Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Posłowie Rzeczypospolitej w Imperium Osmańskim

fot. Mirosław Żak - pracownia fotograficzna MNK

Posłowie Rzeczypospolitej w Imperium Osmańskim

MNK Gmach Główny

al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków
17.09.2015
czwartek
18:00
wstęp wolny
NA BLOGU: Urok Orientu z krakowskiego kościoła
O wysłannikach państwa polsko-litewskiego pełniących funkcję oficjalnych posłów do władz osmańskich w epoce wczesnej nowożytności.

Spotkanie towarzyszy wystawie "Ottomania. Osmański Orient w sztuce renesansu".

Podczas wykładu przedstawione zostaną m.in. działania posłów dotyczące jednego z ważniejszych i stale poruszanego w okresie od XV do przełomu XVII i XVIII w. problemu w relacjach polsko-tureckich - sprawie jasyru branego z terenów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jest to zagadnienie wciąż mało znane, a może być tym bardziej interesujące i aktualne w kontekście obecnego kryzysu humanitarnego związanego z masowymi migracjami ludności i transferami uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki do krajów Unii Europejskiej

Prowadzenie: Andrzej Gliwa - doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny 2010). Pracownik zatrudniony w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie w ramach stażu podoktorskiego "Fuga 3" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki realizuję badania dotyczące wojskowości tatarskiej w epoce nowożytnej. W jego dotychczasowym dorobku naukowo-badawczym znajdują się dwie książki (w tym: Kraina upartych niepogód. Zniszczenia wojenne na obszarze ziemi przemyskiej w XVII wieku, Przemyśl 2013), kilkadziesiąt rozpraw i artykułów naukowych oraz kilka artykułów recenzyjnych.

Miejsce: sala audiowizualna U Samurajów, Gmach Główny MNK.

ZOBACZ INNE WYKŁADY TOWARZYSZĄCE WYSTAWOM

NA BLOGU: Urok Orientu z krakowskiego kościoła