Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Puławy Izabeli i Adama Kazimierza Czartoryskich w oczach zwiedzających w XIX w.

fot. Karol Kowalik - Pracownia Fotograficzna MNK

Puławy Izabeli i Adama Kazimierza Czartoryskich w oczach zwiedzających w XIX w.

MNK Biblioteka Czartoryskich

ul. św. Marka 17, 31-018 Kraków
05.03.2018
poniedziałek
18:00
wstęp wolny
Wykład: "Widok miejsca utkanego ogromem wspomnień" – Puławy Izabeli i Adama Kazimierza Czartoryskich w oczach zwiedzających w XIX w. 
Upadek powstania listopadowego, wyjazd ks. Izabeli Czartoryskiej do Wysocka w Galicji i banicja ks. Adama Jerzego Czartoryskiego wraz z rodziną na emigrację zamknęło tzw. puławski okres w historii rodziny i zbiorów. Ów genius loci związany z Puławami wykraczał jednak daleko poza 1831 rok. W Puławach jako małej Ojczyźnie zostali mieszkańcy, groby osób związanych z Czartoryskimi oraz budowle. Słowo Pamięć jako symbol związane z Puławami funkcjonowało w świadomości Polaków, którzy je odwiedzali przez cały XIX i znalazło swój wymiar w publikacjach i wspomnieniach osób jako wyraz uczuć patriotycznych wobec tego miejsca i ludzi, którzy je tworzyli.

Prowadzenie: Janusz Nowak – historyk, archiwista, starszy kustosz dyplomowany Biblioteki Książąt Czartoryskich, autor katalogów zbiorów i licznych publikacji dotyczących kolekcji Czartoryskich.