Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NIEOGRANICZONEGO KONKURSU NA WYBÓR NAJEMCY KAWIARNI W GMACHU GŁÓWNYM

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NIEOGRANICZONEGO KONKURSU NA WYBÓR NAJEMCY KAWIARNI W GMACHU GŁÓWNYM

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NIEOGRANICZONEGO KONKURSU NA WYBÓR NAJEMCY KAWIARNI W GMACHU GŁÓWNYM

PRZY AL. 3 MAJA 1 W KRAKOWIE

1. Muzeum Narodowe w Krakowie z siedziba przy al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego:

  • Pomieszczenia nieumeblowane przeznaczone na lokalizację kawiarni znajdują się w budynku Gmachu Głównego.
  • Łączna powierzchnia najmu obejmuje 74,10 m2 , przy czym:
  • Rzuty ww. pomieszczeń wchodzących w skład przedmiotu najmu przedstawiono na załączonym rysunku (Załącznik 1).
  • Wejście do kawiarni odbywa się wejściem głównym do budynku Gmachu Głównego

2. Konkurs ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty na prowadzenie przez najemcę we własnym zakresie i na własny rachunek działalności gastronomicznej w postaci kawiarni w Gmachu Głównym przy al. 3 Maja 1 w Krakowie.

3. Konkurs jest nieograniczony i ma charakter otwarty.

4. Termin przejęcia lokalu przez nowego najemcę – do dnia 10.07.2020 r.

5. Minimalna stawka miesięcznego czynszu najmu wynosi –2000 zł netto (słownie dwa tysiące netto). Do czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

6. Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.06.2020 r. (czwartek) godz. 14.00, pocztą na adres Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków (decyduje data wpływu do siedziby MNK) lub osobiście w Sekretariacie Głównym – pokój nr 050.

7. Ocena złożonych ofert oraz rozmowy z oferentami wyłonionymi w konkursie nastąpi do dnia 30.06.2020 r.

8. Organizator zaleca zapoznanie się z Przedmiotem Najmu przed złożeniem oferty. Dodatkowych informacji dotyczących konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (12) 433-57-41.

9. Muzeum Narodowe w Krakowie zastrzega sobie, iż warunki konkursu mogą zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn, jak również że konkurs może zostać unieważniony w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn, albo zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Regulamin

Załącznik nr 1 - Rzut kawiarni

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w Konkursie

Załącznik nr 4 -  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 5 - Instrukcja oceny ofert

Słowa kluczowe: ogłoszenie, najemca, kawiarnia
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję