Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

W świecie liturgii, nauki i sztuki

Ms. Czart. 3109 V, Dekretalia Grzegorza IX , koniec XIII w., s. 1

W świecie liturgii, nauki i sztuki

MNK Biblioteka Czartoryskich

ul. św. Marka 17, 31-018 Kraków
24.04.2017
poniedziałek
18:00
wstęp wolny
Zapraszamy na wykład pt. "W świecie liturgii, nauki i sztuki. Rodzaje i dekoracje ksiąg średniowiecznych w XIII–XIV wieku".
Różnorodność tematyczna średniowiecznych ksiąg rękopiśmiennych owocowała różnorodnością ich dekoracji malarskiej.

Bibliom, kodeksom liturgicznym, prawniczym, teologicznym i księgom z dziedziny nauk przyrodniczych dorównywały ilością iluminowane edycje arturiańskich chansons de gestes, utworów satyrycznych w rodzaju Roman de Renart (Pierre de Saint-Claude [?], ok. 1174 ) czy – nieco później – poczytnej Powieści o Róży (Roman de la Rose, Guillaume de Lorris , ok. 1230–1235 i Jean de Meung, ok. 1270 ). Wszystkie one wypracowały własne systemy ilustracji, wnosząc do dotychczasowej ikonografii nowe tematy i wątki, pod względem formalnym współtworząc język sztuki gotyckiej.

Prowadzenie: dr Katarzyna Płonka-Bałus – absolwentka Instytutu Historii Sztuki UJ, doktoryzowała się na podstawie pracy poświęconej zagadnieniom niderlandzkiego malarstwa książkowego XV wieku, które pozostaje nadal jej głównym polem badawczym. Od początku związana z MNK – najpierw z Muzeum, a następnie z Biblioteką Książąt Czartoryskich – sprawuje merytoryczną opiekę nad kolekcją średniowiecznych rękopisów iluminowanych. Jest członkiem ICOM, CODART (Curators of Duch Art) oraz Historians of Netherlandish Art, autorką publikacji z zakresu malarstwa książkowego, a od roku 2009 wykładowczynią w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego.