Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Konkurs na kawiarnię w Pałacu Czartoryskich

Konkurs na kawiarnię w Pałacu Czartoryskich

MNK Muzeum Czartoryskich

ul. Pijarska 15, 31-015 Kraków
16.02.2021
wtorek
Zaproszenie do składania ofert:

Muzeum Narodowe w Krakowie z siedziba przy al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 91,23 m2 mieszczącego się w Pałacu Czartoryskich przy ul. św. Jana 19 w Krakowie przeznaczanego na prowadzenie kawiarni kultury na czas określony minimum 12 miesiący od daty zawarcia umowy z możliwością przedłużenia na kolejny okres.
Termin przejęcia lokalu przez nowego najemcę – marzec 2021 r. 

Minimalna stawka miesięcznego czynszu najmu wynosi – 13000,00 zł netto (słownie trzynaście tysięcy złotych 00/100 netto). Do czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.03.2021 r. godz. 15.00, pocztą na adres Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków (decyduje data wpływu do siedziby MNK) lub osobiście w Sekretariacie Głównym – pokój nr 050.

Ocena złożonych ofert nastąpi do dnia 04.03.2021 r.   

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu (w tym ustalenia terminu wizji lokalnej oraz zapoznania się z dokumentacją techniczną) można uzyskać pod numerem telefonu: 797-029-922

Muzeum Narodowe w Krakowie zastrzega sobie, iż warunki konkursu mogą zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn, jak również że konkurs może zostać unieważniony w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn, albo zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Do zaproszenia dołączone są następujące załączniki:

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję