności odbiorców                                                                         
 • przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektów edukacyjnych dla najmłodszych odbiorców i ich opiekunów                                                                         
 • przygotowywanie dokumentów księgowych (wnioski, umowy, rachunki, zapytania ofertowe)                                                                         
 • tworzenie i opracowanie merytoryczne materiałów edukacyjnych skierowanych do najmłodszych odbiorców i ich opiekunów (w tym publikacji popularnych, popularno - naukowych, naukowych, tablic edukacyjnych, tekstów audioprzewodników, kart pracy, scenariuszy lekcji i innych zajęć, ulotek, broszur)
 • projektowanie wizualnych materiałów edukacyjnych dla najmłodszych odbiorców i ich opiekunów                                                                         
 • prowadzenie zajęć dla najmłodszych  odbiorców i ich opiekunów
 • współpraca przy tworzeniu programów edukacyjnych do wystaw czasowych
 • reprezentowanie Działu Edukacji MNK w czasie odczytów, prelekcji, spotkań służbowych                                                                          
 • udział w projektowaniu wystaw i innych programów dla zwiedzających z myślą o zwiększeniu ich wartości edukacyjnej.                                                                            
Wymagania: 
 • wykształcenie wyższe, humanistyczne (preferowane kierunki: pedagogika, historia sztuki, edukacja artystyczna),
 • udokumentowana współpraca z instytucją kultury w obszarze edukacji muzealnej lub edukacji artystycznej,
 • znajomość zbiorów MNK oraz oferty edukacyjnej MNK   
 • biegła znajomość pakietu Office, w szczególności programu Excel
 • kreatywność w rozwiązywaniu problemów                                                
 • wysoka umiejętność komunikacji - we wszystkich obszarach współpracy
 • odporność na stres i asertywność                                        
 • wysoka kultura osobista, w tym wysoka kultura języka w mowie i piśmie
 • otwartość na zmiany                                                
 • wykorzystywanie własnych doświadczeń i zainteresowań w czasie pracy
 • koleżeństwo i szacunek do pracy własnej i kolegów
 • tolerancja dla różnorodnych postaw i zachowań                                                                           
Oferujemy: 
 • pracę w fantastycznej lokalizacji – budynek Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość udziału w kursie języka angielskiego,
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • atrakcyjny pakiet socjalny,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (darmowe wejścia na wszystkie wystawy MNK).
Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 31.08.2019 r. z dopiskiem w tytule „Specjalista ds. edukacji najmłodszych”.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym wyżej terminem.

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO) informuję:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie
z siedzibą w Krakowie, Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, kontakt: tel.0-12 43 35 620,
email: dyrekcja@mnk.pl).

I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod nr tel. 0-12 43 35 707 lub adresem email: ppietras@mnk.pl

II. Cele i podstawy przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

1. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, wskazanych danych kontaktowych, wykształcenia, posiadanych kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

2. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym
i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3. W celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym
w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes MNK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. W celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą prawną jest
ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/ Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. Okres przechowywania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres o którym mówi Instrukcja kancelaryjna MNK.

V. Odbiorcy danych.

Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

VI. Podanie danych osobowych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VII. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy Administratora danych lub Inspektora Ochrony Danych.
Słowa kluczowe: Praca w MNK
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję