Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Muzeum Stanisława Wyspiańskiego

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Muzeum Stanisława Wyspiańskiego

Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłasza międzynarodowy, dwuetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny, którego celem jest utworzenie Muzeum Stanisława Wyspiańskiego przy al. 3 Maja w Krakowie.
Muzeum Stanisława Wyspiańskiego ma być częścią większej całości, nowego Kwartału Muzealnego w Krakowie. Projektowane muzeum ma w założeniu stanowić nowoczesne, narracyjne muzeum biograficzne, które będzie prezentowało sylwetkę, dorobek artystyczny i spuściznę Stanisława Wyspiańskiego w szerokim kontekście epoki oraz sztuki europejskiej i światowej. Ma ono spełniać zadania o wiele szerzej zakrojone, niźli tylko galeria dzieł wybitnego twórcy. Ma być to instytucja w formule centrum nauki i wiedzy, pozwalająca w pełnym wymiarze korzystać z dorobku i dziedzictwa Stanisława Wyspiańskiego. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, pierwszoplanowej postaci polskiego modernizmu, powinno pokazywać jak bardzo różnorodny i uniwersalny, nowoczesny i europejski charakter ma jego twórczość, w której przenikają się sztuki piękne, literatura, teatr, a nawet architektura oraz konserwacja zabytków.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla budynku Muzeum Stanisława Wyspiańskiego. Zakłada się, że wybrana przez Sąd konkursowy koncepcja uwzględniać będzie szczególny charakter przedsięwzięcia. W przedmiotowej lokalizacji Zamawiający spodziewa się współczesnej formy architektonicznej najwyższej jakości, mogącej stać się wizytówką miasta i regionu. Istotne jest powiązanie zastosowanych rozwiązań z kontekstami odnoszącymi się do ogólnych założeń funkcjonalnych i użytkowych całego Kwartału Muzealnego (Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Czynu Niepodległościowego przy ul. Oleandry, dawnego Hotelu „Cracovia” wraz z centrum magazynowania i konserwacji oraz przestrzeni łączącej wszystkie wymienione obiekty). Inwestycja powinna stanowić uzupełnienie pierzei pomiędzy Gmachem Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie oraz znajdującym się od zachodu Domem Studenckim „Żaczek”. Inwestycja nie powinna powodować ograniczeń w funkcjonowaniu Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie.

Sąd Konkursowy:
1. arch. Maciej Miłobędzki, KSK SARP Oddział Warszawa, Sędzia konkursowy Przewodnicząc
2. arch. Marcin Brataniec, KSK SARP Oddział Kraków, Sędzia konkursowy Referent
3. prof. arch. Rainer Mahlamäki, Finlandia, Sędzia konkursowy zagraniczny
4. arch. Jacob Kurek, Dania, Sędzia konkursowy zagraniczny
5. arch. Jacek Droszcz, KSK SARP Oddział Wybrzeże
6. arch. Olaf Jasnorzewski, przedstawiciel MPOIA RP
7. dr hab. Łukasz Gaweł, MNK, Zastępca Dyrektora ds. Strategii, Rozwoju i Komunikacji
8. Magdalena Czubińska, MNK, Pełnomocnik Dyrektora ds. działalności wystawienniczej
9. Daniel Hankus, MNK, Kierownik Działu Technicznego

Zastępcy Sędziego Konkursowego
1. dr arch. Rafał Zawisza, KSK SARP Oddział Kraków
2. Paweł Orkisz, MKN, Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania

Sekretariat Konkursu:
1. arch. Marek Kaszyński, SARP Oddział Kraków, Sekretarz organizacyjny Konkursu
2. arch. Benita Strzałka, SARP Oddział Kraków, Sekretarz pomocniczy Konkursu

Harmonogram konkursu:
Ogłoszenie Konkursu – 3.05.2019
Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu – do 17.05.2019
Publikacja wyjaśnień treści Regulaminu – do 24.05.2019
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – 3.06.2019, do godz. 14:00
Wysłanie zawiadomień Uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie – do 14.06.2019
Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu – do 28.05.2019
Publikacja wyjaśnień treści Regulaminu – do 5.07.2019
Składanie opracowań studialnych w etapie 1 Konkursu – do 26.07.2019, do godz. 14:00
Rozstrzygnięcie Etapu 1 Konkursu – do 12.08.2019
Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu – do 23.08.2019
Publikacja wyjaśnień treści Regulaminu – do 30.08.2019
Składanie prac konkursowych w etapie 2 Konkursu – do 4.10.2019, do godz. 14:00
Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej – do 11.10.2019

Pula nagród (kwoty brutto): 275 000 PLN
pierwsza nagroda – 90 000 PLN
druga nagroda – 35 000 PLN
nagrody dla uczestników etapu 2 – 30 000 PLN

 

BIP - szczegółowe informacje o konkursie, regulamin oraz niezbędne załączniki
Słowa kluczowe: Konkurs, Wyspiański