Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo
Udogodnienia dla niepełnosprawnych

Udogodnienia dla niepełnosprawnych

Fot. Bartosz Cygan - Pracownia Fotograficzna MNK

Udogodnienia dla niepełnosprawnych

W związku z wymianą windy wewnętrznej na I i II piętro można dostać się jedynie schodami. Bardzo przepraszamy za utrudnienia.

Deklaracja dostępności strony Muzeum Narodowego w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej mnk.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

ZNIŻKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Bilety ulgowe przysługują osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Dokumentem potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi jest legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

Dodatkowo w ramach ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny i Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ przysługuje wstęp bezpłatny dla ucznia lub studenta legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.---

Filmy o dziełach z kolekcji MNK tłumaczone na Polski Język Migowy można obejrzeć na stronie http://kpgd.pl

Muzeum bierze także udział w projektach, których celem jest udostępnienie zbiorów dla osób dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności: 

  • Okolice sztuki. Audiodeskrypcja – integracja – ekspresja - realizowanym przez Fundację Siódmy Zmysł, w ramach którego powstaje audiodeskrypcja dla wybranych eksponatów z kolekcji Muzeum znajdujących się na co dzień w Domu Jana Matejki, EUROPEUM, Domu Józefa Mehoffera oraz w willi "Atma" w Zakopanem.
  • Kultura przekracza granicę dźwięku - realizowanym przez Krakowską Fundację Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka "Między Uszami". Celem projektu jest przekazanie wiedzy na temat polskiej kultury i sztuki osobom głuchym w ich własnym kanale komunikacji, czyli w Polskim Języku Migowym (PJM). Rezultatem projektu jest strona internetowa stylizowana na wirtualne muzeum kultury i sztuki polskiej. Znajdują w niej  "sale tematyczne" dotyczące literatury, malarstwa oraz "sztuk różnych", a także strona wprowadzająca w Kulturę Głuchych. DOSTOSOWANIE ODDZIAŁÓW I EKSPOZYCJI

Gmach Główny MNK
Dla osób z dysfunkcją ruchową w budynku zamontowano specjalne windy zewnętrzne i wewnętrzne, platformy schodowe oraz przenośne szyny. Obiekt wyposażony w defibrylator.
Szatnia i antresole na wystawie "Wyspiański" nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Pałac Biskupa Erazma Ciołka
Jest winda, wejście nie ma progu, jest WC dla osób niepełnosprawnych, usytuowane obok windy. W budynku jest dodatkowy schodołaz, platformy i szyny przenośne, niezbędne do pokonania kilku schodów do bocznych sal. Obiekt jest wyposażony w defibrylator.
Dla osób niewidomych w oddziale zostały wyeksponowane specjalnie w tym celu wykonane kopie arcydzieł sztuki gotyckiej: Madonny z Krużlowej i Madonny z Dzieciątkiem z Grybowa z komentarzem pisanym brajlem.
Wystawa "Kraków na wyciągnięcie ręki" i sale edukacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach przy użyciu schodołazu.
Wystawę "Kraków na wyciągnięcie ręki” dostosowano do potrzeb osób niewidomych poprzez wydanie przewodnika pisanego alfabetem Braille’a oraz aranżację specjalnej ścieżki zwiedzania, która udostępniła niewidomym niektóre eksponaty do poznawania dotykowego. System pętli indukcyjnych powoduje włączenie audioprzewodnika w momencie, gdy niewidomy znajduje się przed eksponatem.

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
Winda jest wyposażona w przyciski brajlowskie. Brak progów i ograniczeń. Dodatkowa szatnia dla osób z dysfunkcją ruchu – wyposażona m.in. w skrytki bagażowe.
Przy kawiarni i tarasie toaleta  w pełni dostosowana do potrzeb osób o różnych typach niepełnosprawności. Uchwyty i przyciski są wygodne także dla osób ze spastycznością rąk. Przy toalecie znajdują się mobilne aluminiowe rampy, rozkładane w razie potrzeby.
Oddział jest wyposażony w defibrylator.

Dom Józefa Mehoffera
Pochylnia z podwórka do ogrodu, sam budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
Oddział wyposażony jest w wewnętrzną windę, toalety dostępne, podjazdy, szerokie drzwi, przejścia, schodołaz. Wejście do budynku jest utrudnione ze względu na wysokie schody (konieczne użycie szyn przenośnych). Przy bezpośrednim zejściu do szatni możliwość użycia schodołazu. W oddziale znajduje się defibrylator.Biblioteka Starodruków jest niedostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Pawilon Józefa Czapskiego
W Pawilonie brak progów utrudniających poruszanie się, jest winda z komunikatorem głosowym, samoobsługowa szatnia i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych toaleta.

Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM
Oddział wyposażony jest w nowoczesną windę umożliwiającą swobodny dostęp osobom poruszającym się na wózkach. Na chodniku przy wejściu znajduje się wygodna pochylnia niwelująca próg. W budynku znajdują się szerokie drzwi, przejścia i zabezpieczenia na szklanych drzwiach. Sale edukacyjne wyposażono w pętlę indukcyjną wspomagającą odbiór dźwięku przez osoby niedosłyszące używające aparatów słuchowych. Dodatkowe elementy wyposażenia: drukarka do druku wypukłego, atlas świata z mapami wypukłymi i opisem brajlem, folia powiększająca do dyspozycji osób niedowidzących.

Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego
Pochylnie z chodnika do sieni i w sieni. W oddziale znajdują się dwie toalety dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Obiekt jest wyposażony w defibrylator. Możliwe jest zwiedzanie z tłumaczem języka migowego.

Dom Jana Matejki
Oddział niedostępny dla osób poruszających się na wózkach. W oddziale znajduje się defibrylator.

Muzeum Karola Szymanowskiego w willi ATMA w Zakopanem

Toaleta dostępna, podjazdy, szerokie drzwi.

Arsenał - Galeria Sztuki Starożytnej, Muzeum Czartoryskich
Oddział niedostępny dla osób poruszających się na wózkach. Brak udogodnień. Możliwe jest zwiedzanie z tłumaczem języka migowego oraz dotykanie niektórych rzeźb przez osoby niewidome.

Biblioteka Książąt Czartoryskich
Niedostępny dla osób na wózkach. Brak udogodnień.

Kontakt w sprawie dostępności: Iwona Parzyńska - Pełnomocnik Dyrektora ds. osób z niepełnosprawnościami , iparzynska@mnk.pl, tel. +48 12 43 35 622.


DODATKOWE INFORMACJE:

Przewodnicy Muzeum zostali specjalnie przeszkoleni, dostosowując sposób oprowadzania do potrzeb osób niewidomych. W efekcie projektu Muzeum ma do dyspozycji repliki dzieł rzemiosła artystycznego.


Dla osób niewidomych i osób widzących organizowane są akcje integracyjne, których celem jest porównanie percepcji odbioru sztuki przez te dwie grupy.

Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Dom Jana Matejki i Sukiennice są elementami Drogi Królewskiej dla Niepełnosprawnego Turysty – projektu unijnego, zrealizowanego przez Urząd Miasta Krakowa.

Duże znaczenie dla ułatwienia dostępu do kultury osobom niepełnosprawnym mają projekty wirtualnych wystaw oraz digitalizacji zbiorów.

Muzeum regularnie przygotowuje bogaty program zwiedzania dla osób niepełnosprawnych w ramach współpracy ze szkołami, organizacjami pozarządowymi czy też w ramach oferty z okazji Tygodnia Osób Niepełnosprawnych "Kocham Kraków z wzajemnością”. Współpracuje także ze specjalistycznymi ośrodkami szkolno wychowawczymi dla dzieci niesłyszących niewidomych oraz z kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi w tym zakresie.

Muzeum prowadzi także regularne szkolenia dla pracowników pierwszego kontaktu dotyczące m.in. obsługi widzów o specjalnych potrzebach.

Dostosowanie dla niepełnosprawnych oddziałów Muzeum Narodowego zostało kilkukrotnie nagrodzone w konkursie "Kraków bez barier” organizowanym przez Urząd Miasta Krakowa oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji:
  • 2007 - pierwsze miejsce dla Pałacu Biskupa Erazma Ciołka w kategorii "obiekt zabytkowy”;
  • 2010 - nagroda dla Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach jako miejsca najlepiej przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w kategorii "obiekty i przestrzenie zabytkowe”;
  • 2013 - nagroda dla EUROPEUM za dobry przykład dostosowania istniejącego budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • 2018 - nagroda dla EUROPEUM w 3. edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego "Lider Dostępności"

Deklaracja dostępności strony mnk.pl

Muzeum Narodowe w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej mnk.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję