Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo
Konserwacja

Konserwacja

Konserwacja

DZIAŁ GŁÓWNEGO KONSERWATORA

Ochrona zbiorów oraz konserwacja eksponatów należy do podstawowej, statutowej działalności Muzeum Narodowego w Krakowie od jego powstania w 1879 roku i jest prowadzona nieustannie. Przez dziesięciolecia konserwacja w Muzeum zmieniała się. Początkowo zadanie to realizowano w formie zleceń powierzanych ówczesnym specjalistom. Własne pracownie z etatami konserwatorskimi tworzono od lat 30. tych XX w.
Obecnie, zgodnie ze obowiązującymi standardami działalność konserwatorska w MNK ma charakter interdyscyplinarny, podąża w kilku kierunkach.

W naszych pracowniach, zatrudniani są wykształceni konserwatorzy, których pracę wspomagają renowatorzy. Wykonywana jest konserwacja i restauracja dzieł w zakresie estetycznym oraz technicznym: pełnym, częściowym i zabezpieczającym. Rocznie konserwacji poddaje się ok. 2500 różnych obiektów. Z prac sporządzana jest stosowana dokumentacja. Wybrane dzieła, o dużym znaczeniu dla kolekcji, podlegają naukowo – badawczemu opracowaniu.

W ramach działalności naukowej prowadzimy projekty konserwatorskie oparte na badaniach technologicznych oraz interdyscyplinarne, realizowane we współpracy z fizykami i chemikami oraz z kustoszami.

Dział Konserwacji współdziała z muzealnym Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych (LANBOZ). Wyniki prac publikujemy oraz prezentujemy na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Równocześnie konserwatorzy są zaangażowani w szeroko rozumianą prewencję – sprawują opiekę nad stanem zachowania obiektów podczas ich przechowywania i eksponowania, organizowania wystaw oraz podczas transportowania muzealiów.

Dział Konserwacji współpracuje z Działem Przechowywania Zbiorów odpowiedzialnym za Magazyn Malarstwa i Rzeźby, Magazyn Obiektów na podkładzie Papierowym, Magazyn Rzemiosła Artystycznego.

 

Kontakt:

Główny Konserwator Muzeum Narodowego w Krakowie – Elżbieta Zygier (p.o.)
tel. +48 12 43 35 834, + 48 509 749 895
e-mail: ezygier@mnk.pl

Kierownik Działu Konserwacji– Izabela Łukomska
tel. +48 12 433 5 805
e-mail: ilukomska@mnk.pl

Sekretariat Działu Konserwacji
tel. +48 12 43 35 833


PRACOWNIE KONSERWACJI W MNK:
  • Pracownia Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w Sukiennicach
  • Pracownia Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w Gmachu Głównym
  • Pracownia Konserwacji Malarstwa w Muzeum Książąt Czartoryskich
  • Pracownia Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w Pałacu Bpa Erazma Ciołka
  • Pracownia Konserwacji Tkanin i Ubiorów
  • Pracownia Konserwacji Papieru i Skóry wraz Pracownią Introligatorską
  • Pracownia Konserwacji Rzemiosła Artystycznego, Metalu i Broni
  • Pracownia Konserwacji Mebli wraz z Pracownią Tapicerską
  • Pracownia Konserwacji Ram i Pozłotnicza
  • Pracownia Konserwacji Rzeźby i Sztuki Współczesnej

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję