Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NIEOGRANICZONEGO KONKURSU NA WYBÓR NAJEMCY LOKALU (CUKIERNIA)

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NIEOGRANICZONEGO KONKURSU NA WYBÓR NAJEMCY LOKALU (CUKIERNIA)

25.08.2020
wtorek

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NIEOGRANICZONEGO KONKURSU NA WYBÓR NAJEMCY LOKALU (CUKIERNIA)

W DAWNYM HOTELU CRACOVIA PRZY AL. FOCHA 1 W KRAKOWIE

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NIEOGRANICZONEGO KONKURSU NA WYBÓR NAJEMCY LOKALU (CUKIERNIA)

 1. Muzeum Narodowe w Krakowie z siedziba przy al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego:

 • Pomieszczenie nieumeblowane znajdujące się w budynku dawnego Hotelu Cracovia przy al. Focha 1 w Krakowie.

 • Łączna powierzchnia najmu obejmuje 90,26 m2, przy czym:

 • Rzuty ww. lokalu stanowiącego przedmiot najmu przedstawiono na załączonym rysunku (Załącznik 1).

 1. Konkurs ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty na prowadzenie przez najemcę we własnym zakresie i na własny rachunek działalności gospodarczej (cukiernia) w lokalu stanowiącym Przedmiot Najmu.

 2. Konkurs jest nieograniczony i ma charakter otwarty.

 3. Termin przejęcia lokalu przez nowego najemcę – do dnia 30.09.2020 r.

 4. Minimalna stawka miesięcznego czynszu najmu wynosi – 3700 zł netto (słownie trzy tysiące siedemset netto). Do czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 5. Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.09.2020 r. (czwartek) godz. 14.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs – lokal Cracovia” pocztą na adres Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków (decyduje data wpływu do siedziby MNK) lub osobiście w Sekretariacie Głównym – pokój nr 050.

 6. Ocena złożonych ofert oraz rozmowy z oferentami wyłonionymi w konkursie nastąpi do dnia 15.09.2020 r.

 7. Organizator zaleca zapoznanie się z Przedmiotem Najmu przed złożeniem oferty. Dodatkowych informacji dotyczących konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (12) 433-57-41.

 8. Muzeum Narodowe w Krakowie zastrzega sobie, iż warunki konkursu mogą zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn, jak również że konkurs może zostać unieważniony w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn, albo zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

WZÓR UMOWY NAJMU

REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE ZASADY NIEOGRANICZONEGO KONKURSU

Załączniki:
załącznik graficzny do umowy najmu

załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w Konkursie

załącznik nr 4 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

załącznik nr 5 - Instrukcja oceny ofert
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję