Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar
Archiwum MNK

Archiwum MNK

Archiwum MNK

 

ul. Piłsudskiego 14 (Kamienica Łozińskich)
2 piętro
30-109 Kraków

tel. +48 12 433 58 14

Kierownik
mgr Diana Błońska
tel. +48 12 433 58 13
mail: dblonska@mnk.pl

Czytelnia
czynna od poniedziałku do piątku od 9.00 do 14.00
tel. +48 12 433 58 14
mail: archiwum@mnk.pl

Z uwagi na czas związany z przygotowaniem materiałów do korzystania w czytelni - prosimy o potwierdzanie wizyt drogą mailową lub telefoniczną co najmniej z 1 dniowym wyprzedzeniem.


Sekretariat
czynny od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.30
tel. +48 12 433 58 14
mail: archiwum@mnk.pl


Archiwum Muzeum Narodowego w Krakowie posiada ponad 400 mb akt. Jego zasób obejmuje całość dokumentacji dotyczącej działalności Muzeum od początku istnienia instytucji aż do czasów współczesnych.

Do najcenniejszych zbiorów Archiwum MNK zaliczają się dokumenty wytworzone przez kancelarie dwóch pierwszych dyrektorów: Władysława Łuszczkiewicza (z lat 1879-1901) oraz Feliksa Koperę (z lat 1901-1949). Znakomitymi materiałami są także: gromadzona od założenia instytucji – kolekcja wycinków prasowych dotyczących działalności Muzeum, czy akta Komitetu Budowy Muzeum Narodowego w Krakowie i Związku Muzeów Polskich.

Archiwum MNK przechowuje ponadto istotne dla historii numizmatyki polskiej materiały Towarzystwa Numizmatycznego w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Archeologicznego Oddział w Krakowie, czy Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Krakowie. Do bezcennych należą spuścizny wybitnych polskich numizmatyków jak: Władysława Bartynowskiego (1832-1918) – udostępniona w całości online, Antoniego Ryszarda (1841-1894), Mariana Gumowskiego (1881-1974), czy Ryszarda Kiersnowskiego (1925-2006).

W Archiwum MNK gromadzone są również spuścizny pracowników, uznanych artystów, dokumenty instytucji i organizacji powiązanych z Muzeum oraz wybitnych kolekcjonerów. Niesłabnącym zainteresowaniem wśród badaczy cieszy się spuścizna Feliksa Jasieńskiego (1861-1929), krytyka i kolekcjonera sztuki, nieprzecenionego darczyńcy Muzeum.

Na dokumentację standardową składają się materiały dotyczące organizacji wystaw, działalności naukowej, konserwatorskiej, wydawniczej i edukacyjnej. W zasobie znajdują się też akta odnoszące się do spraw kadrowych, administracyjnych oraz finansowych. Zbiorami uzupełniającymi i pozwalającymi na całościowe poznanie działalności Muzeum są księgi pamiątkowe wystaw, plakaty, afisze, fotografie oraz materiały audio i video.

Ponadto od początku 2011 roku w Archiwum MNK rozpoczęto kompleksowe gromadzenie dokumentacji audiowizualnej prezentującej najważniejsze osiągnięcia instytucji (Mediateka MNK).

Zasób Archiwum MNK stale się powiększa.

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję