Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

O miejsce książki w historii sztuki - Sztuka książki ok. 1900

O miejsce książki w historii sztuki - Sztuka książki ok. 1900

MNK Gmach Główny

al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków
15.01.2019
wtorek
10:00

O miejsce książki w historii sztuki - Sztuka książki ok. 1900

Z przyjemnością informujemy, że Krakowski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie oraz Akademią Sztuk Pięknych w dniach 15-16 stycznia 2019 roku organizuje trzecią edycję konferencji naukowej O miejsce książki w historii sztuki, pod tytułem Sztuka książki około 1900. W 150. rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego.
PROGRAM - 15 STYCZNIA 2019

10. 00 – otwarcie konferencji przez Wiceprezes SHS p. dr Monikę Rydiger i Dyrektora MNK dr hab. Andrzeja Betleja
10. 30 – 12.00 SESJA PORANNA
dr hab. Justyna Bajda, Czy Wyspiański znał Grasseta? "La plante et ses applications ornementales" Eugène’a Grasseta a stylizacje roślinne Stanisława Wyspiańskiego
Wacława Milewska, Genezyjska „Iliada” w przekładzie Juliusza Słowackiego i rysunki Stanisława Wyspiańskiego
Filip Chmielewski, Album "Oeuvre de Flaxmann...". Rzymskie ilustracje Johna Flaxmana do "Iliady", "Odysei" i "Boskiej Komedii (1793); ich artystyczne następstwa w XIX stuleciu
dr hab. Agnieszka Gronek, Źródła ikonograficzne rysunków Stanisława Wyspiańskiego na temat sztuki ruskiej

12. 00- 12. 30 – dyskusja
12. 30- 13. 00 – przerwa kawowa

13. 00 – 14. 00 – SESJA POŁUDNIOWA
dr Wiktoria Mazur, Начерки Станіслава Виспянського як джерело дослідження поєднання мистецтв в опорядженні костелів (Rysunki Stanisława Wyspiańskiego jako źródło badań nad jednością sztuk w wystroju kościołów)
Joanna Dziewulska, Materiały po Stanisławie Wyspiańskim w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
M. Laskowska, K. Podniesińska, Ekslibris Stanisława Wyspiańskiego dla Lucjana Rydla

14.00 -14. 30 dyskusja
14. 30 – 15.30 - przerwa obiadowa

15.30 – 17. 00 SESJA POPOŁUDNIOWA
prof. dr hab. Olga Łagutenko, Вплив Станіслава Виспянського на українську книжкову графіку через творчість Михайла Жука (Wpływ Stanisława Wyspiańskiego na grafikę książkową na przykładzie twórczości Michajła Żuka)
dr hab. Małgorzata Biernacka, Wyspiański i krakowskie "Życie"
dr Agata Wójcik, Wystawa drukarska w 1904/05 roku w Krakowie
Janusz Antos, Monogram Stanisława Wyspiańskiego i jego przetworzenia w twórczości Władysława Pluty

17.00- 17. 30 dyskusja
18. 00 – wernisaż wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie pt. „Wyspiański-nieznany”


PROGRAM - 16 STYCZNIA 2019

10.00-11. 30 – SESJA PORANNA
prof. Ludmiła Sokoljuk, Книжкова графіка Михайла Бойчука та "бойчукістів" (Grafika książkowa Michajła Bojczuka i bojczukistów)
prof. dr hab. Michał Seliwaczow, Źródła ikonograficzne sztuki Georgija Narbuta okresu petersburskiego (1906-1917)
Olena Kis-Fedoruk, Феномен творчості Павла Ковжуна в українському мистецтві першої половини ХХ ст. (Fenomen twórczości Pawła Kowżuna w ukraińskiej sztuce 1. poł. XX w.)
Larysa Kupczyńska, Mało znane projekty grafiki książkowej Stanisława Mieczysława Dębickiego

11. 30 – 12. 00 – dyskusja
12. 00 – 12. 30 – przerwa kawowa

12.30 – 14.30 – SESJA POŁUDNIOWA
Piotr Hordyński, Gdy uczeni bywali artystami. Michał Siedlecki i sztuka książki
Maria Wójtowicz Grafiki towarzyszce satyrycznym tekstom o literaturze na łamach „Liberum Veto” w latach 1903-1905
Monika Paś, Ponadczasowe piękno stylu "The Doves Bindery" na przykładzie zabytków w zbiorach Działu Rzemiosła Artystycznego, Kultury Materialnej i Militariów Muzeum Narodowego w Krakowie.
Beata Romanowicz Hokusai Manga i inne wzorniki. Słowo o wydawnictwach albumowych w Japonii ok. 1900
Leszek Sibila, Artysta książki. Projekty graficzne w dziełach Roberta Jahody na przełomie XIX/XX wieku
dr hab. Michał Myśliński Księga warszawskiej Spółdzielni Pracy Przemysłu Artystycznego „ORNO” – introligatorskie dzieło złotników-amatorów jako przykład realizacji idei ruchu Arts & Crafts w socjalistycznej Polsce (komunikat)

14. 30 – 15. 00 – dyskusja, zamknięcie konferencji