Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Fenomen Kościuszki

Fenomen Kościuszki

MNK Sukiennice

Rynek Główny 3, 31-042 Kraków
01.02.2018
czwartek
18:00
wstęp wolny
Walczył o niepodległość Stanów Zjednoczonych i położył ogromne zasługi w tej wojnie rewolucyjnej. Tam przez osiem lat sprawdzał swoje talenty wojskowe, nabywał doświadczenia i podobnie jak wcześniej w czasie studiów we Francji – nasiąkał oświeceniowymi ideałami: wolności, równości i braterstwa.
Wszystko to spożytkował później we własnej ojczyźnie. Polska więc może być dumna, że dała Ameryce Kościuszkę, ale też może być wdzięczna Ameryce za Kościuszkę. Kościuszko, polski bohater narodowy, jest również bohaterem narodowym Stanów Zjednoczonych i Obywatelem Honorowym Republiki Francuskiej. Był błędnym rycerzem wolności osobistej człowieka i wolności narodów. Za hańbę ludzkości uważał ,"handel hebanem" i niewolnictwo Murzynów, jak za największe zło Rzeczypospolitej uważał niewolę chłopa. Na podkreślenie zasługuje tu Uniwersał połaniecki – jeden z najważniejszych aktów Insurekcji, jak też amerykański testament Kościuszki, mocą którego zobowiązał on swego przyjaciela Tomasza Jeffersona do wykupienia z  niewoli za pozostawioną na ten cel kwotę Murzynów oraz dania im wykształcenia i pouczenia o ich obowiązkach w nowej sytuacji – jako ludzi wolnych. Był Kościuszko prawdziwym przyjacielem każdego bez względu na jego kolor skóry, wyznanie, stan społeczny, przynależność narodową czy etniczną. Był wielkim filantropem – po prostu dobrym człowiekiem. O wielkości Kościuszki świadczy niezliczona liczba miejsc jego pamięci w skali globu ziemskiego, w tym około 150 (!) samych tylko pomników.

Według zamysłu autora wykład ma być próbą zrekapitulowania wszystkiego, co dało się słyszeć o polskim i amerykańskim generale Tadeuszu Kościuszce nie tylko w cyklu wykładów w Muzeum Narodowym w Sukiennicach, ale w czasie trwania kończącego się i obchodzonego w skali globu ziemskiego Roku Kościuszki. Wykład będzie też zawierał postulaty i zarys programu międzynarodowych działań około KOŚCIUSZKI.

Prowadzenie: Mieczysław Rokosz – historyk, taternik, krajoznawca, społecznik. Wyhabilitowany w UJ, profesor Akademii Ignatianum. Jest m.in. jedenastym (od 1994) prezesem ustanowionego w 1820 r. Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie, członkiem Wydziału (Zarządu) Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i dzwonnikiem zygmuntowskim. W latach 1993–2008 był pierwszym prezesem odrodzonego Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Jest redaktorem szeregu tomów z materiałami organizowanych przez siebie konferencji oraz autorem ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych.
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję