Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo
Oprowadzanie dla osób Głuchych po Galerii Sztuki Polskiej XX i XXI wieku. Na zdjęciu widać migających uczestników i osobe oprowadzającą.

MUZEUM JESZCZE BARDZIEJ DOSTĘPNE - KULTURA DOSTĘPNA

MUZEUM JESZCZE BARDZIEJ DOSTĘPNE - KULTURA DOSTĘPNA

W ramach projektu  zrealizowaliśmy wspólnie z partnerami kilkadziesiąt oprowadzań, warsztatów i spotkań integracyjnych dedykowanych przede wszystkim osobom g/Głuchym i niedosłyszącym, niewidomym i niedowidzącym, osobom z niepełnosprawnościami intelektualnymi i w kryzysach psychicznych, z niepełnosprawnościami narządów ruchu. Przygotowano 10 nowych audiodeskrypcji i 30 tyflografik do wystaw oraz sensoryczne pomoce edukacyjne.

Chcąc sprostać wymaganiom i potrzebom naszych zwiedzających staramy się nieustannie dążyć do zwiększania możliwości doświadczania sztuki przez każdego bez wyjątku.

Projekt MUZEUM JESZCZE BARDZIEJ DOSTĘPNE realizowany we współpracy z osobami o różnych potrzebach i naszymi partnerami ma na celu umożliwienie pełnowymiarowego uczestnictwa w wydarzeniach odbywających się we wszystkich oddziałach naszego muzeum.  Na projekt ten składa się kilkadziesiąt oprowadzań, warsztatów i spotkań integracyjnych skierowanych do wszystkich osób g/Głuchych i niedosłyszących, niewidomych i niedowidzących jak również do osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i w kryzysach psychicznych, a także z niepełnosprawnościami narządów ruchu.

Muzeum jeszcze bardziej dostępne to także 10 nowych audiodeskrypcji i 30 tyflografik do wystaw oraz tłumaczenia i oprowadzania w Polskim Języku Migowym.

Chcąc zwiększyć komfort zwiedzania zapewniamy również sensoryczne pomoce edukacyjne.

Partnerzy projektu: Fundacja Szansa dla Niewidomych, Polski Związek Głuchych – oddział Małopolski, Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych w Krakowie, Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Zespołem Downa „Tęcza”, Fundacji „Szkoła bez Barier” na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Fundacja na Rzecz Chorych na SM i Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "Klika".Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Projekt realizowany w ramach programu "Kultura dostępna".
Instytucja zarządzająca: Narodowe Centrum Kultury.

Kontakt: Sekcja Dostępności, dostepnosc@mnk.pl, tel. 609 430 129