Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NIEOGRANICZONEGO KONKURSU

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NIEOGRANICZONEGO KONKURSU

20.04.2023
czwartek
NA WYBÓR NAJEMCY LOKALU

W DAWNYM HOTELU CRACOVIA
PRZY AL. FOCHA 1 W KRAKOWIE

 

 1. Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą przy al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego:
 • Pomieszczenie nieumeblowane znajdujące się w budynku dawnego Hotelu Cracovia przy al. Focha 1 w Krakowie.
 • Łączna powierzchnia najmu obejmuje 145,26 m2, w tym:
a) powierzchnia na parterze plus antresola - 120,26 m2
b) powierzchnia w poziomie piwnicy – 25,00 m2, zwanymi dalej również jako Lokal bądź Przedmiot Najmu
 • Rzuty ww. lokalu stanowiącego przedmiot najmu przedstawiono na załączonym rysunku (Załącznik 1).
 1. Konkurs ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty na prowadzenie przez najemcę we własnym zakresie i na własny rachunek działalności gospodarczej w lokalu stanowiącym Przedmiot Najmu.
 2. Konkurs jest nieograniczony i ma charakter otwarty.
 3. Termin przejęcia lokalu przez nowego najemcę – do dnia 15.05.2023 r.
 4. Minimalna stawka miesięcznego czynszu najmu wynosi – 6500 zł netto (słownie sześć tysięcy pięćset złotych netto). Do czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
 5. Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.04.2023 r. (środa) godz. 14.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs – lokal Cracovia” pocztą na adres Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków (decyduje data wpływu do siedziby MNK) lub osobiście w Sekretariacie Głównym – pokój nr 050.
 6. Ocena złożonych ofert oraz rozmowy z oferentami wyłonionymi w konkursie nastąpi do dnia 04.05.2023 r.
 7. Organizator zaleca zapoznanie się z Przedmiotem Najmu przed złożeniem oferty. Dodatkowych informacji dotyczących konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (12) 433-57-41.
 8. Muzeum Narodowe w Krakowie zastrzega sobie, iż warunki konkursu mogą zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn, jak również że konkurs może zostać unieważniony w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn, albo zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 Regulamin

Wzór umowy najmu

 Załącznik nr 1 - Rzut lokalu

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 -  Instrukcja oceny ofert
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję