Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Orient. Rękopisy orientalne w kolekcji Biblioteki Książąt Czartoryskich

Biblioteka Książąt Czartoryskich oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, rkps 2327 III, Poemat religijny Maḳtel-i Ḥuseyn Lâmiî Çelebi (1472-1533) przed 1533 r. Kodeks

Orient. Rękopisy orientalne w kolekcji Biblioteki Książąt Czartoryskich

MNK Biblioteka Czartoryskich

ul. św. Marka 17, 31-018 Kraków
08.12.2023
piątek
16:30
Granica południowo-wschodnia Rzeczpospolitej Obojga Narodów od XVI wieku z krajami Orientu o odmiennym profilu społecznym i religijnym wnosiła nową jakość, ale i konsekwencje w sferze natury politycznej, gospodarczej i kulturalnej.
Zapraszamy na wykład Janusza Nowaka, emerytowanego kustosza Biblioteki Czartoryskich.

Wzrost zagrożenia granic państwa i tym samym  wielkich magnackich latyfundiów na Podolu czy Ukrainie, kontakty wojskowe z chanatem tatarskim i jego mocodawcą Imperium Osmańskim reprezentującym kulturę islamu wzbudzało paradoksalnie z jednej strony niechęć i obawy, a z drugiej podziw. Świadome lub nieświadome przyjęcie elementów tej kultury, przejawiało się w sferze ubioru czy w dziedzinie militarnej. Czartoryscy poprzez koligacje małżeńskie z rodziną Sieniawskich właścicielami majątków na terenach przygranicznych stali się spadkobiercami ich polityki i gospodarki. Obejmowali po nich rozliczne dobra i rezydencje, do których poprzez kupców tureckich, ormiańskich i polskich sprowadzali orientalne przedmioty użytkowe - tkaniny, meble, broń, żywność, a także zasilając  swoje stadniny zakupami koni arabskich z terenu Turcji. Działania te służyły wraz z upływem czasu rozwijaniu pasji kolekcjonerskich związanych ze sztuką orientalną – turecką, perską i arabską. August Aleksander Czartoryski (jeden z twórców Familii) hołdując tym zainteresowaniom, przekazał je swemu synowi Adamowi Kazimierzowi Czartoryskiemu, który bywając w Wiedniu dzięki swym zdolnościom lingwistycznym podniósł je na poziom kontaktów naukowych z badaczami zainteresowanymi sztuką orientalną w Cesarstwie, Francji i Anglii. Podziw dla sztuki Wschodu był w okresie Puław początkiem prawdziwego gromadzenia kolekcji bogato zdobionych rękopisów orientalnych – oraz książek związanych z tą kulturą. Pasję tą kontynuowali jego następcy – Adam Jerzy Czartoryski, a przede wszystkim Władysław Czartoryski w czasie pobytu na emigracji w Paryżu. Dzięki rozlicznym kontaktom książę ten poprzez swoich ludzi i antykwariaty zachodnioeuropejskie nabywał rękopisy i miniatury perskie, tureckie, arabskie, jak również japońskie, które świadczą o kunszcie ich autorów oraz dziś są ozdobą Muzeum i Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie.
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję