Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Malarstwo tablicowe w Krakowie ok. 1420–1460

Malarstwo tablicowe w Krakowie ok. 1420–1460

MNK Ciołek

ul. Kanonicza 17, 31-002 Kraków
05.04.2017
środa
18:00
wstęp wolny

Malarstwo tablicowe w Krakowie ok. 1420–1460

Krakowskie malarstwo tablicowe w 1. połowie XV wieku pozostawało w orbicie wpływów czeskich, jednak w połowie stulecia ukształtowało się jego własne oblicze stylowe.
Charakterystyczne było uproszczenie sposobu wypowiedzi: skomplikowany przekaz dogmatyczny albo narrację biblijną i hagiograficzną sprowadzano do kameralnych, lirycznych kompozycji umieszczanych na złotym tle. Zjawisko to, określane niekiedy mianem modus humilis, ma analogie w sztuce na Spiszu, Morawach i w Austrii, co próbuje się łączyć z działalnością św. Jana Kapistrana i reformowanych franciszkanów, zw. bernardynami. Kładli oni szczególny nacisk na uczuciowy wymiar religijności i przykładali wielką wagę do dydaktycznej funkcji dzieł sztuki, które wykorzystywali w praktyce duszpasterskiej.

Już w latach 40. XV wieku w Krakowie pojawiły się pierwsze wpływy realizmu niderlandzkiego – wybitnej klasy Opłakiwanie z Chomranic (Tarnów, MD), a rolę pośredniczącą odgrywał zapewne Wrocław, z ołtarzem św. Barbary autorstwa Wilhelma z Akwizgranu (1447).

Prowadzenie: dr hab. Marek Walczak – wieloletni wykładowca w Instytucie Historii Sztuki UJ, specjalista w zakresie europejskiej sztuki gotyckiej (gł. rzeźba architektoniczna i snycerka, malarstwo, rzemiosło artystyczne), ze szczególnym uwzględnieniem sztuki doby Piastów i Jagiellonów w Krakowie. Innymi przedmiotami jego badań są także ikonografia chrześcijańska, przede wszystkim hagiograficzna, oraz wizerunki hierarchów kościelnych.