Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Nabór wniosków o wykonanie projektów badawczych

fot. LANBOZ

Nabór wniosków o wykonanie projektów badawczych

Muzeum Narodowe w Krakowie

15.12.2015
wtorek
Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem ogłasza w ramach I konkursu nabór wniosków o wykonanie projektów badawczych. Centrum jest nowatorskim projektem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Muzeum Narodowego w Krakowie.
Celem projektu jest udostępnienie potencjału badawczego Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych (LANBOZ) innym muzeom. Centrum prowadzi specjalistyczne badania technologiczne obiektów, wykonuje ekspertyzy i wspiera działania konserwatorskie oraz ochronę zbiorów przez stałe udoskonalanie strategii i metod zarządzania kolekcją. Jego zadaniem jest prowadzenie prac badawczych i rozwojowych w szerokim interdyscyplinarnym kontekście nauk ścisłych i humanistyki. zmierzających do zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego Rzeczpospolitej Polskiej

Wnioski o wykonanie projektów badawczych przez Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem mogą być składane w trzech obszarach: badania technologiczne, strategia ochrony dla dzieł sztuki mających szczególne znaczenie dla kultury oraz ekspertyzy interdyscyplinarne.

• Badania technologiczne obiektów obejmują badania obiektów i materiałów wchodzących w ich skład, które wspomagają analizy historyczne lub ekspertyzy dotyczące autentyczności dzieł sztuki, prowadzone przez historyków sztuki, archeologów czy konserwatorów.

• Opracowanie strategii ochrony dzieł sztuki obejmuje badania i prace dokumentacyjne dotyczące szczególnie cennych i ważnych dla kultury obiektów, w wypadku których wykonuje się rozbudowaną dokumentacje konserwatorską pozwalającą na obiektywne porównanie stanu zachowania obiektów po wybranym okresie czasu.

• Ekspertyzy interdyscyplinarne wykonywane są w wypadku problemów badawczych wykraczających poza kompetencje ekspertów z jednej dziedziny.

Do zgłaszania wniosków uprawnione są muzea o statucie bądź regulaminie uzgodnionym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nabór wniosków prowadzony jest w formie elektronicznej, przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w systemie naboru wniosków na stronie internetowej krajowecentrum.mnk.pl w terminie od 15 listopada do 15 grudnia 2015 roku. W terminie do 60 dni od daty zakończenia naboru wniosków zostanie opublikowana lista rankingowa. Laureatem konkursu zostaną podmioty, które osiągnęły najwyższe pozycje na liście rankingowej i otrzymały zaproszenie do ustalenia szczegółowego zakresu i warunków realizacji projektu w 2016 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru wniosków oraz kryteriach ich oceny zawiera regulamin I konkursu Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem zamieszczony na stronie internetowej: krajowecentrum.mnk.pl

Kontakt:
Alicja Majda
centrum@mnk.pl
krajowecentrum.mnk.pl
tel.: (+48) 12 433 58 11
tel. kom.: (+48) 505 369 179
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję