Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Konkurs ofert na prowadzenie kawiarni w PJC

Konkurs ofert na prowadzenie kawiarni w PJC

MNK Czapscy

ul. Piłsudskiego 12, 31-109 Kraków
01.03.2019
piątek

Konkurs ofert na prowadzenie kawiarni w PJC

Muzeum Narodowe w Krakowie z siedziba przy al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 85,10 m2 mieszczącego się w Pawilonie Józefa Czapskiego przy ul. Piłsudskiego 14B w Krakowie przeznaczanego na prowadzenie kawiarni kultury na czas określony minimum 24 miesiące od daty zawarcia umowy z możliwością przedłużenia na kolejny okres.
Termin przejęcia lokalu przez nowego najemcę – kwiecień 2019 r. 

Minimalna stawka miesięcznego czynszu najmu wynosi – 1000,00 zł netto (słownie jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 netto). Do czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2019 r. godz. 15.00, pocztą na adres Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków (decyduje data wpływu do siedziby MNK) lub osobiście w Sekretariacie Głównym – pokój nr 050.

Ocena złożonych ofert oraz rozmowy z oferentami wyłonionymi w I etapie konkursu nastąpi do dnia 21.03.2019 r.

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 797-029-922.

Muzeum Narodowe w Krakowie zastrzega sobie, iż warunki konkursu mogą zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn, jak również że konkurs może zostać unieważniony w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn albo zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetargu, w szczególności regulamin przetargu, określający warunki i tryb wynajmu, dostępne są na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Krakowie: https://mnk.pl/ogloszenia, na stronie BIP oraz w siedzibie Muzeum pokój 069C.

REGULAMIN KONKURSU

UMOWA NAJMU

OPIS KAWIARNI

WYPOSAŻENIE KAWIARNI

  FORMULARZ OFERTOWY


INSTRUKCJA OCENY OFERT
Słowa kluczowe: konkurs, kawiarnia, PJC
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję