Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

LANBOZ

LANBOZ

Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych LANBOZ powstało w 2004 roku, jako pierwsza - i dotychczas - unikatowa placówka muzealna tego typu w Polsce. W pierwszych latach podstawowy profil działalności obejmował głównie analizy i badania technologiczne obiektów muzealnych oraz pomiary i monitoring warunków przechowywania, eksponowania i transportu dzieł sztuki. Działania te zostały docenione m.in. dwukrotnym przyznaniem nagrody w konkursie "NA WYDARZENIE MUZEALNE ROKU - SYBILLA", w kategorii: "Dokonania z zakresu działalności naukowej" w 2004 i w 2007 roku.

Widząc jednak nowe możliwości i stawiając sobie szersze cele, Muzeum podjęło w 2007 roku ambitną inicjatywę rozszerzenia działalności i przekształcenia LANBOZu w nowoczesną jednostkę naukową, prowadzącą badania specjalistyczne o randze światowej, inspirującą współpracę z grupami badawczymi spoza Muzeum, upowszechniającą wiedzę oraz szkolącą młodych badaczy i konserwatorów. Zgodnie z nową strategią rozpoczęto współpracę ze specjalistami w zakresie nauk ścisłych, którzy intensywnie i skutecznie pozyskują środki finansowe w ramach projektów badawczych oraz rozwijają krajową i międzynarodową współpracę. W ciągu ostatnich lat Laboratorium Muzeum Narodowego w Krakowie zrealizowało 10 projektów badawczych krajowych i Unii Europejskiej, pozyskało środki zewnętrzne w łącznej wysokości 6 mln zł, stworzyło nowoczesną bazę aparaturową - unikatową w skali kraju, zwiększyło zatrudnienie pracowników o wysokich kwalifikacjach badawczych oraz nawiązało sieć kontaktów z ważnymi placówkami badawczymi i muzealnymi w świecie.

Istotnym przedsięwzięciem, świadczącym o intensywności rozwoju działalności naukowo – badawczej było przeniesienie zaplecza naukowego LANBOZu do wyremontowanej Oficyny Kamienicy Łozińskich. W nowym budynku do dyspozycji Laboratorium jest 130 m² powierzchni dostosowanej do potrzeb prowadzenia wysokospecjalistycznych badań naukowych. Dodatkowo w 2013 roku Muzeum przeznaczyło kwotę 2 mln zł na zakup nowych sprzętów, co umożliwiło znaczne poszerzenie bazy aparaturowej Laboratorium, a w konsekwencji rozszerzenie spektrum prowadzonych analiz.

Nowa siedziba Laboratorium w Oficynie Kamienicy Łozińskich


Laboratorium prowadzi badania w dwóch głównych kierunkach: specjalistyczne badania technologiczne obiektów oraz ochrona zbiorów przez stałe udoskonalanie strategii i metod zarządzania kolekcją oraz realizację programu badań podstawowych dotyczących problemów nierozwiązanych dotychczas w międzynarodowej nauce.


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję